Kouvolan rata kiilaa rinnalle

Itä-Suomen eli Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan liittojen, Etelä- ja Pohjois-Savon liittojen ja Kainuun maakuntaliiton sekä Kouvolan kaupungin esitys Kouvolasta Porvoon kautta Helsinki-Vantaan lentoasemalla kulkevan rautatien rakentamisesta herättää hämmennystä Etelä-Kymenlaaksossa ja erityisesti myös Loviisassa.

Uuden raideyhteyden ilmestyminen liikennejärjestelmäsuunnitelmiin kilpailee tietenkin määrärahoista ja aikatauluista aiempien suunnitelmien kanssa. Loviisan seudun kannalta on kiusallista, että Kouvola – Porvoo – Helsinki -raideyhteys näyttäisi kilpailevan erityisesti Helsinki – Porvoo – Loviisa – Kotka – itäraja -linjauksesta eli itäisen rantaradan kanssa.
Toisaalta linjaus Kouvolasta Porvooseen näyttäisi alustavian suunnitelmien mukaan kulkevan kuutostien tuntumassa eli Lapinjärven ja Koskenkylän kautta kohti Porvoota.
Siten Itä-Suomen radan toteuttaminen palvelisi osin myös Loviisan seutua, mikäli esimerkiksi Lapinjärven ja Koskenkylän huudeille saataisiin edes seisakkeet, joilla edes jotkut junat pysähtyisivät.

Itäiseen rantarataan ja siihen kuuluvaan Loviisan keskustan pohjoispuoliseen seisakkeeseen verrattuna se olisi kuitenkin varsin laiha lohtu. Kotkalle ja Haminalle Kouvolan koukkaus olisi sen sijaan kylmä suihku, joka toteutuessaan todennäköisesti lykkäisi rantarataa vuosikymmenellä tai parilla ellei sitten hautaisi koko hanketta.

Toteutuipa kumpi tahansa linjauksista, kunhan edes jompikumpi, olisi Porvoolle joka tapauksessa lottovoitto. Suora raideyhteys lentoaseman kautta Helsinkiin nostaisi entisestään Porvoon houkuttelevuutta asumisen ja yrittämisen alueena. Kuutostien tienoon raidelinjaus olisi Lapinjärvellekin vähintäänkin jokerivoitto, mikäli kunnan alueelle rakennettaisiin seisake. Samalla sivarikeskuksen liikenneyhteydet ja kilpailukyky paranisivat entisestään.

Raideliikenteeseen liittyvässä edunvalvonnassa asetelmat saattavat muuttua niin, että Loviisa jää Uudenmaan liitossa täysin yksin lobbaamaan yhdessä Etelä-Kymenlaakson kanssa itäistä rantarataa. Loviisan näkökulmasta esimerkiksi Porvoon kannattaa valitettavasti peesata ja panostaa siihen linjaukseen, jolla on suuremman mahdollisuudet toteutua. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Kouvolan linjaus on noussut rantaradan rinnalle, mutta ei välttämättä ohi. Kilpailu silti kiristyy yhä.

Porvoossakin on syytä nähdä potentiaalierot Kouvolan ja Loviisan suunnan linjausten välillä. Itärajan ylittävä Itäinen rantarata avaisi Pietarin alueen turistivirroille nykyistä nopeamman ja joustavamman yhteyden Etelä-Suomeen. Suuremman osansa turistimäärien kasvusta saisi todennäköisesti myös Porvoo ja sen matkailuelinkeino. Itäsuomalaiset matkaajat tuskin sankemmin joukoin pysähtyisivät Porvoota ihailemaan.
Valitettavasti Loviisan mahdollisuudet vaikuttaa miljardien eurojen raidelinjauksiin ovat varsin pienet, mutta eivät suinkaan olemattomat.

Itäinen rantarata on edelleen Loviisan kasvun ja tulevaisuuden kannalta ylivoimaisesti paras ratavaihtoehto, jonka edistämiseksi on lobbaustyötä syytä edelleen sinnikkäästi jatkaa yhdessä Kotkan seudun ja muiden rantaratatoimikunnan intressiryhmien kanssa.
Mikäli Kouvola – Porvoon linjaus kuitenkin ajaisi rantaradan edelle, olisi seutukunnan kannalta tärkeää, että Koskenkylä ja Lapinjärvi saavat omat edes seisakkeensa.
On myös syytä nähdä, että kyse ei ole aivan lähivuosien rakennuskohteista, vaan aikaisintaan 2040-luvun hankkeista. Tärkeää on silti pitää linjaukset mukana alueiden kaavoissa.

Asetelman voivat vuosikymmenessä keikahdella merkittävästikin. Yksi iso muuttuja on esimerkiksi Venäjän tilanteen kehitys, joka voi ratkaisevalla tavalla muuttaa esimerkiksi itäisen rantaradan prioriteettia. Suuntaan tai toiseen.