Kuntalaisaloite vaatii liikuntasalia uuteen Högikseen

Suunnitelmat. Loviisan ruotsinkielisen koulukeskuksen suunnitelmia esiteltiin viime torstaina. Ennen tilaisuuden alkua ajatuksia vaihtoivat koulun rehtori Petra Paakkanen ja kaupungin tilapalvelupäällikkö Antti Kinnunen. Kuva: Marita Itävuori
Vanhempainyhdistyksen mielestä nuoret tarvitsevat vihdoin terveen liikuntatilan koulun yhteyteen.

LOVIISA Lovisanejdens högstadiumin Hem och skola –yhdistyksen hallitus on tehnyt kuntalaisaloitteen liikuntasalin saamiseksi uuden ruotsinkielisen koulukeskuksen suunnitelmiin. Aloite julkistettiin sen jälkeen, kun uuden koulukeskuksen suunnitelmia oli esitelty viime torstaina.

Kaupungin kaavailujen mukaan oppilaat käyttävät tulevaisuudessa nykyisen, sisäilmaongelmista kärsivän liikuntahallin korvaavaa uutta liikuntahallia. Nykyisen hallin on määrä toimia vielä viisi vuotta. Hallissa on tehty mittavia korjauksia, mutta tänä syksynä osa liikuntahallin käyttäjistä on kärsinyt ongelmista edelleen ja syitä selvitetään.

Nina Sirén Lovisanejdens högstadiumin Hem och Skolan hallituksesta sanoo, että yläkoululaiset ovat jo kymmenen vuoden ajan pitäneet sisäliikuntatuntinsa liikuntahallissa, jossa on huono sisäilma. ”Hometta ja sädesientä todettiin vuonna 2005.” Sen lisäksi oppilaat ovat kulkeneet sisäliikuntatunneille Generalshagens skolaan ja suomenkieliseen koulukeskukseen.

Siksi vanhempainyhdistys katsoo, että nuorille pitää saada terve liikuntatila mahdollisimman pian ja se on rakennettava uuteen koulukeskukseen.

Huoltajien sekä loviisalaisten ja lapinjärveläisten kuntalaisten allekirjoittamassa kuntalaisaloitteessa todetaan muun muassa, että opetussuunnitelmaan kuuluu liikuntakasvatus ja jumppa. Lasten tarve liikkua on lisääntynyt. Liikunnasta on tehtävä houkutteleva oppiaine, minkä vuoksi kunnolliset tilat rakennettavassa koulukeskuksessa ovat tarpeen.

Aloitteen tekstissä todetaan, että noin puolet oppilaista ei ole pystynyt käyttämään liikuntahallia sen jälkeen, kun home- ja sädesienihavainnot vuonna 2005 tehtiin. Myöskään heidän opettajansa ei pysty työskentelemään liikuntahallissa.

Vanhempainyhdistyksen mielestä uuden liikuntahallin odotusaika, viisi vuotta, on liian pitkä. Aloitetekstissä myös epäillään, priorisoivatko päättäjät liikuntahallihankkeen viiden vuoden kuluttua investoinneissa. Siksi koulun oma liikuntasali tuntuu varmimmalta vaihtoehdolta.

– Olemme tietoisia siitä, että uuden koulukeskuksen piirustukset pääpiirteissään sekä budjetti on lyöty lukkoon, mitä pahoittelemme. Vaadimme muutosta. Joulukuun 7. päivän tilaisuudessa tuli esiin, että suunnitellusta koulurakennuksesta tulee itse asiassa melko suuri, yli 3 600 neliötä, eli noin 14 neliötä per oppilas, kun lukumäärä on 270. Siten liikuntasali voitaisiin suunnitella rakennukseen suuremmitta muutoksitta.

”Suunnitelmat esitellyt arkkitehti Juho Ojala oli valmis vähäisiin muutoksiin, vaikkakin hänelle ei annettu tilaisuutta osallistua keskusteluun jumppasalista.”
Vanhempainyhdistyksessä pelätään, että pahimmassa tapauksessa iso osa yläkoulun oppilaista joutuu olemaan ilman liikuntasalia vähintään viiden vuoden ajan, sillä uudesta liikuntahallista ei ole tehty päätöstä eikä ole lainkaan varmaa, että päätös uuden hallin rakentamisesta on myönteinen.

Nyt kaupungissa käytössä olevat liikuntasalit ovat 10–15 minuutin kävelymatkan päässä toisistaan, eli edestakainen matka vie 20–30 minuuttia. Nämä tilat ovat ensi sijassa näiden koulujen omien oppilaiden käytössä Generalshagens skolassa ja Harjurinteen koulussa. Generalshagenissa on noin 200 oppilasta ja Harjurinteen koulussa on todettu huono sisäilma.

Tällä hetkellä högstadiumin tytöistä suurin osa on pystynyt olemaan sisäliikuntatunneilla vain tilapäisesti ja pojat opettajineen ovat jumpanneet huonossa sisäilmassa liikuntahallissa.

Lisäksi opettajat joutuvat koordinoimaan muiden koulujen liikuntatilojen käyttöä, mikä aiheuttaa ylimääräistä stressiä sekä opettajille ja oppilaille.

Vanhempainyhdistys vetoaa lisäksi siihen, että kun uusia kouluja on aiemmin rakennettu, on pidetty lähes itsestään selvänä, että rakennukseen tulee myös liikuntasali, jota voidaan käyttää myös juhlasalina. Samaan aikaan lasten liikunnantarve on vain lisääntynyt. Tämän vuoksi Loviisan kaupunkikin on mukana projektissa ”Liikkuva koulu”. Siksi tuntuukin takaperoiselta, ettei liikkuvalla koululla ole jumppasalia.

”Suunnitelkaa siis jumppasali uuteen kouluun. Sali, jossa oppilaat voivat liikkua, ja jossa on pukuhuone ja suihkut. Ehkä myös oma pukuhuone transihmisille.
Aloite päättyy vielä yhteen vetoomukseen Loviisan päättäjille: Ajatelkaa uudelleen, antakaa rakentaa jumppasali teineillemme!