Käyttöehdot

KSF MEDIAN TILAUS- JA JAKELUEHDOT

Ehdot voimassa 1.1.2018 alkaen

Näitä tilaus- ja jakeluehtoja (”Tilaajaehdot”) sovelletaan KSF Media Oy:n (”KSF Media”) painettujen lehtien toimittamiseen tilaajille (”Tilaaja(t)”). Tällä hetkellä KSF Media julkaisee seuraavia lehtiä:

 • HBL Hufvudstadsbladet
 • Västra Nyland
 • Östnyland
 • Loviisan Sanomat
 • Hangötidningen

Ylläoleviin lehtiin viitataan jäljempänä näissä Tilaajaehdoissa erikseen termillä ”Lehti” ja yhteisesti termillä ”Lehdet”. Lehti voi sisältää liitteitä sekä kaupallisia liitteitä, joista KSF Media päättää yksipuolisesti. Tilaajalle toimitetaan hänen tilauksessaan määritelty Lehti.

Jatkuvan tai määräaikaisen tilauksen tekeminen

Tilaaja voi valita joko jatkuvan tai määräaikaisen tilauksen (viimeksi mainittu vaihtoehto koskee ensi sijassa kampanjatilauksia). Jatkuva tilaus uusiutuu automaattisesti laskutuskauden loppuessa, ja pysyy voimassa, kunnes se irtisanotaan. Määräaikainen tilaus päättyy sovitun tilauskauden loppuessa.

Uusi tilaus alkaa Tilaajan toivomasta päivämäärästä tai niin nopeasti kuin KSF Median asiakaspalvelu ehtii tallentaa tarvittavat tiedot tilaajajärjestelmään.

KSF Medialla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta, mikäli Tilaajalla on maksamaton velka KSF Medialle tai jollekin KSF Median konserniyhtiölle.

Painettuja lehtiä koskevat vaihtoehtoiset jakelutiheydet

Maksamalla tilausmaksun Tilaaja on oikeutettu saamaan Lehden sovitulla jakelutiheydellä.

HBL Hufvudstadsbladet -lehteä voidaan tilata joko seitsemälle päivälle viikossa tai päiville perjantai-sunnuntai, lauantai-sunnuntai tai pelkästään sunnuntaille.

Västra Nyland ja Östnyland -lehtiä voidaan tilata kahdelle päivälle viikossa (tiistai ja perjantai) tai täydennettynä HBL Hufvudstadsbladetilla (2+5 tilaus) siten, että Västra Nyland tai vastaavasti Östnyland toimitetaan tiistaina ja perjantaina, kun taas HBL Hufvudstadsbladet muina viikonpäivinä.

Loviisan Sanomat -lehteä voidaan tilata kahdelle päivälle viikossa (tiistai ja perjantai).

Hangötidningen – Hangon lehti -lehteä on mahdollista tilata yhdelle päivälle viikossa (torstai). 

Lehtien ilmestymiseen saattavat vaikuttaa pyhäpäivät ja niitä edeltävät ja seuraavat päivät sekä tuotantotaloudelliset tai -tekniset syyt.

Pääsy digitaaliseen sisältöön

Maksamalla tilausmaksun Tilaaja on oikeutettu saamaan painetun Lehden ja pääsyn Lehden digitaaliseen versioon (”näköislehti”). KSF Media voi halutessaan tarjota painetun Lehden Tilaajille pääsyn muuhun digitaaliseen sisältöön, tai toisiin digitaalisiin palveluihin tietyksi KSF Median päättämäksi ajaksi.

KSF Median verkkolehtien, HBL 365 -palvelun ja muun digitaalisen sisällön toimittamiseen sovelletaan KSF Median verkkopalveluita koskevia käyttöehtoja.

Tilaajan näköislehden lukemista varten saama käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa jakaa muille. Tilaaja vastaa siitä, ettei ulkopuolinen pääse käsiksi käyttäjätunnukseen ja salasanaan. Tilaajan rikkoessa tätä sopimusehtoa KSF Medialla on oikeus keskeyttää tilaus välittömästi, eikä suoritettua tilausmaksua tällöin palauteta.

Jakelukeskeytykset ja tilapäiset osoitteenmuutokset

Tilaajalla on oikeus tehdä tilapäinen keskeytys painetun Lehden jakeluun ilmoittamalla tästä KSF Median asiakaspalveluun hyvissä ajoin ennen keskeytystä. Keskeytyksen tulee olla vähintään yhden (1) viikon ja enintään kolmen (3) kuukauden mittainen. Jakelukeskeytyksen aikana Tilaajalla on pääsy näköislehteen (ja HBL 365-palveluun kun kyseessä on HBL Hufvudstadsbladetin tilaus) korkeintaan kahden (2) viikon ajaksi veloituksetta. KSF Medialla on oikeus periä Tilaajalta kohtuullinen maksu painetun Lehden jakelukeskeytyksestä aiheutuvasta hallinnallisesta työstä siten, että jakelukeskeytyksen ensimmäisestä seitsemästä päivästä ei myönnetä korvausta (ts. tilaajajakson pidennystä). Tilaajalla on oikeus tehdä tilapäisiä osoitteenmuutoksia tilaustaan koskien. Osoitteenmuutoksen on jatkuttava vähintään seitsemän (7) päivää jotta KSF Media voi taata ongelmattoman jakelun.

Tilausmaksu ja maksaminen

Kulloinkin voimassa olevat tilausmaksut ilmoitetaan Lehtien kotisivuilla (www.hangotidningen.fi/prn, www.loviisansanomat.net/tilaajapalvelu). KSF Media pidättää oikeuden muuttaa maksujaan ja hintojaan.

Määräaikaiset tilaukset laskutetaan tai maksetaan kertalaskulla tilausjakson alussa.

Jatkuvien tilausten osalta KSF Media laskuttaa Tilaajaa kulloinkin voimassa olevan tilausmaksun sovitun laskutusjakson mukaisesti. Ellei Lehden kotisivulla toisin mainita, voi Tilaaja valita laskutusjaksokseen yksi (1), kolme (3), kuusi (6), tai kaksitoista (12) kuukautta. Korttimaksussa laskutusjakso on aina yksi (1) kuukausi. Valittu laskutusjakso vaikuttaa siihen, kuinka usein Tilaajaa laskutetaan ja kuinka pitkäksi aikaa eteenpäin Tilaaja sitoutuu tilaukseen.

Uuden jatkuvan tilauksen osalta KSF Media laskuttaa Tilaajaa ensimmäisen laskutusjakson alussa ja tämän jälkeen ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaaja voi muuttaa laskutusjaksonsa pituutta ilmoittamalla KSF Median/Lehden asiakaspalveluun muutoksesta viimeistään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista.

KSF Media ilmoittaa Tilaajalle hintamuutoksista kirjallisesti (esim. laskun yhteydessä, Lehdessä, Lehden kotisivulla, sähköpostilla ja/tai muulla tavoin) ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Muutetut hinnat astuvat voimaan annettuna ajankohtana. Tilaaja voi tässä yhteydessä irtisanoa tilauksensa päättymään kuluvan laskutuskauden lopussa ilmoittamalla siitä KSF Medialle vähintään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista (tuolloin noudatetaan aikaisempia hintoja päättymiseen asti).

Hinnanmuutokset, jotka johtuvat suoraan lainmuutoksista, hallinnollisista päätöksistä, perittävistä veroista tai muista vastaavista tekijöistä, astuvat voimaan välittömin vaikutuksin ilman erillistä ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

KSF ei maksa takaisin maksettuja tilausmaksuja.

Maksutapa ja Tilaajan maksuvelvollisuus

Tilaus maksetaan Lehden verkkosivustolla ilmoitettujen maksuvaihtoehtojen mukaisesti, esim. http://kund.hbl.fi/pren?lang=fi.

KSF Media pyrkii tarjoamaan kaikille Tilaajilleen seuraavat maksutavat:

 • paperilasku (huom. laskutustapalisä 5,00 €/lasku alkaen 1.1.2018)
 • e-lasku
 • suoramaksu
 • korttimaksu
 • verkkomaksu

Mikäli maksutapa on verkkomaksu, maksetaan ensimmäinen tilausmaksu Tilaajan verkkopankissa, minkä jälkeen Tilaaja saa paperilaskun, ellei hän ole aktivoinut e-laskua, suoramaksua tai korttimaksua.

Koskien postitse toimitettavia paperilaskuja, tulee KSF Media 1. tammikuuta 2018 alkaen veloittamaan 5,00 euron suuruista lisämaksua per lasku (sis. alv). Tilaaja voi välttää tämän lisämaksun, joka koskee maksutapaa paperilasku, aktivoimalla e-laskun (Tilaajan verkkopankissa) tai suoramaksun (Tilaajan pankkikonttorissa).

Luottokortilla maksettava jatkuva tilaus veloitetaan Tilaajan luottokortilta kuukausittain.
Tilauksen peruutus tulee ilmoittaa KSF Median asiakaspalveluun seitsemän (7) arkipäivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista.

KSF Media ei tallenna eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa maksuratkaisutoimittaja Nets Finland Oy, Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki, Contact Center 0600-414 243 (maksulliset puhelut), www.nets.fi.

Jaettujen mutta maksamattomien Lehtien osalta KSF Medialla on oikeus periä Tilaajalta Lehtien hintaa sekä kohtuullista laskutusmaksua vastaava summa. Mikäli Tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, KSF Medialla on oikeus siirtää saatavansa perintätoimistolle ja/tai katkaista tilaus. KSF Medialla on oikeus periä maksumyöhästymisistä korkolain mukaista korkoa ja veloittaa kohtuulliset maksumuistutuksista ja perimisestä aiheutuneet kulut. Tämän lisäksi KSF Media voi purkaa tilaussopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli Tilaaja laiminlyö maksaa tilauksensa maksumuistutuksesta huolimatta.

Opiskelija-alennus

KSF Media ei tarjoa opiskelija-alennusta painetuille Lehdille. Opiskelija-alennus koskee ainoastaan tiettyjä digitaalisia tuotteita.
Lehden jakelu

KSF Media valitsee vapaasti Lehtiä koskevan jakelutavan ja -kanavan. Pyrkimyksenä on, että Tilaaja saa painetun Lehden mahdollisimman aikaisena ajankohtana (aamujakelu). Alueilla, joilla aamujakelua ei ole tarjolla tai sen kustannus on kohtuuton tilaajahintaan nähden, jakeluun käytetään tavallista päiväpostia tai muuta vaihtoehtoista jakelutapaa ja -kanavaa. Tästä johtuen Lehteä ei tietyissä tapauksissa pystytä jakamaan ilmestymispäivänä vaan vasta myöhemmin. Tämä pätee erityisesti viikonloppuisin tietyillä alueilla Suomessa. Tilaajahinta on sama huolimatta jakelutavasta ja -kanavasta. Ulkomaantilauksista peritään erityinen jakelumaksu.

Myöhästymiset Lehden jakelussa

Lehden myöhästyessä tai sen jäädessä toimittamatta, KSF Media pyrkii toimittamaan Lehden tilaajalle vielä saman päivän aikana. Edellytyksenä on, että Tilaaja mahdollisimman nopeasti ja annetun aikarajan puitteissa ilmoittaa Lehden toimittamatta jäämisestä KSF Median käyttämälle jakeluyritykselle tai KSF Median asiakaspalveluun. KSF Median ja jakeluyhtiöiden yhteystiedot löytyvät Lehdestä (rajoitetut tiedot) sekä Lehden verkkosivuilta

https://www.hbl.fi/ingen-tidning/https://www.vastranyland.fi/ingen-tidning/

https://www.ostnyland.fi/ingen-tidning/

KSF Median vastuu myöhästyneen jakelun osalta rajoittuu painetun Lehden toimittamiseen Tilaajalle. Myöhästyneellä jakelulla tarkoitetaan, että painettua Lehteä ei ole jaettu viimeistään siihen ajankohtaan mennessä, jonka jakelija on ilmoittanut takarajaksi kyseessä olevalle jakelualueelle (tiedot tästä löytyvät Lehdestä).
Kokonaan toimittamatta jääneen jakelun osalta puuttumaan jääneet Lehden numerot korvataan pidentämällä tilauskautta puuttuvia lehtiä vastaavalla määrällä päiviä. Toimittamatta jääneellä jakelulla tarkoitetaan, ettei Lehteä ole jaettu Tilaajalle viimeistään Lehden tavallisesta jakelusta seuraavana päivänä.
KSF Media vastaa Lehtien toimittamisesta force majeur -varauksin, eikä toisin sanoen vastaa jakelun estymisestä johtuen ylivoimaisesta esteestä (kuten esim. luonnonkatastrofi, palo, vakavat tuotantohäiriöt tai konerikot, katkokset sähköjakelussa, katkokset yleisessä viestintä- tai televiestintäyhteyksissä tai lakko tai työsulku, joka kohdistuu KSF Mediaan tai sen alihankkijoihin tai toimittajiin).
KSF Media ei vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Tilaaja vastaa siitä, että jakelijalla on vapaa pääsy postiluukulle tai -laatikolle ja, että Tilaajan nimi on selkeästi ilmoitettu sen yhteydessä.

Painotekniset puutteet

Painoteknisistä syistä johtuen Lehdessä voi esiintyä pieniä eroavaisuuksia väriin, kuvanlaatuun ja muuhun vastaavaan liittyen. KSF Media ei vastaa näistä eroista ja tavanomaiset puutteet eivät oikeuta Tilaajaa hinnanalennukseen tai muuhun korvaukseen.

Henkilötietojen käsittely

Tilaajien tiedot tallennetaan KSF Median tilaaja- ja asiakasrekisteriin. KSF Media käsittelee Tilaajan henkilötietoja sovellettavan henkilötietolainsäädännön sekä KSF Median alla olevassa tietosuojaselosteessa ilmoitettujen periaatteiden mukaisesti.
KSF Media nauhoittaa asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvät puhelut mahdollisten sopimusten todentamista varten sekä palveluiden ja laadun kehittämiseksi. Tallenteita käsittelevät vain valtuutetut henkilöt, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tilauksen irtisanominen

Etämyynnin yhteydessä tehty tilaus voidaan ilman erityistä syytä irtisanoa Tilaajan toimesta ilmoittamalla tästä KSF Median asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa siitä, että Tilaaja on vastaanottanut laskun.


Muissa tapauksissa jatkuvan tilauksen voi irtisanoa laskutuskauden päättyessä ilmoittamalla tästä KSF Medialle vähintään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutuskauden alkua. Tilaaja ei voi irtisanoa tilaustaan vain jättämällä KSF Median laskun maksamatta.

Irtisanottaessa tilaus kesken laskutuskauden, jäljelle jäävä tilauskausi on mahdollista maksutta siirtää kolmannen henkilön tilaukseksi. Muutoin tilaus jatkuu sopimuskauden loppuun asti. Suoritettujen tilausmaksujen takaisinsaanti on mahdollista ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä, jolloin takaisinmaksu tehdään kuolleen henkilön kuolinpesälle, sekä Tilaajan muuttaessa ulkomaille.
Määräaikaista tilausta ei ole mahdollista irtisanoa sopimuskauden aikana.

KSF Media voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Tilaajalle kirjeellä tai sähköpostilla. KSF Media voi purkaa tilaussopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli Tilaaja on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole korjannut asiaa huomautuksesta huolimatta. Esimerkiksi maksun laiminlyöminen maksumuistutuksesta huolimatta katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.

Ehtojen pätevyys

Tilauskauden hinta määräytyy kunkin laskutusjakson alussa voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat hinnat ja ehdot ovat nähtävillä Lehden verkkosivustolla sekä KSF Median asiakaspalvelussa (Mannerheimintie 18, Helsinki).

KSF Medialla on oikeus muuttaa Tilaajaehtoja, hintoja sekä verkkopalveluiden käyttöehtoja. KSF Media ilmoittaa muutoksista ehdoissa KSF Median verkkosivustolla, Lehdissä, laskun yhteydessä ja/tai muulla tavalla. Muutokset astuvat voimaan antopäivänä ja koskevat kaikkia tilauksia.

Jatkamalla tilaustaan ehtojen muuttumisen jälkeen Tilaaja sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. Sen jälkeen kun Tilaajaa informoidaan muuttuneista ehdoista, on hänellä oikeus irtisanoa tilauksensa päättyväksi kuluvan laskutusjakson lopussa ilmoittamalla siitä KSF Medialle vähintään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista ja silloin tilaukseen ei sovelleta muuttuneita ehtoja.

Katso kohta ”Tilausmaksu ja maksaminen” ylempänä koskien hintamuutoksia.

KSF Median asiakaspalvelun yhteystiedot

Tilauksiin liittyvissä asioissa Tilaajan tulee ensisijaisesti olla yhteydessä KSF Median asiakaspalveluun (Mannerheimintie 18, PL 217, 00101 Helsinki, puh. (09) 1253 500, pren@hbl.fi).

KSF MEDIAN VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan KSF Media Oy:n (”KSF Media”) tuottamien verkkopalveluiden toimittamiseen. Tällä hetkellä KSF Media tarjoaa seuraavia verkkopalveluita:

 • HBL 365 – Uutissovellus HBL 365
 • HBL Hufvudstadsbladet näköislehtenä – HBL Hufvudstadsbladet näköislehtenä on digitaalinen kopio painetusta lehdestä HBL Hufvudstadsbladet.
 • hbl.fi on HBL Hufvudstadsbladetin verkkosivusto.
 • Västra Nyland näköislehtenä –digitaalinen kopio painetusta lehdestä Västra Nyland.
 • vastranyland.fi – Västra Nylandin verkkosivusto.
 • Östnyland näköislehtenä –digitaalinen kopio painetusta lehdestä Östnyland.
 • ostnyland.fi –Östnylandin verkkosivusto.
 • Loviisan Sanomat näköislehtenä –digitaalinen kopio painetusta lehdestä Loviisan Sanomat.
 • loviisansanomat.net –Loviisan Sanomien verkkosivusto.
 • Hangötidningen-Hangon lehti näköislehtenä –digitaalinen kopio painetusta lehdestä Hangötidningen-Hangon lehti.
 • hangotidningen.fi –Hangötidningen-Hangon lehden verkkosivusto.

Palveluihin viitataan jäljempänä erikseen termillä ”Palvelu” ja yhteisesti termillä ”Palvelut”. Palvelut tarjoaa KSF Media tai samaan konserniin kuuluva muu yhtiö. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan KSF Median (mukaan lukien sen konserniyhtiöt) ja Palvelun käyttäjän (”asiakas”, ”tilaaja” tai ”käyttäjä”) välillä koskien Palvelun verkkoversiota, mobiiliversiota tai ladattavaa sovellusta.

Digitaalisten Palveluiden tarkempi kuvaus ja informaatio hinnanmuodostuksesta (tietyt digitaaliset Palvelut sisältyvät painetun Lehden tilaukseen, kun taas jotkut Palvelut ovat maksullisia lisäpalveluita) löytyy kunkin kyseessä olevan Lehden tai Palvelun verkkosivustolta (ja KSF:n asiakaspalvelusta).


Tilaamalla ja/tai käyttämällä KSF Median Palveluita (”tilaus”) käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Joidenkin Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä, ja osaa Palveluista voi käyttää myös rekisteröitymättä. Osaan Palveluista sovelletaan näissä Käyttöehdoissa esitettyjä palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen yleisten ehtojen ja palvelukohtaisten eritysehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja. Jos Palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja.

 

Digitaalinen Palvelu voi olla määräaikainen tilaus, jossa tilaus päättyy tilausjakson päättyessä, tai jatkuva tilaus. Jatkuva digitaalinen tilaus uusiutuu automaattisesti laskutusjakson päättyessä ja pysyy voimassa kunnes Palvelu irtisanotaan.

Mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen, palvelukohtaisten eritysehtojen sekä tietosuojaselosteen sisällöstä.

 

 1. YLEISET EHDOT

Sopimuksen syntyminen

KSF Median Palveluja koskeva sopimus asiakkaan ja KSF Median välillä syntyy kun asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja hyväksyy voimassaolevat Käyttöehdot, palvelukohtaiset erityiset käyttöehdot sekä KSF Median tietosuojaselosteen, tai muulla KSF Median hyväksymällä tavalla, kuten KSF Median hyväksyessä asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös kun asiakas ryhtyy KSF Median hyväksymällä tavalla käyttämään Palvelua. Myös asiakkaan käyttöönottamat maksuttomat Palvelut ja myöhemmin tilattavat palvelut tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

KSF Medialla on oikeus kieltäytyä Palvelun tilauksesta, mikäli asiakkaalla on selvittämätöntä velkaa KSF Medialle tai jollekin sen konserniyhtiölle.

KSF Median yleiset oikeudet ja velvollisuudet Palvelua koskien

KSF Medialla on oikeus tuottaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelut voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Kunkin Palvelun osalta ilmoitetaan jos kyse on maksullisesta Palvelusta. Maksullisten Palveluiden käyttö edellyttää ilmoitettujen hintojen ja muiden maksujen maksamista. Voimassaolevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävillä kunkin Palvelun nettisivustolla. KSF Medialla on oikeus muuttaa hintoja tai hinnoitteluperusteita jokaisen erillisen Palvelun osalta sekä muuttaa maksuton Palvelu maksulliseksi ja toisin päin.

KSF Medialla on oikeus lisätä, poistaa tai muuttaa Palvelun eri osia sekä keskeyttää Palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittain. Mikäli KSF Media keskeyttää tuotannon kokonaan sellaisen Palvelun osalta, jota tarjotaan omaan hintaan, KSF Media palauttaa asiakkaan pyynnöstä käyttämättä jäänyttä jaksoa vastaavan osan tilausmaksusta (edellyttäen yli viiden euron summaa ja, että asiakas ilmoittaa KSF Medialle tarvittavat tili- tai korttitiedot).

KSF Media vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii ylläpitämään korkeaa laatua Palveluiden tuotannossa. KSF Media ei takaa Palvelun ja sen osien sisällön oikeellisuutta ja luotettavuutta. KSF Media ja sen lisenssinmyöntäjät eivät vastaa missään olosuhteissa mahdollisesta vahingosta, joka syntyy ohjelmistotuotteen tai sen sisällön käytöstä, sisältäen tietoturvariskit (virukset, tietovarkaudet jne.). KSF Media ei vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Asiakkaan yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun käyttö saattaa vaatia tietokonetta internetselaimella, matkapuhelinta ja/tai tablettitietokonetta sekä sopivaa internetyhteyttä, joista asiakas vastaa. Palvelun hyödyntäminen saattaa lisäksi edellyttää asiakkaalta voimassaolevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Palveluun rekisteröitymisen, tai rekisteröitymistä vaativan Palvelun tilauksen yhteydessä asiakas saa käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Palvelun käyttöä varten saadut käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaiset eikä niitä tule levittää. Asiakas vastaa siitä, ettei ulkopuolinen pääse käsiksi käyttäjätunnukseen ja salasanaan. Asiakkaan rikkoessa tätä sopimusehtoa KSF Medialla on oikeus keskeyttää tilaus välittömästi, eikä suoritettua tilausmaksua tällöin palauteta. Asiakas on vastuussa omilla käyttäjätunnuksillaan ja salasanalla tapahtuvasta käytöstä ja vastaa mahdollisista vahingosta ja kuluista, joita tästä aiheutuu siihen saakka, kunnes asiakas on ilmoittanut KSF Medialle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen käsiin sekä KSF Media on vahvistanut ilmoituksen vastaanoton.

Kuluttajansuojalain säännöt peruutusoikeudesta eivät sovellu kuluttajan hankkiessa Palvelun. Asiakkaan Palvelua koskeva peruutusoikeus on rajoitettu, koska KSF Median sähköiset verkkopalvelut ovat laadultaan joko kokonaisuudessaan suoritettu tai Palvelun elektroninen suoritus on asiakkaan hyväksynnällä aloitettu ennen peruutusajan umpeutumista.

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja sitoutuu korvaamaan KSF Medialle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneen vahingon.

Maksut ja maksaminen

Kulloinkin voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet Palveluille ovat saatavissa kunkin Palvelun verkkosivustolla. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron sen mukaisesti kuin hintalistassa ilmoitetaan. KSF Medialla on oikeus muuttaa hintoja tai hinnoitteluperusteita yksittäiselle Palvelulle.

Määräaikaisen Palvelun tilausta laskutetaan tai maksetaan tilausjakson alussa kertamaksulla. Asiakas ei voi saada taukoa Palvelun tilaukseen.

KSF Media laskuttaa asiakasta Jatkuvan Palvelun tilauksesta kulloinkin voimassa olevan Palvelun tilausmaksun mukaan sovitun laskutusjakson mukaisesti. Ellei Palvelun verkkosivustolla toisin ilmoiteta, asiakas voi valita laskutusjaksokseen yksi (1), kolme (3), kuusi (6) tai kaksitoista (12) kuukautta. Korttimaksulla laskutusjakso on aina yksi (1) kuukausi. Valittu laskutusjakso vaikuttaa siihen, kuinka usein Tilaajaa laskutetaan ja kuinka pitkäksi aikaa eteenpäin Tilaaja sitoutuu tilaukseen.

Uuden jatkuvan Palvelun tilauksen osalta KSF Media laskuttaa Tilaajaa ensimmäisen laskutusjakson alussa ja tämän jälkeen ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaaja voi muuttaa laskutusjaksonsa pituutta ilmoittamalla KSF Median/Lehden asiakaspalveluun muutoksesta viimeistään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista.

KSF Media ilmoittaa Tilaajalle hintamuutoksista kirjallisesti (esim. laskun yhteydessä, Lehdessä, Lehden kotisivulla, sähköpostilla ja/tai muulla tavoin) ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Muutetut hinnat astuvat voimaan annettuna ajankohtana. Tilaaja voi tässä yhteydessä irtisanoa tilauksensa päättymään kuluvan laskutuskauden lopussa ilmoittamalla siitä KSF Medialle vähintään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista (tuolloin noudatetaan aikaisempia hintoja päättymiseen asti).

Hinnanmuutokset, jotka johtuvat suoraan lainmuutoksista, hallinnollisista päätöksistä, perittävistä veroista tai muista vastaavista tekijöistä, astuvat voimaan välittömin vaikutuksin ilman erillistä ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

KSF ei maksa takaisin maksettuja tilausmaksuja.

Maksutapa ja Tilaajan maksuvelvollisuus

Tilaus maksetaan Palvelun verkkosivustolla ilmoitettujen maksuvaihtoehtojen mukaisesti. KSF Media pyrkii tarjoamaan kaikille Palveluille seuraavat maksutavat:

 • paperilasku (huom. laskutustapalisä 5,00 €/lasku alkaen 1.1.2018)
 • e-lasku
 • suoramaksu
 • korttimaksu
 • verkkomaksu

Mikäli maksutapa on verkkomaksu, maksetaan ensimmäinen tilausmaksu Tilaajan verkkopankissa, minkä jälkeen Tilaaja saa paperilaskun, ellei hän ole aktivoinut e-laskua, suoramaksua tai korttimaksua.

Koskien postitse toimitettavia paperilaskuja, tulee KSF Media 1. tammikuuta 2018 alkaen veloittamaan 5,00 euron suuruista lisämaksua per lasku (sis. alv). Tilaaja voi välttää tämän lisämaksun, joka koskee maksutapaa paperilasku, aktivoimalla e-laskun (asiakkaan verkkopankissa) tai suoramaksun (asiakkaan pankkikonttorissa).

Jatkuvan tilauksen osalta, jonka asiakas maksaa luottokortilla, veloitetaan luottokorttia kuukausittain. Peruutukset tulee ilmoittaa KSF Median asiakaspalveluun viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista.

KSF Media ei tallenna eikä lue luottokorttinumeroita – vaan ne säilytetään maksunvälitystoimittaja Nets Finland Oy:n toimesta, Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki, Contact Center 0600-414 243 (maksullinen puhelu), www.nets.fi.

Mikäli asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, KSF Medialla on oikeus siirtää saatavansa perintätoimistolle ja/tai katkaista tilaus. KSF Medialla on oikeus periä maksumyöhästymisistä korkolain mukaista korkoa ja veloittaa kohtuulliset maksumuistutuksista ja perimisestä aiheutuneet kulut. Tämän lisäksi KSF Media voi purkaa tilaussopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli asiakas laiminlyö maksaa tilauksensa maksumuistutuksesta huolimatta.

Opiskelija-alennus

KSF Media myöntää opiskelija-alennusta tietyille digitaalisille Palveluille kunkin Palvelun palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Opiskelija-alennuksen saaminen edellyttää, että asiakas täyttää verkkosivulla www.studierabatt.fi ilmenevät kriteerit ja pystyy osoittamaan opinto-oikeutensa KSF Median hyväksymällä tavalla.

Palvelun irtisanominen

Etämyynnin yhteydessä tehty tilaus voidaan ilman erityistä syytä irtisanoa asiakkaan toimesta ilmoittamalla tästä KSF Median asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa siitä, että asiakas on vastaanottanut laskun. Muissa tapauksissa jatkuvan tilauksen voi irtisanoa laskutuskauden päättyessä ilmoittamalla tästä KSF Medialle vähintään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutuskauden alkua. Asiakas ei voi irtisanoa tilaustaan vain jättämällä KSF Median laskun maksamatta.

Irtisanottaessa tilaus kesken laskutuskauden, jäljelle jäävä tilauskausi on mahdollista maksutta siirtää kolmannen henkilön tilaukseksi. Muutoin tilaus jatkuu sopimuskauden loppuun asti. Suoritettujen tilausmaksujen takaisinsaanti on mahdollista ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä, jolloin takaisinmaksu tehdään kuolleen henkilön kuolinpesälle.

Määräaikaista Palvelun tilausta ei ole mahdollista irtisanoa sopimuskauden aikana.

KSF Media voi irtisanoa Palvelun tilauksen ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjeellä tai sähköpostilla. KSF Media voi purkaa tilaussopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli asiakas on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole korjannut asiaa huomautuksesta huolimatta. Esimerkiksi maksun laiminlyöminen maksumuistutuksesta huolimatta katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.

Immateriaalioikeudet ja Palveluiden käyttö

Palvelun sisältö on suojattu globaalien tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden soveltuvien sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Kaikki Palveluun liittyvät oikeudet, sisältäen tekijänoikeudet, kuuluvat KSF Medialle tai muille sisällöntuottajille. KSF Media pidättää itsellään kaikki Palveluun liittyvät oikeudet, ellei muuta ilmoiteta Palvelussa.

Palvelut on tarkoitettu ainoastaan asiakkaiden henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta. Asiakkaalla on oikeus tulostaa yksittäisiä artikkeleita Palvelusta omaan käyttöön, opintoihin, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ei-kaupalliseen vapaa-ajan toimintaan. Palvelun sisällön käyttö mainontaan tai kaupallisiin tarkoituksiin edellyttää aina erillisen etukäteen tehdyn sopimuksen KSF Median kanssa.

KSF Media ja/tai sen palveluntoimittajat eivät myönnä mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttäjälle minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai ammattisalaisuuden perusteella. Asiakas ei saa kopioida, muuttaa, julkistaa, välittää, levittää, myydä, vuokrata tai luovuttaa mitään osa Palvelusta ilman KSF Median erillistä suostumusta. Yksittäisiä artikkeleita ja/tai muuta yksittäistä sisältöä Palvelussa saa kuitenkin jakaa sosiaalisessa mediassa tavalla, jonka KSF Media Palvelussa mahdollistaa.

Palvelusta tai sen sisällöstä ei myöskään saa luoda toista teosta tai palvelua ja Palvelua tai sen sisältöä ei saa käyttää osana toista teosta tai palvelua. Asiakas ei saa poistaa Palvelusta tai sen sisällöstä ilmoitusta liittyen tekijänoikeuksiin tai omistusoikeuteen.

Ohjelmistoa koskevat oikeudet kuuluvat ohjelmiston lisenssintarjoajalle ja näihin liittyvät lisenssioikeudet kuuluvat ohjelmiston oikeutetuille lisenssinhaltijoille.

Mikäli Palvelu edellyttää tai sisältää ladattavaa ohjelmistoa, KSF Media myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää ohjelmistoa osana Palveluja. Kyseistä käyttöoikeutta ei voida luovuttaa toiselle. Käyttöoikeuden ainoa tarkoitus on mahdollistaa KSF Median tarjoaman näissä Käyttöehdoissa määritellyn mukaisen Palvelun käytön.

Asiakas ei saa kopioida, muuttaa, levittää, vuokrata, myydä tai luovuttaa mitään osaa tai sitä ohjelmistoa, joka muodostaa osan Palveluista eikä myöskään selvittää ohjelmiston valmistustapaa tai yrittää murtaa sen lähdekoodia.

Pääsy Palveluun ja keskeytykset Palvelussa

KSF Media pyrkii pitämään Palvelun asiakkaan saatavilla ympäri vuorokauden. Asiakas kytkeytyy Palveluun internetselaimen tai ohjelmiston kautta. Käyttö saattaa vaatia käyttäjätunnusta ja salasanaa.

KSF Media ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta.

KSF Medialla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. KSF Media pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se ajoitetaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti KSF Median normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, KSF Media pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. KSF Media ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Mikäli KSF Media suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei KSF Media ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Mikäli asiakkaan pääsy maksulliseen Palveluun keskeytyy vuorokautta pidemmäksi ajaksi, asiakkaan tulee reklamoida tästä KSF Median asiakaspalveluun. KSF Media voi pidentää asiakkaan tilausaikaa tilausajan keskeytystä vastaavalla ajalla. KSF Medialla ei ole muuta Palvelun keskeytymisestä johtuvaa vastuuta.

KSF Media voi poistaa Palvelun asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt näitä ehtoja.

Vastuu Palvelun sisällöstä

KSF Media vastaa Palvelun sisällöstä vain itse tuottamansa sisällön osalta. KSF Media ei vastaa muusta sisällöstä tai muista palveluista, jotka sisältyvät tai ovat saatavilla Palvelussa tai sen kautta.

Asiakas vastaa yksin Palveluun toimittamistaan kommenteista, sisällöistä, materiaaleista ja näiden oikeellisuudesta sekä KSF Medialle tai kolmannelle aiheutuneesta vahingosta johtuen mahdollisesta väärästä tai lainvastaisesta tiedosta. Asiakas vastaa siitä, että nämä kommentit, sisällöt ja materiaalit sekä hänen oma Palvelun käyttönsä on Käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisia ja, ettei niistä aiheudu kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien, immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkausta. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua tavalla, josta ei aiheudu häiriötä verkoille, KSF Medialle, KSF Median yhteistyökumppanille, muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas sitoutuu korvaamaan näiden määräysten vastaisesta Palvelun käytöstä KSF Medialle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot tai kustannukset.

Jos asiakas lataa Palveluun kuvia tai videoita on hän vastuussa siitä, että hänellä on hallussa kaikki tarpeelliset tekijänoikeudet ja muut oikeudet kyseessä olevaan materiaaliin. Tämä tarkoittaa, että asiakas on itse kuvannut tai luonut materiaalit tai saanut täydet oikeudet materiaaliin, sisältäen oikeuden muokata ja siirtää materiaali. Asiakkaalla on oltava jokaisen kuvassa/videolla esiintyvän henkilön suostumus kuvan lataamiseen palveluun ja luvan myöntämiseen KSF Medialle käyttää ja työstää materiaalia kaupallisessa tarkoituksessa siten, kun KSF Media parhaaksi näkee. Asiakkaan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan kyseessä olevat suostumukset tai jos kyseessä on alaikäiset henkilöt, heidän huoltajiensa suostumukset. Asiakas vakuuttaa myös, ettei ole luovuttanut materiaalia yksinomaisilla oikeuksilla kolmannelle osapuolelle.

Lataamalla ja julkaisemalla materiaalia Palvelussa asiakas luovuttaa KSF Medialle materiaalia koskevan käyttöoikeuden, sisältäen ei-yksinomaisen oikeuden muokata, julkaista ja edelleen luovuttaa materiaali käytettäväksi KSF Median palveluissa ja tuotteissa.

KSF Medialla on vapaus päättää olla julkaisematta asiakkaan luovuttamaa materiaalia sekä poistaa Palvelussa julkaistu materiaali.

Tietosuoja

KSF Media käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain sekä alla olevassa KSF Median tietosuojaselosteessa ilmenevien periaatteiden mukaisesti. KSF Median Palveluissa käytetään evästeitä ja yhtiön periaatteet koskien evästeitä käyvät ilmi KSF Median alla olevassa tietosuojaselosteessa.

Vastuunrajoitus

KSF Media tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palveluita koskevia lupauksia muuten kuin näissä Käyttöehdoissa tai Palvelun erityisehdoissa on nimenomaisesti mainittu. KSF Media ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan Palveluiden sisällöstä, niiden toimintakelpoisuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, aukottomuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. KSF Media tarjoaa palvelut ”sellaisena kuin ne ovat” eikä takaa, ettei immateriaalioikeuksia loukata.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, KSF Media ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista tai voitoista, kadonneista tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa KSF Median sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu alimpaan vaihtoehtoon seuraavista a) summa, jonka asiakas on maksanut KSF Medialle viimeisten 12 kuukauden aikana, tai b) 500 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muutokset Käyttöehdoissa ja hinnoissa

Maksullisiin Palveluihin sovelletaan sopimuksen syntymisen aikana voimassa olevia hintoja, tilausaikoja ja Käyttöehtoja. Kunkin laskutusjakson hinnat perustuvat siihen hintalistaan, joka on voimassa laskutusjakson alkaessa. Hinnat ilmoitetaan Palvelun yhteydessä. KSF Media pidättää oikeuden muuttaa hintoja ja näitä Käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista Käyttöehdoissa ja hinnoissa esimerkiksi Palvelun kautta.

KSF Media har rätt att ändra priserna och Användarvillkoren för nättjänster. KSF Media anmäler om ändringar i villkoren på Tjänsterns webbplats, i samband med faktura och/eller på annat sätt. Förändringarna träder i kraft den dag som anges och gäller för alla beställningar. Genom att fortsätta prenumerationen efter att villkoren ändrats förbinder sig Prenumeranten att följa de ändrade villkoren. Efter att Prenumeranten informerats om ändrade villkor har han/hon rätt att säga upp sin prenumeration att upphöra vid utgången av den pågående faktureringsperioden genom att meddela KSF Media om detta minst sju (7) dagar innan nästa faktureringsperiod inleds och då tillämpas inte de förändrade villkoren på prenumerationen.

KSF Medialla on oikeus muuttaa hintoja sekä verkkopalveluiden Käyttöehtoja. KSF Media ilmoittaa ehtojen muutoksista Palvelun verkkosivustolla, laskun yhteydessä ja/tai muulla tavalla. Muutokset astuvat voimaan antopäivänä ja koskevat kaikkia tilauksia. Jatkamalla tilaustaan ehtojen muuttumisen jälkeen asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja. Sen jälkeen kun asiakasta informoidaan muuttuneista ehdoista, on hänellä oikeus irtisanoa tilauksensa päättyväksi kuluvan laskutusjakson lopussa ilmoittamalla siitä KSF Medialle vähintään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista ja silloin tilaukseen ei sovelleta muuttuneita ehtoja.

Muita ehtoja

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. KSF Media ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa KSF Median Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, joka koskee KSF Mediaa tai sen palveluntarjoajaa, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, tietokonevirusta, ylikuormitusiskua, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. KSF Media ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

KSF Medialla on oikeus luovuttaa Palvelu, sen ylläpito sekä siihen liittyvät asiakkuudet konserniyhtiölle tai kolmannelle osapuolelle liikkeen luovutuksen yhteydessä.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan KSF Median ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

 1. PALVELUKOHTAISET EHDOT

Yleisten ehtojen lisäksi seuraavia palvelukohtaisia ehtoja sovelletaan alla tarkemmin ilmoitettuihin Palveluihin.
HBL 365
Näitä palvelukohtaisia ehtoja sovelletaan yksityishenkilöasiakkaisiin. Digitaalinen tilaus, jota käyttää enemmän kuin yksi henkilö yrityksessä, koulussa tai vastaavassa edellyttää erillistä sopimusta.
Digitaalinen tilaus voi olla määräaikainen tilaus, jolloin tilaus päättyy tilauskauden loppuessa, tai jatkuva tilaus. Jatkuva digitaalinen tilaus uudistetaan automaattisesti laskutusjakson päättyessä ja pysyy voimassa, kunnes se irtisanotaan.


Digitaalinen tilaus maksetaan http://kund.hbl.fi/pren -sivustolla ilmoitettujen maksuvaihtoehtojen mukaisesti.

HBL 365 Palvelun hinta on 1 € tilauksen ensimmäiseltä kuukaudelta, sen jälkeen 14,90 € / kuukausi. Ensimmäisen kuukauden maksun tarjousta voi käyttää vain yhden kerran tilaajaa kohden.

Asiakkaan suostumuksella Palvelu voi hyödyntää paikannusominaisuutta käyttäjän laitteessa näyttääkseen säätietoja, paikallista sisältöä, paikallista markkinointia sekä muuta paikallista tietoa läheltä käyttäjän sijaintia. Käyttäjä voi käyttää palvelua myös ilman paikannusominaisuutta. Ominaisuus on kytkettävissä irti laitteen asetuksissa, jolloin Palvelulla ei ole pääsyä käyttäjän sijaintitietoihin.

KSF MEDIAN TIETOSUOJASELOSTE

Yleiset periaatteet liittyen henkilötietojen käsittelyyn

KSF Median tietosuojaperiaatteiden tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita noudatetaan KSF Media Oy:ssä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä (jäljempänä ”KSF Media”) tilaajien ja asiakkaiden yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi. KSF Media päivittää tätä tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman selosteen. Käyttämällä KSF Median palveluita hyväksyt samalla tämän KSF Median tietosuojaselosteen, ja annat suostumuksesi tietojesi keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen alla kerrotulla ja rekisteriselosteissa kuvatulla tavalla.
KSF Media on johtava ruotsinkielinen mediayhtiö Suomessa. KSF Media julkaisee maan suurinta ruotsinkielistä sanomalehteä HBL Hufvudstadsbladetia sekä paikallislehtiä Västra Nyland, Östnyland, Loviisan Sanomat ja Hangötidningen-Hangon lehti. Tämän lisäksi yhtiö tarjoaa useita verkkopalveluita sekä mobiilisovelluksia.
KSF Media noudattaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyssä sekä muussa asiakastietojen käsittelyssä Suomen lakeja ja asetuksia sekä näiden nojalla annettuja viranomaisten määräyksiä. Tietosuojalainsäädännön yleinen perusperiaate on, että rekisteröidyn tulee olla tietoinen häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, ja hänellä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa olevat virheet oikaistua, antaa ja perua suostumuksensa koskien tietyntyyppisten henkilötietojen käsittelyä ja joissain tapauksissa saada häntä koskevat tiedot kokonaan poistettua.
Kerättävät henkilötiedot määritellään tarkemmin alla olevissa KSF Median selosteissa koskien asiakasrekisteriä ja suoramarkkinointirekisteriä. Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely perustuu useimmiten asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai antamaasi suostumukseen. KSF Media voi käsitellä tietoja myös muilla perusteilla, kuten toimeksiannostasi tai lain määräyksen perusteella. Tietojasi voidaan käsitellä KSF Median konsernin sisällä sekä KSF Median lukuun alihankkijoiden toimesta. KSF Media kerää tietoja myös valikoiduista ulkopuolisista lähteistä, kuten esimerkiksi Väestötietojärjestelmästä ja kaupparekisteristä.
KSF Media kerää henkilötietoja ja muita asiakastietoja sopimusten tekemisen yhteydessä, käyttäjien rekisteröityessä jonkin palvelumme käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään. Kun käyttäjä vierailee KSF Median tai jonkun yhtiön lehtien verkkosivustoilla, jää siitä KSF Medialle erilaisia anonyymeja tai selaimen käyttöä kuvaavia tietoja, kuten operaattorin/organisaation IP-osoite ja selailuhistoria. Seuranta perustuu evästeiden (cookie), tai muun vastaavan toiminnallisuuden käyttöön. Näitä tietoja voidaan yhdistää käyttäjään ainoastaan tämän suostumuksella. KSF Media kerää potentiaalisten asiakkaiden henkilö- tai yhteystietoja erilaisiin asiakastapahtumiin osallistuttaessa tai KSF Medialle tulevista yhteydenotoista. Tiedot tallennetaan pysyvään suoramarkkinointirekisteriin ja niitä käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti.
KSF Media nauhoittaa asiakaspalvelu- ja myyntipuhelut mahdollisesti syntyneiden sopimusten todentamiseksi sekä palveluiden laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.

Evästeet

KSF Median verkkosivustot ja mobiilisovellukset käyttävät evästeitä, ja muita vastaavia tekniikoita mukaan lukien kolmannen osapuolen evästeet, palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, verkkoanalyysiin, sisällön personointiin sekä markkinoinnin kohdistamiseen. Kohdistettua mainontaa voi esiintyä sekä KSF Median että kolmansien osapuolien sivustoilla tai palveluissa. Käyttäjä voi kieltää evästeen tallentumisen muuttamalla selaimen asetuksia. Joissakin tapauksissa esto voi johtaa siihen, että internetsivujen selailu hidastuu tai sivusto ei toimi lainkaan. Evästeilmoituksen sulkemisella tai KSF Median verkkosivuston käytön jatkamisella muuttamatta verkkoselaimen evästeasetuksia hyväksyt evästeiden käytön. Evästeiden tallentumisen estäminen ei poista mainosten esittämistä, vaan johtaa siihen, että mainontaa tai muuta sisältöä ei ole mukautettu aiemmin kerätyn tiedon perusteella.


Evästeet ovat tiedostoja, jotka sivusto, sovellus tai klikattu mainos asettaa selaimeen käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Eväste sisältää nimettömän, selainkohtaisen tunnisteen, jonka avulla KSF Media voi myöhemmin tunnistaa eri selaimet tai päätelaitteet eri verkkosivustoilla ja palveluissa. Ainoastaan evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä.


Kolmannet osapuolet voivat KSF Median luvalla asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa KSF Median verkkosivustoilla esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää kolmannen asettamia mainoksia KSF Median ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden kolmansien verkkosivustoilla.


Esimerkkinä evästeiden käyttötarkoituksesta voidaan mainita markkinoinnin kohdentaminen. KSF Media voi käyttää verkkosivustojensa käytöstä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen luomalla erilaisia kohderyhmäsegmenttejä. Eri kohderyhmäsegmenteille esitetään kerättyihin tietoihin perustuen kohderyhmää todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä KSF Median tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamilla verkkosivustoilla ja sähköisissä palveluissa.


Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. KSF Media voi rekisteriselosteen mukaisesti kohdistaa asiakkaidensa verkkomainontaa ja muuta markkinointia asiakasrekisteritietojensa ja muista rekistereistä saatujen tietojen perusteella käyttämällä anonyymejä kohdennustietoja evästeissä käyttäjän suostumuksella.

Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi

Asiakasviestinnällä tarkoitetaan asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavaa yhteydenpitoa. KSF Media voi lähettää asiakkailleen tuotteita ja palveluita koskevaa asiakasviestintää ilman erillistä suostumusta.


Tietoyhteiskuntakaaren mukaan automatisoitujen soittojärjestelmien sekä sähköpostiviestien, tekstiviestien,  ääniviestien tai kuvaviestien avulla toteutettua suoramarkkinointia saa kohdistaa vain sellaisiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa. Luonnolliselle henkilölle saa harjoittaa muuta suoramarkkinointia (kuten telemarkkinointia), jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Rekisteröidyllä on oikeus maksutta kieltää suoramarkkinointi.


Suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Yhteisölle on annettava mahdollisuus helposti ja ilman erillistä maksua kieltää yhteystietojensa käyttö jokaisen suoramarkkinointitarkoituksessa lähetetyn viestin yhteydessä.


Jos KSF Media saa asiakkaana olevalta luonnolliselta henkilöltä sähköpostiviestiin, tekstiviestiin, puheviestiin, ääniviestiin tai kuvaviestiin liittyvän yhteystiedon tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä, voi KSF Media käyttää tätä yhteystietoa omien, samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa ilman ennakkosuostumusta.

Kielto-oikeus ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä KSF Medialle puhelimitse asiakaspalveluun numeroon (09) 1253 500; postitse osoitteeseen KSF Media Oy, Asiakaspalvelu, Mannerheimintie 18, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen register@ksfmedia.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, kerran vuodessa maksutta, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: KSF Media Oy, Asiakaspalvelu, Mannerheimintie 18, 00100 Helsinki. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

Tarkempi kuvaus KSF Median asiakasrekisteristä

KSF Median asiakasrekisteriin sisältyviä henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.


Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen tai palvelun käytön yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää suoraan väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.


Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, tuotteiden toimituksiin liittyvät tiedot, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
 • Tiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot; tiedot verkkopalveluun kirjautumisesta
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Asema tai ammatti
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus
 • Väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä.
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään KSF Median palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan myös käyttää kohdennetun sisällön, kuten olennaisten artikkelien ja mainosten, tarjoamiseen asiakkaalle KSF Median digitaalisissa palveluissa. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien sekä asiakasyritysten suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Tarkempi kuvaus KSF Median suoramarkkinointirekisteristä

KSF Median suoramarkkinointirekisteriin sisältyviä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 19 § nojalla.


Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn osallistuessa KSF Median markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin, hänen rekisteröityessä käyttämään KSF Median palveluita tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää KSF Median kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten pitämistä rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.


Suoramarkkinointirekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • nimi
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumerot
 • ikä
 • arvo tai ammatti
 • sukupuoli
 • äidinkieli
 • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
 • tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista
 • em. tietojen muutostiedot
 • yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto
 • rekisteröidyn suostumuksella muita tietoja

Henkilötietoja käytetään KSF Median ja sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista voidaan informoida lisäksi kampanjakohtaisilla rekisteriselosteilla. Tällaiset kampanjat ovat ennakolta yksilöityjä ja kestoltaan lyhytaikaisia ja niiden tietosisällöistä informoidaan tarkemmin erillisessä kampanjan rekisteriselosteessa. Kampanjoiden puitteissa kerätyt tiedot hävitetään välittömästi kampanjan päätyttyä.

Tietojen luovutus

KSF Media voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja saatetaan luovuttaa KSF Median konserniyhtiöille. Tietoja voidaan luovuttaa KSF Median yhteistyökumppaneille jotta KSF Media pystyy toimittamaan tarjoamansa tuotteet ja palvelut.


KSF Media voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä. KSF Media ei luovuta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksessa muiden kuin KSF Median omien tuotteiden ja palveluiden osalta.


Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin KSF Media huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietoturva ja tietosuoja

KSF Media huolehtii palveluihinsa liittyvästä tietoturvasta asianmukaisin keinoin suhteutettuna uhkatasoon ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Tietoturva- ja tietosuoja-asiat hoidetaan tarkoitukseen nimettyjen henkilöiden toimesta. KSF Media ylläpitää tietosuojaa muun muassa proaktiivisella riskienhallinnalla, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturvanäkökulmat yhtiön palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa sekä kouluttamalla yhtiön henkilökuntaa.


Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


Pyydämme kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että mikään yritys ei voi tarjota täydellistä tietoturvaa. Jokaisen KSF Median asiakkaan on myös itse huolehdittava omasta tietoturvastaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi huolehtimalla ajantasaisten virus- ja palomuuripalveluiden käytöstä ja käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Henkilötietojen säilytys ja päivitys

KSF Media päivittää asiakastietoja muiden rekisterien yhteisen työstämisen kautta.
KSF Media tallentaa ja saattaa käyttää tietoja päättyneen asiakassuhteen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän käsittelykäytännön mukaisesti.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on KSF Media Oy, y-tunnus 2137240-1, Mannerheimintie 18, 00100 Helsinki, puh. (09) 12 531.