Kouluyhteistyön digivälineet saatiin käyttöön

Digiä. Koulunjohtaja Piia Siltala kyselee pulpeteissa istuvilta oppilailta lisää ideoita, kun 5. luokkalainen Hanna Uljas kirjoittaa Halloween -tarinan otsikkoa. Kuva Mika Mykkänen
Keskiviikkona Hilda Käkikosken koulussa luotiin Halloween-tarina yhdessä satojen kilometrien päässä Kannuksessa sijaitsevan Eskolan kyläkoulun kanssa. Koulujen välinen interaktiivinen yhteys on nyt käytössä.

PORLAMMI Luokkahuoneen nurkan valkoisessa näyttötaulussa näkyy vilskettä Hilda Käkikosken koulussa Porlammilla. Liikkeen aiheuttavat viidensadan kilometrin päässä Kannuksessa olevan Eskolan koulun oppilaat.

Hilda Käkikosken koulun ja Kirkonkylän koulun yhteinen koulunjohtaja Piia Siltala kertoo, että koulujen välillä toimitaan nyt interaktiivisella yhteydellä. Kyseessä on kokeiluhanke, joka on ristitty Eskola-hankkeeksi. Keski-Pohjanmaalla Eskolan kylässä sijaitseva koulu on Lapinjärven sivistystoimen etätoimipiste.

– Yhteys ja laitteet on saatu käyttöön aivan juuri, Siltala kertoi.

Käytössä on ollut noin viikon verran Google for Education -palvelu, jonka toimintaa ajetaan parhaillaan sisään koulujen arkeen.
Digikoulu pitää sisällään monenlaista viestintää sekä dialogia oppilaiden ja opettajien kesken. Etäyhteydestä huolimatta oma opettaja on aina luokassa läsnä.

Keskiviikkona tunnin aiheena oli luoda Halloween-tarina yhteistyössä Eskolan koulun oppilaiden kanssa.
Yhteys toimi mainiosti. Ainoa ongelma oli äänenlaatu. Siinä oli vähän parannettavaa. Yhden oppitunnin aikana taululle saatiin kuvilla ja piirroksilla väritetty kauhutarina. Halloween hirviöt -niminen kokonaisuus syntyi vuorotahtiin kahden koulun yhteistyönä ja reaaliajassa.

Lopuksi oppilaat ottivat itsestään uuden laitteiston avulla kuvat ja kirjoittivat nimensä molemmissa toimipisteissä näkyvälle taululle. Näin tultiin tutuksi, vaikka vielä ei ole tavattukaan.

– Se oli aika vaikeaa. Koska kynä ei totellut, arvioi viidesluokkalainen Hanna Uljas upouutta digiympäristöä. Hän kokeili sitä nyt ensimmäistä kertaa.

Hankaluus muodostui siitä, että taulun käyttöön tarkoitetun kynän kanssa oli vielä opettelemista.
Kynää pitää painaa hieman tavallista enemmän, jotta kirjoitusta syntyy. Useampi oppilas painiskeli saman asian kanssa.

Uusi tekniikka näytti myös aluksi jännittävän, mutta tunnin loppupuolella taululla oli jo ruuhkaa. Osa oppilaista pitää vielä liitutaulua parempana, mutta joukkoon mahtui heti vankkumattomia digiratkaisun kannattajia.

Piia Siltala uskoi, että pienen harjoittelun jälkeen kaikki sujuu rutinoidusti niin henkilökunnalta kuin oppilailta.
– Tässä on jo viikossa tapahtunut huimaa kehitystä. Tässä koko ajan itsekin oppii uutta.

Hän kertoo, että Google räätälöi ja päivittää järjestelmää koko ajan koulun tarpeiden mukaan.

Hankkeen myötä oppilaat ovat saaneet henkilökohtaiset tietokoneet.
– Täällä Hilda Käkikosken koulussa jokaisella oppilaalla on oma Chromebook -tietokone samoin Eskolan toimipisteessä.
Hilda Käkikosken koulussa tietokoneita on 33 ja Eskolassa 13.

Laitteiden avulla oppilaat voivat olla suoraan yhteydessä luokan nurkassa olevaan näyttötauluun ja tehdä työtä siinä. Opettaja pystyy myös katsomaan omalta koneelta, mitä kukakin oppilas tekee.
– Se on se mihin pyrimme.

Mielenkiintoinen kokeilu

– Tämä tuntuu mielenkiintoiselta, sijaisuutta Porlammilla tekevä opettaja Päivi Honkanen pohti.

Hän arvioi, että eniten työtä vaatii se, että saa yhteyden syntymään. Se vaatii opettelua. Hän uskoi, että muun käytön oppii helpommin.

Hän pitää uudenlaista toimintamallia hyvänä.
– Pieniä kouluja tarvitaan. Jos tämä mahdollistaa niiden olemassa olon, niin se on hienoa.

Hän näkee järjestelmässä pelkkää plussaa.
Opettaja Tiina Kuusiluoma Eskolan koulusta sanoi, että tällä hetkellä uuden järjestelmän kanssa ”on vielä opeteltavaa”.
– Järjestelmä tuo lisäarvoa meidän toimintaamme. Hyvältä vaikuttaa tähän asti, hän totesi.
– Minusta tuntuu, että lapset ovat ottaneet tämän vastaan avoimin mielin, hän lisäsi.

Piia Siltala sanoi, että uutta tekniikkaa arastellaan, mutta sen edut ovat jo nyt valjenneet.
– Muutos tapahtuu vähitellen.

Koulutusta saatu

Koulunjohtaja Piia Siltala kertoi, että koko henkilökunta on saanut koulutusta uuteen digitaaliseen järjestelmään. Se, miten uusi tekniikka integroituu arkeen, selviää lukuvuoden mittaan.

– Nyt kun laitteisto on tässä, niin me huomaamme missä tätä voi käyttää ja missä tämä on hyvä sekä mihin tätä ei kannata käyttää.

Koulunjohtaja totesi, että vihkoilla ja kynillä on paikkansa vastaisuudessakin. Kaikkea ei tehdä, eikä pidä tehdä digitaalisesti vain sen takia, että uutta tekniikkaa on käytössä.

– Esimerkiksi tämmöisessä sadutuksessa se toimii.

Ainutlaatuinen mahdollisuus

Koulunjohtaja Siltala sanoi, että hankkeeseen on suhtauduttu epäluuloisesti ja hanketta on kritisoitu.
– Olen kuullut sitä, että kuinka Lapinjärvellä on varaa tällaiseen hankkeeseen. On sellaista ollut.
Hän näkee kokonaisuudessa paljon hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Lisäksi, että oppilaat saavat sivutuotteena käyttöön nykyaikaiset välineet ja digioppia, niin myös motivaatio on lisääntynyt oppilaiden ja henkilökunnan joukossa.

Hän arveli, että ilman hanketta Lapinjärven kunnalla olisi tuskin ollut mahdollisuutta tehdä näin suuria digi-investointeja kouluille.
– Luulen, että ilman hanketta jotakin olisi hankittu, mutta ei tässä mittakaavassa.

Hän toivoi, että kolmivuotisen kokeiluhankkeen aikana Lapinjärvellä ja Eskolassa pystytään luomaan uudenlainen toimintamalli ja sellaisia käytäntöjä, jotka mahdollistavat Hilda Käkikosken koulun ja muiden pienten kyläkoulujen säilymisen ympäri Suomea oppilasmäärästä riippumatta.

Hanke tulee tutuksi myös vanhemmille. Suunnitelmissa on Hilda Käkikosken koulun, Kirkonkylän koulun ja Eskolan koulun yhteinen vanhempainilta, joka toteutetaan nyt käyttöön otettua digilaitteistoa hyväksi käyttäen.

– Siellä käydään läpi tämä systeemi ja otamme yhteyden. Samalla esittelemme toimintaa.

Eskola-hanke
  • Kannuksen kaupunki ja Lapinjärvi ovat sopineet kokeilusta, joka kestää enintään kolme lukuvuotta.
  • Eskolan opetuspiste toimii Lapinjärven kunnan alaisuudessa osana Hilda Käkikosken pääkoulua. Etäisyyttä opetuspisteillä on noin 500 kilometriä.
  • Etätoimipisteen oppilaat tulevat Kannuksen kaupungin, Sievin kunnan ja Kalajoen kaupungin alueelta. Oppilaita on 13.
  • Rahoituksen turvaamiseksi Lapinjärven kunta on neuvotellut sopimuksen Motiva Oy:n kanssa. Motiva lainaa Lapinjärvelle rahan kokeilun jälkeen tulevia kotikuntakorvauksia vastaan.