Kouluhankkeiden aikataulut selvillä

Ilmakuva. Ruotsinkielisen koulukeskuksen rakennustyömaa suojakatoksen romahtamisen ja purkamisen jälkeen. Kuva: Harri Hellstrand.
Loviisan uusien koulujen rakennushankkeiden aikataulut täsmentyivät 7.3. pidetyssä työmaakokouksessa.

LOVIISA Tämän hetkisten tietojen perusteella Koskenkylän koulukeskuksen uudisrakennushanke valmistuu 3.10.2019 mennessä ja Loviisan keskustassa sijaitsevan ruotsinkielisen yläkoulun uudisrakennushanke 20.12.2019 mennessä.

Yläkoulun valmistumisaikataulussa on huomioitu sääsuojan romahtamisen vaikutukset rakennustöihin. Yläkoulun rakennustyömaan sääsuojan romahtamisen syitä tutkitaan edelleen.