Kohtuuton hiilipölyhaitta

Joukko Loviisan sataman lähinaapureita on närkästyneitä sataman suunnasta pihoille leviävästä hiilipölystä, joka sotkee paikat ja tunkeutuu kulkijoiden mukana sekä rakosista ihmisten koteihin. Ympäristöhaitta on suorastaan käsin kosketeltava. Viime elokuusta saakka jatkuneesta pölyhaitasta on tehty jo kaksi tutkintapyyntöä poliisille sekä ilmoitukset myös ympäristöviranomaisille.

Loviisan satama sai helmikuun puolivälissä Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristöluvan metallurgisen kovahiilen ja antrasiitin käsittelyyn. Aiemmin satamassa oli käsitelty ja varastoitu Lahti Energian lämpövoimalaitoksen kivihiiltä, jonka aiheuttamista ympäristöhaitoista on meneillään oikeusprosessi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Uudenlaisen, teräs- ja lääketeollisuuden käyttöön tarkoitetun metallurgisen kovahiilen ja antrasiitin, kuljetukset Siperiasta Loviisan alkoivat jo elokuussa, ja jo pian sen jälkeen Eestinkolmion sekä radanvarren asukkaat olivat satamaan yhteydessä pölyhaittojen takia.
Sataman uudessa ympäristölupahakemuksessa ja varsinaisessa ympäristöluvassa tuotiin esille useita seikkoja, joiden mukaan hiilen kuljetukset ja käsittely järjestetään niin, ettei hiilen pölyämistä pääse tapahtumaan.

Sataman asukkaille antamien vastausten mukaan tumman pölyn arveltiin olevan peräisin esimerkiksi liikenteestä tai olevan lämmitysjärjestelmistä vapautunutta nokea.
Vierailu niin sanotun Eestinkolmion alueella osoittaa kuitenkin selkeästi, että lupaehdoista poiketen sataman hiilipölyä on levinnyt runsaasti lähialueelle. Svenäsintien alueen lumi on pinnaltaan tummaa. Hiilipölyä on nähtävissä myös naapureiden pihapiirissä, ikkunalaudoilla, kaiteissa, portaissa. Hiilipölyn leviämistä ihmisten pihapiireihin on satamankaan turha enää kiistää.

”On täysi syy toivoa, että Loviisan satama löytää toimivat ja kustannustehokkaat ratkaisut, joilla hiilen haitallinen ja häiritsevä pölyäminen saadaan kuriin.”

Varmistaakseen, että pihoilta löytyvä musta pöly ja mönjä ovat hiiltä eikä esimerkiksi nokea, alueen asukkaat toimittivat helmikuussa pussillisen lunta Kymen Ympäristölaboratorion analysoitavaksi. Tulos oli selkeä. 509 grammassa lumesta sulanutta vettä oli runsaasti hiiltä. Ei nokea eikä liikennepölyä. Eilen myös Itä-Uudenmaan poliisin ympäristörikosyksikkö Tikkurilasta kävi Eestientiellä ottamassa ympäristönäytteitä naapureiden pihapiiristä. Poliisi tekee parhaillaan esitutkintalain tarkoittamaa selvitystä asiasta.

Loviisan satama on tärkeä työllistäjä sekä tulonlähde myös monille alueen yrityksille. Yli sadan vuoden ajan satama on näkynyt, kuulunut ja vaikuttanut Valkon kylän sekä erityisesti lähinaapureiden elämään. On sinänsä normaalia ja hyväksyttävää teolliselle toiminnalle, että työn äänet, valot, hajut ja normaalit pölyt leviävät lähialueelle. Sataman naapurustoon asettuneiden on niitä syytä sietää. Varsinkin silloin, jos ne pysyvät kohtuuden rajoissa ja ympäristölupaehtojen puitteissa.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kohtuuden rajat on hiilikuljetusten osalta Valkossa ylitetty. Kyse ei ole yksittäisestä pöllähdyksestä, vaan pidempään jatkuneesta pölyhaitasta.
Ei voi olla hyväksyttävää, että naapureiden pihapiirit saastuvat kivihiilipölystä toistuvasti niin, ettei lapsia tai kotieläimiä tohdi päästää pihalle. Hiilen pölyämishaitan torjumiseksi on varmaankin monia keinoja jatkuvasta kastelusta aina käsittelyhalleihin saakka. Ne saattavat nostaa sataman hiililiiketoiminnan kustannuksia, mutta toiminnan jatkuvuuden kannalta hiilipölyhaitan torjumiseen on syytä panostaa.

Sataman talouden ja työllisyyden kannalta on tärkeää varmistaa, että kivihiilikuljetuksia Siperiasta Valkon kautta maailmalle voidaan jatkaa ympäristölupaehtoja noudattaen sekä naapureiden terveyttä ja asumisviihtyvyyttä kohtuuttomasti vaarantamatta.
On täysi syy toivoa, että Loviisan satama löytää toimivat ja kustannustehokkaat ratkaisut, joilla hiilen haitallinen ja häiritsevä pölyäminen saadaan kuriin.