Rakennusvaihetta. Kuva on otettu huhtikuussa 2014. Silloin osa LS:n lukijoista huolestui valkoisesta kalkista koulukeskuksen tiiliseinissä. Arkistokuva: Arto Henriksson
Julkisivueristeistä tehtiin kosteusselvitys, jonka mukaan kaikki oli kunnossa.

LOVIISA Suomenkielisen koulukeskuksen julkisivueristeiden kostumista epäiltiin keväällä 2014. Asiasta teetettiin selvitys, jonka loppupäätelmä oli, että ”ulkoseinien eristeiden kosteuspitoisuudet ovat tehtyjen mittausten perusteella normaalitasolla rakennusvaihe huomioon ottaen”.

Hallitusaloitteen seinäeristeiden kosteuspitoisuuksien tutkimisesta teki Janne Lepola (kok.), joka toimi tuolloin kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana.
Taustalla oli se, että kaupunkilaiset olivat huolissaan koulukeskuksen ulkoseinien kalkkivalumista.

”Kuitenkin olen itse nähnyt ja moni muu, että ulkoseinien villoja asennettiin kaatosateessa useamman päivän ja että sadevesi pääsi esteettä valumaan seiniä pitkin eristevilloihin. Siksi esitän, että ennen koulukeskuksen vastaanottamista puolueeton taho tutkisi seinäeristeiden kosteuspitoisuudet useammasta kohdasta, jotta voitaisiin varmistua eristeiden kuivuudesta. Mikäli näin ei ole, on seinäeristeet vaihdettava kuiviin ennen vastaanottamista.” Lepola totesi hallitusaloitteessaan.

– Seinistä otettiin kosteusmittaukset. Tulos on teknisessä keskuksessa. Kuulemma oli kuivaa. En uskonut tulosta silloin enkä nytkään, Lepola sanoo nyt.

– Vaadin viime kaupunginhallituksessa uusintamittauksia siten, että kaupungin edustaja on mukana katsomassa tulokset mittausten aikana, hän jatkaa.

Lepola on nykyisin kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.
Hän kertoo myös, että koulurakennuksen seinien ei pitäisi olla laikukkaat, kuten nyt on tilanne.

– Näytin ottamiani kuvia tasoitustyön huippuammattilaiselle. Hänen mukaansa on selvää, että eriste on kostea noissa tummissa kohdissa.

Urakoitsija oli vuonna 2014 normaalin laadunvalvonnan yhteydessä teettänyt kosteuskartoituksia ulkopuolisella mittaajalla Cramo Finland Oy:llä. Loviisan kaupunki oli rakennuttajana valvonut ulkoseinien tilaa päävalvojan Wise Group Finland Oy:n ja ulkopuolisen kosteusmittaajan E-S Kuivaus Oy:n toimesta rakentamisen aikana.

Loviisan Sanomat kertoi huhtikuun puolivälissä 2014, että kaupunkilaiset ovat huolissaan Kirkkokadun puoleisen ulkoseinän ulkonäöstä koulun rakennustyömaalla. Osa lehden lukijoista epäili rakentamisen aikana syntyneen kosteusvaurioita sillä perusteella, että valkoista kalkkia on noussut tiiliseinän pintaan.

Työmaapäällikkö Pekka Luhtanen Skanska Rakennus Oy:stä kertoi lehdelle, että syytä huoneen ei ole, vaan hänen mukaansa kyseessä on täysin normaali ilmiö. ”Rakenteissa ei myöskään ole ylimääräistä kosteutta, mikä tänään viimeksi tarkistettiin”, Luhtanen kertoi tuolloin LS:lle.

Kosteusselvitys tehtiin tilaajan pyynnöstä

Kaupunki tilasi kosteusmittauksen julkisen huolen vuoksi keväällä 2014. Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen toukokuun puolivälissä.

Kaupunginhallitus toteaa aloitteeseen antamassaan vastauksessa, että tehty selvitys on kattava ja riittävä.

Selvityksessä todetaan muun muassa, että koulun ulkoseinärakenne on tyypillinen betonirunkoratkaisu, joka on yleisesti käytössä. ”Rakenne muodostuu betonisesta sisäkuorielementistä, joka toimii rakennuksen kantavana runkona. Sisäkuorielementin ulkopintaan on asennettu kivivillainen lämmöneriste, joka koostuu kahdesta limittäin asennetusta pehmeämmästä villasta ja ulkopintaan asennetusta ns. tuulensuojavillasta. Tuulensuojavillan ja julkisivumuurauksen välissä on 40 mm:n ilmarako. Julkisivu on muurattu poltetusta tiilestä ja se rapataan osittain arkkitehtisuunnitelman mukaisesti.”
”Sisäkuoressa käytetty betoni on rakennusmateriaalina kosteusteknisesti hyvin toimivaa. Ennen betonin pinnoitusta tulee huolehtia, että rakennusaikainen betonin huokosissa oleva kosteus on päässyt poistumaan rakenteesta. Puhdas betonipinta on alkalinen, joka estää tehokkaasti homeen kasvua.”

Seinäeristeenä on käytetty kivivillaa. Selvityksessä viitataan VTT:n tutkimuksiin, joiden mukaan kivivillan toimiminen kastumisen ja kuivumisen osalta on huomattavasti parempaa kuin esimerkiksi lasi- tai selluvillan vastaavassa tilanteessa. ”Kivivilla imee itseensä vain vähän vettä ja toisaalta vapauttaa kuitenkin kosteuden helposti. Ilmarakoa ei sovi unohtaa, vaikka sitä ei varsinaisena rakennusmateriaalina voida käsitellä.”

Selvityksessä todetaan edelleen: ”Rakennusaikana olosuhteet ovat olleet vuodenaikaan nähden normaalit. Villoitusta ei ole urakoitsijan mukaan tehty sateella. Sateen aikana työ on keskeytetty ja eristeiden yläpinnat on suojattu muovilla eristeiden kastumisen estämiseksi. Osa julkisivutöistä on suoritettu sääsuojan alla. SR-urakoitsija on suorittanut työmaalla normaalia laadunvalvontaa urakkasuoritukseen liittyen.

Urakoitsijan mukaan kaikki lämmöneristeet on katselmoitu ennen tiilimuurauksen suorittamista.

”Jos märkiä villoja on havaittu, ne on vaihdettu kuiviin ennen muurauksen suorittamista.”

Kosteusmittauksia tehtiin huhtikuussa 2014. Niiden mukaan eristetiloissa ei ole havaittu kosteutta, joka poikkeaisi huomattavasti ulkoilman kosteudesta mittauksen aikana, väestönsuojien seiniä lukuun ottamatta. Selvityksessä todetaan, että koska VSS:n seinät ovat normaalia paksummat ja kosteus pysyy niissä pitempään kuin muissa elementtirakenteisissa seinissä. Kosteusmittaajien mukaan kosteuspitoisuudet eivät kuitenkaan olleet niin suuria, että niistä aiheutuisi ongelmia. ”Oletuksena on, että ne tulevat kuivumaan rinnan betonirakenteen kuivumisen kanssa.”

 

Kosteutta uusimmassa mittauksessa

Loviisan kaupunki tiedotti viime viikolla, että hiihtoloman aikana tehdyissä mittauksissa löytyi kohonneita kosteuspitoisuuksia Harjurinteen koulun uuden osan välipohjarakenteesta.

Betonilaatoista koostuvassa välipohjassa eli sisäkatossa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia.

Tutkimuksissa avattiin toisen kerroksen yhden opetussolun rakenteita.
Löydön vuoksi kaikki uuden puolen välipohjat tutkitaan.

Tällä hetkellä vahvimmin epäillään kosteuden olevan peräisin koulun rakentamisen ajalta.
Loviisan kaupungin ja koulun uudemman osan rakentaneen rakennusyhtiö Skanskan väliset neuvottelut jatkuvat.