Kiusallista ylikohteliaisuutta

Loviisan kaupungin verkkosivuilla on vielä tämän viikon ajan käynnissä liikenneturvallisuustyöryhmän kysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia Loviisassa. Kyselyn saatesanoissa todetaan, että suojateihin tai laajemmin tienylityksin liittyvät ongelmat nousevat korostetusti esille asukkaille tehdyissä liikenneturvallisuuskyselyissä. Suojateiden liikenneturvallisuusongelmat näkyvät myös onnettomuustarkasteluissa.

Kyselyn mukaan turhan usein keskustelua suojateistä ja niiden turvallisuudesta leimaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden välinen vastakkainasettelu. Naapurikaupungeista poiketen Loviisassa ei ole liikennevaloja edes keskustan vilkkaimmilla kaduilla, joten suojatiekäyttäytymisen kartoittaminen on varmaankin täällä aiheellista. Liikennevalokeskustoista poiketen Loviisassa autoilijan ja jalankulkijan välillä tarvitaan enemmän viestintää ja usein jopa katsekontakti.

Autoilijoiden ja jalankulkijoiden monenkirjavia kohtaamisia tapahtuu kaupungissa päivittäin tuhansittain. Tilastojen mukaan suojatieonnettomuuksia tapahtuu onneksi harvakseltaan, mutta läheltä piti tilanteita arviolta päivittäin. Peruslähtökohta on, että ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Samojen liikennesääntöjen mukaan suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on puolestaan lain mukaan noudatettava sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Teoriassa asetelma on selkeä, mutta käytännössä on toisin.

”Etenkin huonompijalkaisten ikäihmisten vaivalloinen kiirehtiminen pois tieltä tuntuu useimmista autoilijasta suorastaan kiusalliselta.”

Useimmat autoilijat antavat kuuliaisesti tietä jalankulkijalle, joka on selkeästi astumassa suojatielle. On myös piittaamattomia autoilijoita, joiden ajokäyttäytymisestä ei jalankulkija pysty varmistumaan ovatko aikeissa pysähtyä vai jatkaa matkaa. On myös jalankulkijoita, joista ei oikein ota selvää ovatko astumassa suojatielle vaiko eivät. Epäselviä tilanteita voi syntyä, kun jalankulkija pysähtyy suojatien lähistölle esimerkiksi keskustelemaan kadun yli tulleen tuttavansa kanssa. Tai jalankulkija pysähtyy suojatien äärelle pohtimaan mihin suuntaan aikoisikaan lähteä. Joukossa on valitettavasti yhä enemmän myös heitä, jotka kulkevan kadun yli katse kännykässä.

Oma lukunsa ovat ylikohteliaat jalankulkijat, jotka seisovat suojatien äärellä ja huitovat käsillään pysähtymään valmistautuneille autoilijoille etuajo-oikeutta, vaikka sääntöjen mukaan autoilijan kuuluu antaa tietä. Samaa sukua ovat ylikohteliaat jalankulkijat, jotka kiirehtivät juoksujalkaa kadun yli ollakseen mahdollisimman vähän autoilijan esteenä. Etenkin huonompijalkaisten ikäihmisten vaivalloinen kiirehtiminen pois tieltä tuntuu useimmista autoilijasta suorastaan kiusalliselta. Kohteliaisuus on liikenteessä tietenkin hyvä ominaisuus, mutta väärässä paikassa se voi olla jopa haitaksi.

Kiusallinen ylikohteliaisuus ei ole pelkästään jalankulkijain ilmiö. Vastaavanlaista esiintyy myös monien autoilijoiden keskuudessa. Hyvä liikennekulttuuri koituu kaikkien tielläliikkujien hyödyksi, mutta rajansa on kohteliaisuudellakin. Kiusallisia tilanteita syntyy esimerkiksi Valkontien risteyksessä, jossa sisääntulotietä ajavalla on etuajo-oikeus. Siitä huolimatta joku tielläliikkuja päättääkin hyvää hyvyyttään antaa etuajo-oikeuden Valkosta tuleville. Sinänsä kaunis ja yllättävä ele koettelee takana ajavien autoilijoiden refleksejä sekä jarrupaloja hermoista puhumattakaan.

Oikealta tasa-arvoiseen risteykseen tulevan tulisi itsekkäästi käyttää sääntöjen antamaa etuajo-oikeutta eikä viittoilla kohteliaasti odottamaan pysähtyneitä menemään.
Myöskään kärkikolmion saati stop-merkin takaa tulevalle ei pitäisi kohteliaisuuksissaan antaa tietä. Huomaavaisuus kuuluu toki liikenteeseen. Sen osoittamiseen löytyy runsaasti tilaisuuksia liikennesääntöjen puitteissakin. Turhat kohteliaisuudet on syytä karsia tieliikenteestä ja pitäytyä vain yleisesti tunnetuissa liikennesäännöissä.