Lapinjärven kunnalle sosiaalisen median ohjeet

Mallia on haettu myös muiden kuntien ohjeista. Ohje sitoo myös luottamushenkilöitä. Huonoon some-viestintään on jouduttu puuttumaan.

LAPINJÄRVI Lapinjärven kunta on ottanut käyttöön sosiaalisen median ohjeet. Niillä pyritään selkeyttämään millainen toiminta sosiaalisessa mediassa kuuluu työpaikan toimintaan, mikä vapaa-aikaan ja missä roolissa somessa toimitaan.

Ohje koskee myös luottamushenkilöitä. Kunnan luottamushenkilöitä sitoo sama virkavastuu kuin kunnan viranhaltijoitakin.

Miksi ohjeet haluttiin laatia?
– Toivomus tuli valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajilta. Halusimme kannustaa ihmisiä some-viestintään, mutta toisaalta antaa selkeitä neuvoja ja ohjeita siihen, miten kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt voivat somessa toimia. Some-kanavien käyttö on lisääntynyt, joten ohjeelle oli tarvetta, kunnanjohtaja Tiina Heikka kertoo.

Onko käynyt niin tai tiedossa, että kunnan työntekijät tai luottamushenkilöt ovat viestineet huonosti somessa?
– Näin on joskus käynyt ja niihin on jouduttu joskus henkilöstön osalta puuttumaan. Kyse on kuitenkin ollut yksittäisistä tapauksista.

Viisi alustaa

Kunta on läsnä tällä hetkellä viidessä sosiaalisen median alustassa. Kunnan viestintää löytää Facebookista, Twitteristä, LinkedIn:istä, Youtubesta ja Instagramista.

Mikä kunnan some-alustoista on tällä hetkellä tärkein?
– Facebook, koska siellä on eniten käyttäjiä. Olemme pikkuhiljaa aktivoineet Instagramia ja Youtubea myös. Mm. uudet Village People -videot ovat olleet tykättyjä. Oma suosikkini on LapinjärviStories instassa, jossa viikko kerrallaan on eri päivittäjä kunnan nykyisistä tai entisistä asukkaista tai kunnan henkilöstön puolelta. Sitä on ollut ihan tosi kiva seurata, Heikka kertoo.

Kunta on listannut ohjeisiin joukon some-tavoitteita. Niitä ovat näkyvyyden tuominen kunnassa tapahtuville asioille, selkokielisen ja kaksikielisen viestinnän tarjoaminen eri käyttäjäryhmille, ihmislähtöisen kuvan luominen jakamalla ja luomalla sisältöä asukaslähtöisesti ja tunnettavuuden lisääminen.

Kuinka tärkeässä roolissa näet sosiaalisen median kunnan markkinoinnissa ja miksi?
– Se on tänä päivänä todella tärkeässä roolissa, mutta toki on muistettava, että kaikki eivät somessa kuitenkaan ole, Heikka sanoo.

Hän painottaa, että tärkeimmät asiat on muistettava tiedottaa monella eri tavalla.

Markkinoinnissa sosiaalisesta mediasta on iso apu.
– Pienelle kunnalle some on todella tärkeä markkinoinnin väline, koska se on edullinen tai jopa ilmainen kanava viestiä, hän lisää.