Kunnan kuljetukset paikallisille takseille Lapinjärvellä

Ruoka sylissä. Taksinkuljettaja Johan Löfqvist kuljetti viime syyskuussa ateriapalvelun ruokia. Arkistokuva Mika Mykkänen
Kilpailutuksessa käytettiin poikkeuksellista neuvontamenettelyä. Sopimuksen kesto on kolme vuotta.

LAPINJÄRVI Lapinjärven kunta kilpailutti kaikki kunnan kuljetukset kevään ja alkukesän 2018 aikana.

Kilpailutus piti sisällään oppilaskuljetukset, ateriakuljetukset, asiointikuljetukset sekä vanhustenkuljetukset. Kunnan kuljetukset toteuttaa lapinjärveläisten taksiautoilijoiden yhteenliittymä seuraavan kolme vuotta.
Sopimukseen sisältyy kahden vuoden optio, vuosi kerrallaan.

Hinnasta voidaan neuvotella sopimuksen kuluessa, mikäli kuljetustarpeessa tapahtuu 10 prosentin muutos.

Kilpailutus toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, joka on harvemmin käytetty kilpailutusmenettely.
– Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä saatiin hyvä lopputulos kunnan kannalta. Kuljetusten hinta on tiedossa seuraaville vuosille, joka helpottaa myös talousarvion laadintaa, kunnanjohtaja Tiina Heikka sanoo.

Menettely voidaan valita, jos hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja tai jos hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää olemassa olevia ratkaisuja mukauttamatta.

Kuljetuksia toteuttamaan valittiin lapinjärveläisten taksiautoilijoiden yhteenliittymä. Kunnanjohtaja Tiina Heikka on tyytyväinen toteutettuun kilpailutukseen.

Taloudellisuus mielessä

Tavoitteena oli yhdistellä nykyisiä kuljetuksia taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevällä tavalla.
Neuvottelumenettelyyn ilmoittautuneiden yrittäjien kanssa pidettiin kaksi neuvottelua, joissa keskusteltiin kuljetuksista.

Palavereissa käytiin läpi kuljetusetäisyyksiä ja kuljetettavia määriä sekä niitä asioita, jotka ovat muokattavissa, kuten asiointikuljetusten aikataulut.

Neuvottelujen kuluessa kuljetusyrittäjät saivat esittää omia näkemyksiään, jotka huomioitiin varsinaisen tarjouspyynnön laadinnassa. Neuvottelussa oli mukana seitsemän yritystä.