Panelisteja ja yleisöä. Katsomon puolella oli runsaasti ehdokkaita. Vasemmalta oikealle moderaattori Jari Vahtola, Jouni Malmivaara, Ralf Sjödahl, Meri Lohenoja ja Arja Isotalo.

Asenne ja kaavoitus kuntoon. Lisää vuokra-asuntoja. Kehittämisyhtiö Posintran laitetuista euroista pitäisi saada enemmän hyötyä.

ETELÄHARJU Loviisan Yrittäjät ry:n vaalipaneelissa keskusteltiin kaksi tuntia kaupungin elinkeinopolitiikasta keskiviikkoiltana. Nykytilanne ei tyydyttänyt yrittäjiä eikä paneeliin osallistuneita ehdokkaita.

Paneeliin osallistuivat Seppo Nummijoki (ps.), Satu Hämäläinen (sd.), Per Hällfors (vas.), Eliko Roots (vihr.), Ralf Sjödahl (r.), Antti Hovi (kesk.) ja Jouni Malmivaara (kok.).

Moderaattorina toiminut pitkän linjan yrittäjä ja hallitusammattilainen Jari Vahtola piti langat hyvin käsissään. Niinpä paneelissa kuultiin suoraa puhetta. Vahtola tenttasi ehdokkaita kysymyksillä, jotka pohjasivat kaupungin strategiaan ja elinkeinopolitiikkaan.
Muutama teema nousi ylitse muiden:

Moni ehdokas oli sitä mieltä, että kaupungin virkamieskunta ei osaa palvella yrittäjiä, ei täällä jo toimivia eikä tänne siirtymistä miettiviä. Samassa yhteydessä nousi esiin kaavoituksen hitaus ja penseä suhtautuminen raakamaan hankintaan.

Satu Hämäläisen mielestä kaupungin tulisi hankkia raakamaata keskeisiltä paikoilta ja kaavoittaa.

– Yrittäjien pitää saada positiivinen vastaanotto. Ei sanota ei oota, kuten usein on käynyt.
Myös Ralf Sjödahl, Pernajan entinen pitkäaikainen kunnanjohtaja, peräänkuulutti asennemuokkausta.

– Virkamiehen pitää asettua yrittäjän asemaan. Yrittäjän ei pidä joutua odottamaan vastausta pitkään, oli se sitten kyllä tai ei.

Hämäläinen katsoi, että kaupungin tulisi hankkia raakamaata Vanhastakylästä.

– Se on hyvällä paikalla, mutta kaupunki ei halua neuvotella maasta, vaan toteaa, että yrittäjät ostakoot itse. Mutta mikään pk-yritys ei siihen lähde.

Sjödahl toivoi, että Loviisan linja-autoaseman kaava saataisiin vihdoin ja viimein valmiiksi. Alueelle oli tulossa palvelutaloyrittäjä jo seitsemän vuotta sitten, mutta kaava oli kesken.

– Liikennesuunnitelma oli kesken. En olisi yllättynyt, jos se vieläkin olisi kesken.

Myös Sjödahl piti Vanhaakylää potentiaalisena alueena.

Jouni Malmivaaran mielestä koko organisaation, niin virkamiesten kuin luottamushenkilöidenkin, pitäisi ajatella yrityslähtöisesti.

Seppo Nummijoki oli valmis jopa verokilpailuun: uudelle yrittäjälle pitäisi tarjota ”vauvarahaa”, eli eli esimerkiksi ensimmäisen verovuoden ajalta kunnallisveron osalta palauttamista osin tai kokonaan.

Muut ehdokkaat suhtautuivat ajatukseen epäillen: onko se laillista? Sjödahl arvioi, että porkkana pitäisi järjestää jollain muulla tavoin, sillä Nummijoen ehdotus vääristäisi kilpailua.

Yritysystävällisyyttä voisi parantaa panelistien mielestä monella tavalla:
Malmivaara toivoi päätösten vaikutusanalyysiä, Nummijoki halusi, että yrittäjät nähdään muunakin kuin veronmaksukoneina. Hämäläinen painotti, että yrittäjä on myös kuntalainen, joka käyttää kaupungista löytyviä palveluja. Hällforsin mielestä päätösten pitää hyödyttää paikallisia yrittäjiä.

Posintrasta ei hyötyä

Uudenlaista potkua toivottiin kaupungin elinkeinopolitiikkaan monella suulla. Sjödahl kaipasi selkeää ohjelmaa, joka toteutetaan operatiivisella tasolla ja koko prosessia valvoo viime kädessä kaupunginvaltuusto.

Per Hällfors toivoi jonkinlaista koordinaattoria parantamaan yritysten työvoiman tarpeen ja työvoiman kohtaamista. Loviisassa työttömyysaste on yli kymmenen prosenttia.
Posintralta ostettuun apuun oltiin tyytymättömiä.

Hällforsin mielestä kehitysyhtiötä ei ole hyödynnetty, yritysaamiaisille osallistunut Roots totesi, että hyvät ajatukset ovat jääneet ”jonnekin lillumaan” ja hyvä alku on sammunut.

Myös Antti Hovi katsoi, ettei Posintrasta ole ollut hyötyä. Sjödahlin mielestä onkin hyvä, että kaupunki on alkanut vaatia enemmän vastiketta rahoilleen.

– Onko Posintra tulosvastuullinen kenellekään? No, unohdetaan koko juttu, Nummijoki sanaili.

Hämäläinen ja Malmivaara kaipailivat kaupungille omaa elinkeinokeskusta, joka myös jalkautuisi paikallisten pariin.

– Posintra on liikaa hankkeiden varassa, Hämäläinen totesi.

Malmivaara katsoi, että keskuksesta pitäisi tehdä front office, jossa Posintran työntekijä olisi paikalla osan viikosta.

Turisti-info piilossa

Kaupungin vetovoimatekijänä esiin nousi matkailu. Saaristoa ja rannikkoa ei ole hyödynnetty tarpeeksi.

Turisti-infon nykyistä paikkaa pidettiin todella huonona. Info pitäisi siirtää torin varrelle.
Monen kokemus oli, että nyt turistit pyörivät torilla etsien infoa.

– 90 prosenttia turisteista kysyy hotellista karttoja. Henkilöstömme palvelee heitä hakemalla karttoja Lov Infosta, koska turistit eivät sinne lähde, yrittäjä Juha Saario kertoi.

Ehdokkaat kaipasivat kaupunkiin myös parempia julkisen liikenteen yhteyksiä.

Kylät metropoliin kiinni

Kaikki ehdokkaat olivat vahvasti kylien kaupungin ja kyläkoulujen kannalla. Ongelmaksi koettiin se, että monikaan ulkopaikkakuntalainen ei tiedä Loviisasta mitään. Siksi markkinointiin pitäisi satsata.

Malmivaaran mielestä Loviisan olisi identifioitava itsensä rohkeasti osaksi metropolialuetta. Tällä hetkellä lännestä päin katsottuna Porvoon takana on vain tyhjää.

Sjödahlin mielestä Loviisaa pitäisi kehittää kylien vahvuuksien mukaan.

– Kyliin hyvät palvelut keskustaa unohtamatta, Hovi korosti.

Lopuksi ehdokkailta urkittiin, missä he kuluttavat rahansa. Kysymyksen esitti yleisön joukosta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arja Isotalo (sd.).

Eurot tuntuivat kuluvan pääasiassa kotikaupungissa. Hovi huomautti, että kun hän pääsee töistä kotiin kello 19 aikaan, loviisalaisliikkeet ovat pääosin sulkeutuneet.

 

Kärkihankkeet
 • Loviisan elinkeinopolitiikan kärkihankkeet ja ehdokkaiden suosikit:
 • 1. Masten Plan – poukama, merenrantavyöhykkeet.
 • 2. Master Plan – toimintamalli + välineet uusien yritysten / palvelujen saamiseksi Loviisaan.
 • 3. Masten Plan – seudullinen matkailu.
 • 4. Neuvottelukunnan / Visio-ryhmän perustamiset.
 • 5. Posintran strateginen ohjaus / hyväksikäyttö
 • 6. Yhteistyömalli hyvinvointiin (julkinen-yksityinen).
 • 7. Maaseutu – kauppapisteet.
 • 8. Länsiportti tuki / Kyläkeskukset – yrityspalvelut.
 • 9. Keskustan kaavoitus ja elävöittäminen.
 • Nummijoki 3, 9, Hämäläinen 3, 1, 9, Hällfors 9, 2, Roots 4. 5, Sjödahl 8, 9, Hovi 2, 3, 7, Malmivaara 1, 2, 9.