Kouluyhteistyössä käytetään uutta rahoitusmallia

Pääkoulu. Porlammilla sijaitseva Hilda Käkikosken koulu saa ensi syksynä etäoppilaita. Kuva KSF-median arkisto
Elokuun alussa noin 500 kilometrin päässä olevasta Kannuksen Eskolan kyläkoulusta tulee porlammilaisen Hilda Käkikosken koulun sivutoimipiste.

PORLAMMI/KANNUS MTV 3 nettisivuilla viime viikolla julkaistu uutinen Eskolan kylän ja porlammilaisen Hilda Käkikosken koulun etäkoulukokeilusta on aiheuttanut kysymyksiä muun muassa Facebookissa Lapinjärven kuntafoorumilla. Esille on noussut kysymyksiä rahoituksesta.

Lapinjärven sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen sanoo, että rahaa hankkeeseen käytetään kotikuntasopimuksien mukaisesti. Kunta saa kotikuntakorvaukset oppilasmäärän perusteella.
– Koska kotikuntakorvaukset laahaavat maksatuksen suhteen perässä, on valtio/valtioneuvoston kanslia tullut kokeilussa vastaan ja tarjonnut mahdollisuuden uuden rahoitusinstrumentin käyttöön, niin sanottuun siltarahoitukseen. Tämän avulla Lapinjärven kunta saa oppilaista maksettavat kotikuntakorvaukset aiempaa nopeammin ja pystyy rahoittamaan hankkeen saatavalla valtionrahoituksella. Rahoitus tulee siten muualta.

Hankkeen avulla etsitään ratkaisumalleja opetuksen järjestämiseen liittyviin vaikeuksiin oppilasmäärältään vähenevissä ja syrjäseudulla sijaitsevissa kunnissa sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamiseen liittyen.

Ei ole pois muilta

Aaltonen painottaa, että Eskolan hanke ei vaikuta kunnan järjestämiin lakisääteisiin palveluihin. Se ei aiheuta, että sen seurauksena kunta joutuisi rajoittamaan tai supistamaan muiden lakisääteisten palveluiden tarjoamista.
– Lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut kuten aikaisemminkin.
Hän painottaa, että Eskola-hanke on kokeiluhanke, jonka tavoitteena on turvata peruspalvelut, kuten perusopetuspalvelut pienimmille lapsille lähipalveluna, omassa kotikylässä niin Porlammilla kuin Eskolan kylässä kannuksessa.

– Hankkeen avulla etsitään ratkaisumalleja opetuksen järjestämiseen liittyviin vaikeuksiin oppilasmäärältään vähenevissä ja syrjäseudulla sijaitsevissa kunnissa sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamiseen liittyen.

Onko sopimus jo allekirjoitettu?
– Opetuksen järjestämistä koskeva sopimus Kannuksen kaupungin ja Lapinjärven kunnan välillä on allekirjoitusvaiheessa eli sopimukset ovat parhaillaan allekirjoitettavina.Aaltonen kertoo, että kunnissa ei järjestetä varsinaista allekirjoitustilaisuutta vaan paperit allekirjoitetaan postitse.
Lapinjärven sivistyslautakunta on hyväksynyt Kannuksen ja Lapinjärven välisen sopimuksen esi- ja perusopetuksen järjestämisestä joulukuun alkupuolella. Kokeiluhankkeen kesto on neljä vuotta.

Fakta
  • Lapinjärven kunta ottaa opetusvastuun oppilaista, jotka käyvät koulua Kannuksen kaupungin Eskolan kylässä. Eskolan koululaisista tulee Hilda Käkikosken koulun Eskolan opetuspisteen oppilaita.
  • Opetusta tullaan järjestämään paikan päällä toimivan opettajan johdolla sekä etäopetusmahdollisuuksia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen yhteistyössä Hilda Käkikosken koulun kanssa.
  • Opetuksessa noudatetaan Lapinjärven kunnan opetussuunnitelmaa.
  • Opetussuunnitelma tullaan päivittämään keväällä 2018 siten, että Eskolassa annettavassa opetuksessa huomioidaan myös Eskolan paikallinen ympäristö opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tavalla.