Keskussairaaloiden kolmiossa

Uhka Porvoon sairaalan palveluiden heikkenemisestä huolestuttaa muiden itäuusmaalaisten tavoin myös Loviisan seudun asukkaita. Jo nyt näyttää selvältä, että ainakin gynekologiset leikkaukset loppuvat ensi vuonna eikä lastenkirurgiakaan enää jatku Porvoossa. Jo aiemmin Porvoon sairaalan synnytysosasto lakkautettiin ja Loviisan seudulta matkataan nykyisin synnyttämään Kotkaan tai joihinkin HUS:n neljästä synnytyssairaalasta joko Hyvinkäällä tai Naistenklinikalla, harvemmin Espoon ja Lohjan sairaaloissa. Jo parisen sataa uutta loviisalaista on nähnyt päivänvalon Kotkassa.
Porvoon sairaalalle laaditun talousarvion mukaan menetyksiä on määrä kompensoida lisäämällä aikuisten nenä-, korva- ja kurkkutautien päiväkirurgisia leikkauksia. Samoin sairaalan leikkausten määriä on suunniteltu kasvatettavan myös lisäämällä silmäleikkauksia.

Porvoon sairaalan palvelutaso on ainakin toistaiseksi ollut hyvä. Vähennyksistä huolimatta HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén on kiistänyt suunnitelmat Porvoon sairaalan alasajosta. Hänen mukaansa alasajoa ei suunnitella, vaan sairaalaan on tulossa enemmän toimintaa kuin sieltä poistuu. Nähtäväksi jää. Epävarmuus Porvoon sairaalan tulevaisuudesta on silti valitettava tosiasia. Kiireettömän erikoissairaanhoidon vapaa valintaoikeus tuli voimaan vuonna 2014. Valinnanvapaus on saanut aikaan sen, että sairaalat kilpailevat keskenään potilaista.

Jos ja kun sote-uudistus jossain vaiheessa, jossain muodossa toteutuu, on vaativin erikoisalapäivystys tarkoitus koota 12 sairaalaan, joissa ylläpidetään ympärivuorokautista laajan päivystyksen yksikköä. Isossa kuvassa Loviisan seutu sijaitsee jatkossakin kolmen laajan päivystyksen sairaalan kolmion keskellä, josta etäisyydet näihin kolmeen sairaalaan on 50-100 kilometriä eli 30-60 minuuttia. Niistä Loviisaa lähin yliopistollinen sairaala olisi tunnin matkan päässä Helsingissä. Seuraavat Loviisaa lähimpinä olevat laajan päivystyksen keskussairaalat olisivat noin puolen tunnin ajomatkan päässä oleva Kymenlaakson keskussairaala Kotkassa ja runsaan tunnin ajomatkan päässä Lahdessa.

Loviisan seudun asukkaiden kannalta sairaalapalveluiden näkymät ovat uhkakuvistakin huolimatta selvästi paremmat kuin monien syrjäisempien seutujen asukkaille, joille lähimpään laajan päivystyksen sairaalaan on ajomatkaa useampia tunteja.
Moni Loviisan seudun asukkaista on jo nyt hakeutunut Porvoon sijaan lähimmän keskussairaalan, Kotkassa sijaitsevan Kymenlaakson keskussairaalan palveluiden äärelle, mikä on loviisalaisille ollut mahdollista jo pitkään.

Vaikka monien loviisalaisten siirtyminen ”kilpailevien” sairaaloiden asiakkaiksi vähentää entisestään Porvoon sairaalan käyttäjiä ja sen myötä saattaa heikentää entisestään sen tulevaisuuden näkymiä, ovat asukkaiden valinnat monasti hyvin perusteltuja ja ymmärrettäviä. Valinnanvapaus on useimmiten eduksi potilaalle.

Porvoon ja Loviisan sairaalat ovat keskenään täysin eri sarjassa eivätkä tietenkään kilpaile keskenään. Sote-uudistuksen myötä sairaaloiden verkosto muuttunee kuitenkin merkittäväksi, ja Porvoon sairaalan rooli verkostossa muuttua.

Loviisalaisten kannalta Porvoon sairaalan palvelutason säilyttäminen on erittäin tärkeä tavoite, jonka eteen on syytä ponnistella. Vähintään yhtä tärkeää on varmistaa myös Loviisan seutusairaalan ja sen palveluiden säilyminen sote-uudistuksessa ainakin nykyisellä tasolla. Samalla on kuitenkin hyvä varautua pahimman vaihtoehdon eli Porvoon sairaalan heikkenemisen varalle sekä pitää tasokkaiden Helsingin, Kotkan sekä Lahden keskussairaaloiden optiota jatkossakin aktiivisesti avoimena.