Lapinjärvi etsii kirjastonjohtajaa

Lapinjärvi hakee parhaillaan uutta kirjastonjohtajaa. Työ alkaa huhtikuun alussa ja hakuaika loppuu 5.2.

Kunnan kirjastolaitosta johtavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Vaatimuksena on myös molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Lapinjärven kirjasto kuuluu Helle-kirjastojen yhteistoiminta-alueeseen. Alkuvuodesta 2018 on tarkoitus ottaa käyttöön uusi Koha-kirjastojärjestelmä