Klubitalon jäsenmäärä tuplaantunut

Yhteiseloa. Piia Miettinen (eturivi vas.) tekee Klubitalolla usein toimistotöitä. Hänen vierellään talon johtaja Ulla-Maija Järvikukka ja jäsen Jak. Takarivissä vasemmalta toiminnanjohtaja Päivi Nousiainen, jäsen Ari, ohjaajat Kristiina Tepponen ja Anu Valtanen sekä oppisopimuskoulutettava Jonna Salmela. Kuva Eija Kosonen
Loviisan Klubitalon jäsenmäärä on jo lähes 80 ja se kasvanee edelleen. Käyntejä on noin 300 kuukaudessa. Runsaan vuoden toiminut Klubitalo onkin osoittanut tarpeellisuutensa.

LOVIISA Mikä ihmeen klubitalo? Tämän kysymyksen kuulevat usein niin klubitalon jäsenet kuin työntekijätkin.
– Klubitalo on matalan kynnyksen jäsenyhteisö henkilöille, jotka ovat elämänsä varrella kokeneet mielenterveydellisiä haasteita. Se on jäsenten ja palkatun henkilökunnan muodostama tasavertainen yhteisö, Klubitalon johtaja Ulla-Maija Järvikukka tiivistää.

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen pyörittämä Klubitalo perustettiin vuoden 2018 keväällä. Se syntyi aiemman, mielenterveyskuntoutujille päivätoimintaa ja vertaistukea tarjonneen Mentera-klubin tilalle. Klubitaloon tuli Menterasta noin 40 jäsentä ja kuluneen vuoden mukaan uusia jäseniä on tullut mukaan jo lähes 40.

– Klubitalo eroaa Menterasta eniten siinä, että toiminta on työpainotteista ja enemmän osallistavaa. Kaikki ovat mukana talon töissä kukin voimiensa mukaan, Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Päivi Nousiainen selvittää.

Toiminnan tavoitteena on parantaa jäsenten elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä tukea paluuta työelämään ja opintoihin. Paluun työelämään, niin sanottuun siirtymätyöhön, on tehnyt jo ainakin yksi jäsen.

Klubitalolla pyörii myös STEA:n rahoittama Paikka auki -hanke, jonka tavoitteena on työllistää vailla koulutusta tai työtä oleva alle 30-vuotias henkilö. Jonna Salmela opiskelee hankkeen tuella oppisopimuskoulutuksessa lähihoitajaksi.

Kanttiini. Klubitalolla on ostettavissa juotavaa ja pikkupurtavaa. Kuva Eija Kosonen

Ympäri vuoden avoinna olevassa klubitalossa on aamuisin työnjako.
– Täällä tehdään keittiö-, toimisto- ja siivoustöitä, Klubitalon vastaava ohjaaja Anu Valtanen luettelee esimerkkejä päivän ohjelmasta.

Työt jaetaan ja suunnitellaan yhdessä. Kaikessa tekemisessä kuunnellaan jäsenten mielipiteitä.
– Tällä viikolla alamme tehdä ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Sekin tehdään yhdessä niin, että jäsenet voivat kertoa toiveistaan ja siitä, mihin jatkossa panostamme, Nousiainen sanoo.

Autettavasta auttajaksi

Piia Miettinen jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 36-vuotiaana.
– Kun tippuu pois työelämästä, jää monissa asioissa ulkopuoliseksi.

Hän löysi aikoinaan Menteran, jonka jäsen hän oli klubin perustamisesta eli vuodesta 2005 lähtien. Nyt Miettinen on Klubitalon jäsen. Hän on kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi ja käy jakamassa Loviisan ulkopuolellakin omaa selviytymistarinaansa auttaakseen muita.
– Kun auttaa muita, auttaa myös itseään, Miettinen pohtii ja on iloinen siitä, että voi nyt vuorostaan auttaa muita.

Klubitalolla hän tekee enimmäkseen toimistotöitä.
– Täällä tuntee itsensä tarpeelliseksi. Käyn Klubitalolla keskimäärin kolme kertaa viikossa. Jos en kävisi, olisin varmaan vain kotona tylsistymässä tai maalaisin.

Miettinen jatkaa, että erittäin tärkeää Klubitalossa on vertaistuki. Hän toivookin, että yhä useampi löytäisi paikan.
– Tänne on helppo tulla. Sen kun astuu ovesta sisään. Mukaan voi ottaa läheisen ihmisen tai kaverin, jos ei aluksi tahdo tulla yksin.

Klubitalolla ei toimita sairaus edellä. Keneltäkään ei kysellä diagnoosia, eikä lähetettä tarvita.

Rahoittajina kaupunki ja STEA

Loviisan kaupungilla on sopimus Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa Loviisan Klubitalon toiminnasta. Perusturvakeskus on sitoutunut maksamaan puolet toiminnan kuluista edellyttäen, että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myöntää avustusta lopuille kuluille.
Käyntien hinnat Suomen eri Klubitalojen kohdalla vaihtelevat 15 eurosta noin 72 euroon riippuen kuntien myöntämistä järjestöavustuksista. Loviisan käyntihinta on noin 19 euroa. Ensi vuonna hinnaksi tulee noin 25 euroa.
Perusturvalautakunta on myöntänyt 72 000 euroa Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatriselle yhdistykselle Loviisan Klubitalon pyörittämiseen ensi vuodeksi. Saman verran odotetaan avustusta STEA:lta, jolta päätös saadaan vuodenvaihteen tienoilla.
Kaupungin tuki on hieman suurempi kuin tänä vuonna, jolloin se oli 64 000 euroa. Perusteluna avustuksen nostoon oli jäsenmäärän lisääntyminen miltei puolella vuoden aikana, samoin käyntimäärät kasvavat tasaisesti koko ajan.
Klubitalolla on kaksi kokoaikaista työntekijää, joiden lisäksi johtaja on Loviisassa keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Kasvanut jäsenmäärä on luonut paineita henkilökunnan lisäämiseen. Nyt suuremman avustuksen turvin voidaan palkkamenot jakaa todellisten kustannusten mukaan. Aiemmin Klubitalon johtajan palkkamenot ja muita hallinnon kuluja on maksettu kokonaan Porvoon Klubitalolta.

Klubitalo
  • Matalan kynnyksen jäsenyhteisö henkilöille, jotka ovat elämänsä varrella kokeneet mielenterveydellisiä haasteita.
  • Toiminta pohjautuu kansainväliseen Fountain House- toimintamalliin.
  • Yhteinen unelma on, että jokainen jäsen voisi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja olisi arvostettu ja tasavertainen kansalainen, ystävä, naapuri, työkaveri tai opiskelutoveri.
  • Klubitalo on avoinna vähintään viitenä päivänä viikossa, tavanomaisina työaikoina.
    Mariankatu 31.