Kirkkoherran irtisanomisen puinti jatkuu

Palautus. Korkein hallinto-oikeus palautti Ruotsinpyhtään kirkkoherran irtisanomisen hallinto-oikeuteen. Kuva Arto Henriksson
Korkein hallinto-oikeus on palauttanut Ruotsinpyhtään kirkkoherran Kirsi Oksasen irtisanomisen Helsingin hallinto-oikeudelle uudelleen ratkaistavaksi.

RUOTSINPYHTÄÄ, HELSINKI Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti toukokuussa 2014 irtisanoa Ruotsinpyhtään seurakunnan kirkkoherran Kirsi Oksasen virastaan. Päätös perustui viranhoidon puutteisiin ja johtamisen velvoitteiden rikkomiseen.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi tuomiokapitulin päätöksen syyskuussa 2015. Hallinto-oikeus totesi, että virkasuhteen irtisanomiselle ei ole ollut hänestä johtuvaa asiallista ja painavaa syytä.

Tuomiokapituli valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 11.5.2018 antamallaan päätöksellä kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamiseksi ja sen jälkeen uudelleen ratkaistavaksi.

Hallinto-oikeus ei ole vielä ilmoittanut, milloin suullinen käsittely toimitetaan.