Kyberkieroiluun varauduttava

Ensi viikolla Suomessa vietetään jälleen perinteiseksi muodostunutta Sanomalehtiviikkoa, joka on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja ja samalla yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa.

Viikon teemana on tänä vuonna vaikuttaminen. Kannustamme vaalikevään kunniaksi lapsia ja nuoria osallistumaan ja tuomme esiin median monisuuntaista roolia vaikuttamisen välineenä.

Sanomalehtiviikolla myös Loviisan Sanomat avaa digitaalisen verkkolehtensä kaikkien vapaasti luettavaksi ilman tunnuksia. Lisäksi koulujen ja päiväkotien käyttöön painetaan satoja ylimääräisiä lehtiä.
Sanomalehtiviikon teema ”vaikuttaminen” on monella tapaa ajankohtainen erityisesti tulevana keväänä, jolloin Suomessa käydään eduskuntavaalit 14.4. ja europarlamenttivaalit 26.5.2019.

Kevään tulevat vaalit ovat samalla myös prosesseja, jotka saattavat ensimmäistä kertaa joutua todenteolla tavalla tai toisella kybervaikuttamisen ja häirinnän kohteiksi. Maailmalta on jo aiemmin kantautunut melko varmoina pidettyjä epäilyjä, että esimerkiksi USA:n presidentinvaaleihin sekä Englannin brexit -kansanäänestykseen ja moniin muihinkin vaaleihin on kybervaikutettu.

Kybervaikuttamiseen varaudutaan tosissaan myös yhteiskunnan eri alueilla sekä tietenkin mediataloissa. Toimittajia koulutetaan tunnistamaan millaista on epäterve vaalivaikuttaminen ja miten vaalivaikuttaminen toimii. Kybervaikuttamisen mahdolliset keinot ovat erittäin monipuoliset, ja uhkaa ei laajasti verkostoituneessa yhteiskunnassa ole helppo torjua. Tekoäly ja algoritmit tietävät meistä enemmän kuin moni uskookaan, ja pystyvät vaikuttamaan suuriin kansanjoukkoihin.

Vaarana ovat paitsi äänestysjärjestelmiin ja vaalitietoihin kohdistuvat uhat niin myös äänestyskäyttäytymisen manipulointiin liittyvät uhat. EU:n turvallisuusunionista vastaavan komissaarin Julian Kingin mukaan hakkerointiin ja vuotoihin voi sisältyä verkkosisällön laitonta muokkaamista poliittisista syistä tai propagandan levittämiseksi.

Se voi myös tarkoittaa murtautumista yksityisiin tietoihin palvelimilla ja tileillä ja tarkkaan ajoitettua sähköpostivuotoa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa suurta hämmennystä ja muuttaa yleistä mielipidettä jonkin osapuolen poliittiseksi eduksi.

Samanmielisten ja kannattajiensa aktivoiminen on tietenkin sallittua sekä jopa toivottavaa, mutta epäterveellä vaikuttamisella voidaan myös pyrkiä vähentämään joidenkin ryhmien äänestysaktiivisuutta. Pyrkimyksenä voi olla myös horjuttaa luottamusta vaaleihin, koko poliittiseen järjestelmään ja sen instituutioihin.

Vaalivaikuttaminen voi tapahtua esimerkiksi levittämällä sosiaalisessa mediassa tai valeuutissivustoilla täysin perättömiä uutisia. Kyse voi olla myös luotettavien medioiden oikeista ja todellisista uutisista, joiden herättämää tuohtumusta pyritään lietsomaan herkkäuskoisten kansalaisten keskuudessa. Some-ajan noitarovion risut kootaan tehokkaasti muutamassa hetkessä eikä massahysteriaa voida aina mitenkään hillitä.

Todellisilta näyttäviä tekaistuja käyttäjätilejä saattaa olla siellä täällä porisemassa odottamassa sopivaa hetkeä. Some-tileille pystytään pitkän ajan kuluessa rakentamaan laajenevia keskustelu- ja tapahtumaketjuja, ja laukaista ne H-hetkellä näyttämään spontaaneilta kansalaisten reaktioilta. Vain mielikuvitus on rajana erilaisten vaikuttamiseen tähtäävien ketjujen rakentamisessa.

Somessa voidaan juuri vaalien alla tai jopa äänestyspäivänä levittää esimerkiksi ehdokkaan tai puolueen tekaistu kommentti, paljastuskirje, -kuva tai video asiallisilta näyttävine todisteineen ja saada aikaan kohu sekä hämmennys, jotka vaikuttavat puolueen ja ehdokkaan vaalimenestykseen. Mediataloissa, kuten Loviisan Sanomissa, käytössä on yleensä viikon tai vähintäänkin vaaleja edeltävien päivien vaalikaranteeni, mutta useimmilla some-sivuilla voidaan mellastaa vapaasti keskeytyksettä.

Sanomalehtiviikon yksi keskeisimmistä sanomista onkin, että hyvä yleissivistys ja siihen kuuluva hyvä medialukutaito suojaavat ehkä parhaiten asiattomalta vaikuttamiselta. Sen lisäksi myös poliittisen keskustelun taitoa sekä asiallisten sääntöjen vaalimista täytyy ylläpitää vaalikampanjasta toiseen.