Kipparin Kalalta kielletään savukalan valmistus

Ei jatkoa. Porvoin terveydensuojelujaosto päätti olla myöntämättä Kipparin Kalalle jatkoaikaa. Arkistokuva
Kipparin Kalan savukalan valmistuksen tilat eivät vastaa elintarvikehuoneiston vaatimuksia. Usean vuoden jatkuneet tarkastuskäynnit ja kehotukset eivät ole tepsineet, vaan toiminta on laajentunut.

VANHAKYLÄ Kipparin Kala on toiminut nykyisellä paikallaan Vanhakylässä vuodesta 2013. Terveystarkastuksia on tehty neljän viime vuoden aikana ja annettu useita kehotuksia sekä määräaikoja, mutta niitä ei ole noudatettu. Toiminta on laajentunut kahdesta uunista kahdeksaan ja kalaa on myyty pääkaupunkiseudulle sekä Reko-toiminnan kautta.

Porvoon terveydensuojelujaosto päätti kieltää Kipparin Kalalta savukalan valmistuksen 15.1.2019 alkaen, kunnes tilat ja toiminta täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Savukalan valmistusta ei voida aloittaa ennen kuin tarkastuksella todetaan tilojen ja toiminnan täyttävän lainsäädännön vaatimukset.

– Ennen mahdollista uudisrakentamista on esitettävä täydennetty suunnitelma Porvoon ympäristöterveydelle. Määräystä on noudatettava, vaikka toimija tekisi päätöksestä valituksen, todetaan päätöksessä.

Kipparin kalan saamat kehotukset ovat koskeneet muun muassa asianmukaisen siivousvälinetilan rakentamista, tuulikaapin rakentamista niin, ettei raa’an kalan käsittelytila avaudu suoraan ulkotilaan, raa’an ja kypsän kalan pitämistä toisistaan erillään, savustusuunien ympäristön pölyämistä sekä savustusuunien suojaamista päältä ja sivuilta.