Kolmikerroksinen vaihtoehto jatkoon

Pienin vaihtoehto. Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom haluaa käyttää otto-oikeuttaan, ja valita Chiewitzinkadulle korkeintaan kaksikerroksisen pientalon.
Loviisan tekninen lautakunta valitsi torstai-illan kokouksessaan kolmikerroksisen kerrostalon kolmesta vaihtoehdosta jatkoon Chiewitzinkadulle.

LOVIISA Kaava valmistellaan seuraavaksi hyväksymismenettelyyn. Jatkosuunnitteluun edenneen kolmikerroksisen asuintalon lisäksi vaihtoehtoina oli nelikerroksinen kerrostalo sekä kaksikerroksinen pientalo. Vaihtoehtojen ollessa esillä tehtiin niistä neljä muistutusta. Yksi muistutus oli 220 nimen lista, jossa allekirjoittaneet vastustavat kahta kerrosta korkeamman talon rakentamista kaava-alueelle.

Kolmikerroksinen talo on yhden keroksen matalampi kuin viereisellä ja vastapäisellä kerrostalolla. Kolmikerroksisen talon nähdään sopeutuvan portaittain hyvin madaltuvaan katujulkisivuun sekä kirkolta laskevaan katuun.

Uuden talon aiheuttama varjostus on selvityksen mukaan tavanomainen keskusta-alueella. Keskikesällä varjo ulottuu tonttien rajalla piha-alueelle iltapäivällä. Varjostusvaikutusta minimoidaan sijoittamalla kerrostalo mahdollisimman lähelle katualuetta, jolloin vaikutus omakotitalolle on pienin mahdollinen.

Asuinkerrostalon autopaikat sijoitettaisiin maanalaiseen pysäköintihalliin, mikä mahdollistaa piha-alueen käyttämisen oleskelu- ja leikkialueeksi.