Kaupunki myymässä osakkeensa Valkon Halli Oy:stä yhdellä eurolla

Kaupunginvaltuusto käsittelee keskiviikkona Valkon Halli Oy:n osakkeiden myyntiä.

VALKO Tolkkisten Kiinteistökehitys Oy on tarjoutunut ostamaan Valkon Halli Oy:n koko osakekannan osana kokonaisjärjestelyä.
Sen pääsopijapuolina olisivat Tolkkisten Kiinteistökehitys Oy, Suomenlahden Telakka Oy, velkojat ja kaupunkikonserniin kuuluvat Loviisan kaupunki, Loviisan Satamakiinteistöt Oy ja Loviisan Satama Oy.
Päätösehdotuksen perusteluissa todetaan, että yhtiö ei ole kehittynyt toivotulla tai suunnitellulla tavalla. Uuden omistajan myötä konkurssi olisi vältettävissä.
Kaupunki omistaa Valkon Halli Oy:stä 600 osaketta, jotka se siis olisi nyt valmis myymään yhdellä eurolla Tolkkisten Kiinteistökehitys Oy:lle, mikäli valtuusto hyväksyy järjestelyn. Kaupungin osakkeiden yhteydessä tekemä 174 800 euron SVOP-sijoitus Valkon Halli Oy:hyn nollautuu samalla.