Koskenkylän terveysaseman tulevaisuus vaakalaudalla

Asema. Koskenkylän Centerissä toimivan kaupungin terveysaseman kävijämäärät ovat laskeneet. Nyt pohditaan toiminnan siirtämistä pääterveysasemalle. Kuva Marita Itävuori
Terveysaseman käyttö on vähentynyt ja pienessä yksikössä huolena on työturvallisuus.

LOVIISA Kaupungin perusturvalautakunta käsittelee Koskenkylän terveysaseman siirtämistä pääterveysaseman tiloihin torstaina 12.9.
Perusteluita aseman toiminnan siirtämiseen pääterveysasemalle on lukuisia: Pienen aseman toiminta on haavoittuvaista ja toimintaa on jouduttu siirtämään ajoittain pääterveysasemalle. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota yksin työskentelyn riskeihin ja myös työnantajaa huolestuttaa työturvallisuus sekä muun muassa kollegiaalisen tuen puute.

Väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä palvelutarve eivät näy terveysaseman käyntimäärissä. Käyntimäärät ovat vähentyneet vuodesta 2017 vuoteen 2018 yli kuusitoista prosenttia.
Koska käynnit ovat vähentyneet, toinen sairaanhoitaja on työskennellyt tänä vuonna osin pääterveysasemalla.

Myös lastenneuvolan käyntimäärät ovat vähentyneet huomattavasti. Viiden vuoden aikana Koskenkylän terveysaseman alueella neuvolaikäisten lasten määrä on vähentynyt jopa sadalla lapsella.

Terveysaseman toiminnan siirtämistä pääterveysasemalle perustellaan myös sillä, että nykyistä lääkäri- ja hoitajatyövoimaa pystyttäisiin hyödyntämään nykyistä paremmin. Säästöä syntyisi lisäksi vuokra-, sähkö- ja siivouskustannuksissa.
Kaupunki on osakkaana terveysaseman tiloissa. Toiminnan siirtyminen pääterveysasemalle mahdollistaisi osakkeiden laittamisen myyntiin.
Mikäli aseman toiminta siirretään pääterveysasemalle, vuositasolla säästöä syntyisi noin 50 000 euroa.
Henkilökunta on puolestaan tuonut esiin ongelmia tiedonkulussa.

Mikäli esitys menee lautakunnassa läpi ja myös kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyvät sen, terveysaseman toiminta siirtyy pääterveysasemalle viimeistään 1.7.2020.
Koskenkylän terveysasemalla toimivat tällä hetkellä hoitaja- ja lääkärivastaanotot sekä äitiys- ja lastenneuvola.
Toimipisteessä työskentelee lääkäri kaksi kertaa viikossa. Lisäksi siellä työskentelee terveyskeskusavustaja ja kaksi sairaanhoitajaa.
Lisäksi tiloissa on yksi huone kotihoidon henkilökunnalle hallinnollista työtä varten.
Hammashuollon palvelut siirrettiin pääterveysasemalle jo vuonna 2014.
Terveysasemalla asiakkaita ei pystytä palvelemaan kokonaisvaltaisesti, sillä asemalta puuttuvat kokonaan röntgenpalvelut ja laboratoriopalveluita asemalta saa korkeintaan kerran viikossa. Nämä palvelut on haettava pääterveysasemalta.