Kotisairaalan asiakkaat tyytyväisiä hoitoon

Loviisan kotisairaalassa tehtiin ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely viime syyskuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.

LOVIISA Kyselyyn vastasi 28 henkilöä. Kyselyä saatekirjeineen jaettiin hoitojaksolla oleville potilaille.

Tyytyväisimpiä oltiin kotisairaalassa saatuun hoitoon, sairaanhoitajan hoitoon varaamaan aikaan, turvallisuudentunteeseen kotisairaalahoidon aikana, vuorovaikutukseen hoitohenkilökunnan kanssa sekä heidän ammattitaitoonsa. Kaikki vastanneet olivat joko täysin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että hoito on ollut hyvää.

Enemmän hajontaa vastauksissa syntyi, kun vastaajat määrittelivät esimerkiksi sitä, saapuiko hoitaja tarpeeksi nopeasti tai kun kysyttiin, onko potilas ollut tyytyväinen lääkäripalveluun.

Tyytyväisyys laski jonkin verran, kun vastaajilta kysyttiin sairauden tarkkailuun saadusta neuvonnasta sekä jatkohoidon järjestämisestä kotisairaalahoidon päättyessä.