Kuningattarenportin alueella on asemakaava

Valtuuston kyselytunnilta jäi kuva, että Kuningattarenportin alueella ei ole asemakaavaa ja kaupunginhallitus havitteli Elteten tonttia jalostaakseen sitä.

 

LOVIISA Kuningattarenportin kaavatilanteesta esitti kysymyksen valtuutettu Satu Hämäläinen (sd.):

– Ymmärrän, että kaupunginjohtajan ero ja siihen johtaneet syyt eivät voi liittyä vain yhteen tonttikauppaan. Jos olisivat liittyneet pelkästään siihen, niin heräisi aikamoinen epäilys kaupungin toimintaa kohtaan.

– Onko kyseinen tontti asemakaava-alueella? Jos se on asemakaavoitettu ja jalostettu, kaupungilla ei olisi ollut mitään syytä lähteä ostamaan ja jalostamaan aluetta uudestaan, koska minkäänlaisia suunnitelmia ei ole eikä kukaan ole sinne tulossa. Onko se jo jalostettua maata? Hämäläinen jatkoi.

– Sun kysymys oli vaan siitä kaavoituksesta? tiedusteli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén (r.).

– Niin, että onko jo asemakaavoitettu, jalostettu maa? Hämäläinen toisti.

– Ei ole. Sehän on sikäli hirveän hajanainen, koska siinä on eri omistajia ja kaava on pysähdyksissä. Sitä työtä olisi hirveän tärkeää päästä tekemään, että sitä aluetta päästäisiin kehittämään, Heijnsbroek-Wirén vastasi.

Rkp:n ryhmäjohtaja Otto Andersson teki jatkokysymyksen:

– Mikä teki tontista kaupungille kiinnostavan kohteen?

– Kuningattarenportin alue on kaupungille strategisesti tärkeä. Korttelia pidetään keskeisenä kaupan keskittymänä, liiketoiminta- ja teollisuusalueena. Lisäksi on nähty tärkeänä edistää kaavoituksellisesti kehitystä jossa on nähty mahdollisuus tukea keskustan elinvoimaisuutta.

– Kaupungin kannalta olisi selkeää, että alueella olisi yksi maanomistaja. Aluetta pitäisi kehittää kokonaisuutena ja siten pystyttävä edistämään yhtenäisen keskusta-alueen syntymistä, Heijnsbroek-Wirén vastasi.

Kaupungin kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston mukaan alueella on asemakaava, joka on vuodelta 1991. Sen ajanmukaisuus tulisi kuitenkin tarkistaa. Alueella on KLT-merkintä, eli asemakaavassa alueelle on merkitty kaupan korttelialue sekä yhdistetty korttelialue liike- ja teollisuuskiinteistöille.

LSTV:n livetallenne valtuuston kokouksesta 10.5.2017.