Kulttuuripolulle palkinto

Itsenäisyyden polulla. Viime vuoden huhtikuussa koululaiset kulkivat kulttuuripolulla itsenäisyyden jäljillä. Reitti vei muun muassa harjun poikki vanhalle hautausmaalle, jossa oli opastus. Kuva Auli Henriksson
Koululaisia kulttuurin pariin vievä Kulttuuripolku -hanke on saanut Kulttuuriperintöpalkinnon.

LOVIISA Euroopan Unioni ja Europa Nostra jakoivat kulttuuriperintöpalkinnon suomalaisille kulttuurikasvatussuunnitelmille ja Kulttuurivolttihankkeelle.

Palkitut Haminan, Kotkan, Loviisan, Pyhtään ja Virolahti-Miehikkälän Kulttuuripolut sekä Kouvolan Pikku Lennokki ja Lennokki ovat kulttuurikasvatussuunnitelmia, joissa kuvataan, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä moniammatillisesti osana perusopetusta ja varhaiskasvatusta.

Kymenlaakson kuntien ja Loviisan kaupungin lastenkulttuurin työntekijät kehittävät yhdessä KOPPA-verkostona lastenkulttuuria alueellaan. Kulttuuripolut ja Lennokki ovat verkostomaisen yhteistyön tuloksia ja kuitenkin kaikki oman kuntansa kulttuurin ja taiteen näköisiä. Palkittu Kulttuurivolttihanke tuki kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimista valtakunnallisena hankkeena vuosina 2015–2016.

Kulttuuripolut ja Lennokki on laadittu yhteistyössä opetustoimen, koulujen sekä kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kanssa. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja se nivoo yhteen eri oppiaineita.

Kulttuurikasvatus takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet kotikuntansa kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja taiteeseen. Jokaiselle luokka-asteelle on valittu oma teemansa. Kun oppilas siirtyy luokalta toiselle, hän saa kouluaikanaan laajan kokemuksen kotikuntansa kulttuuri- ja taide-elämästä.