Lahti Energian syytteet ympäristörikoksista hylättiin

Kostutettava. Talven pakkaskausi osoitti, että kivihiiltä on kostutettava. Arkistokuva: Arto Henriksson
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on hylännyt kaikki Lahti Energia Oy:n ja sen johdon syytteet ympäristön turmelemisesta hiilipölyllä Loviisan satamassa vuosina 2013-2014.

VALKO Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela luki vuoden 2016 elokuussa syytteet Lahti Energia Oy:lle sekä sen hankintajohtajalle ja ostopäällikölle. Tapausta käsiteltiin pitkään sekä useassa istunnossa, ja tuomiolauselma venyi 44 sivun pituiseksi.

Perjantaina hylättyjen syytteiden mukaan yhtiö ja sen kaksi johtajaa olisivat tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta saattaneet, päästäneet tai jättäneet ympäristöön lupaehtojen ja lain vastaisesti ainetta, joka on aiheuttanut ympäristön pilaantumista tai vaaraa ihmisten terveydelle.

Naapurit jäivät korvauksetta

Asianomistajina oli yhdeksän sataman lähinaapuria sekä Uudenmaan Ely-keskus. Asukkaat vaativat korvauksia hiilipölyn aiheuttamista haitoista. Syyttäjä vaati lisäksi Lahti Energialle yhteisösakkoja. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan hiilen varastoinnissa ja kuljetuksissa oli kyllä rikottu lupaehtoja ja hiilipölyä levinnyt naapurustoon ja sataman ulkopuolelle.
Yhtiön johto ei käräjäoikeuden arvion mukaan kuitenkaan ollut siitä aluksi tietoinen. Lisäksi yhtiö oli niistä tiedon saatuaan ryhtynyt riittäviin toimiin haittojen eliminoimiseksi.

Lupaehtoja kyllä rikottiin

Lupaehtojen mukaan esimerkiksi hiilikasojen maksimikorkeus olisi saanut olla enintään 10 metriä maanpinnasta, mutta syytteen mukaan kasojen todellinen korkeus oli ollut jopa 16 metriä. Yhtiön *oman näkemyksen mukaan sen toiminta oli ollut korkeintaan hyvin vähäisessä määrin moitittavaa, ja *mahdollisesti tapahtunut rikos oli ollut myös kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Kivihiili pöllysi naapurustoon

Todistajana kuultu Loviisan ympäristösuojelutarkastaja Maud Östman kertoi, että hän oli käynyt varastoalueen ympäristössä tarkastamassa tilannetta, ja nähneensä jälkiä kivihiilen pölyämisestä lähialueen kiinteistöjen pihoilla. Östmanin mukaan hiilipöly on karkeampaa kuin muu pöly, joten sen voi erottaa silmämääräisesti.

Lahti Energia ja sen johto olivat myös ulkoistaneet osan ympäristöhaittojen valvonnasta sekä hiilipölyn torjunnasta.

Osa vastuusta ulkoistettiin satamalle ja rekkafirmalle

Oikeuden mukaan on riidatonta, että yhtiö oli tehnyt sopimukset siitä, että Loviisan sataman tehtävänä oli ollut huolehtia teiden kastelusta ja puhtaana pitämisestä. Kuljetusliikkeen tehtävänä oli puolestaan ollut huolehtia kuljetuskaluston puhtaudesta.
Ongelmat olivat pääasiassa johtuneet siitä, että Loviisan sataman harjakone oli ollut rikki, ja satama ei ollut huolehtinut sopimusvelvoitteestaan pitää tiet kasteltuina. Talvella kastelua ei lisäksi voitu pakkasen takia tehdä, vaikka lupaehdoissa niin oli edellytetty.

Valtiolle 62 070 € käräjälasku

Koska kaikki syytteet hylättiin, määräsi oikeus valtion korvaamaan oikeudenkäyntikuluja ja asianajopalkkioita Lahti Energialle 23 546 euroa, hankintajohtajalle 20 303 euroa ja ostopäällikölle 18 220 euroa.

Asian ratkaisi laamanni Anders Cederberg. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.
Lahti Energia Oy kuljetti ja varastoi hiiltä Loviisan satamassa vuosina 1989 – 2014, jonka jälkeen toiminta siirtyi Haminan satamaan.

* Sininen teksti lisätty 26.3.2018 klo 19.13 tarkennuksena, kun huomenna 27.3.2018 ilmestyvä paperilehti oli mennyt jo painoon.