Kaupunki lisää yllätystarkastuksia

Loviisan kaupunki edellyttää ostopalveluilta samaa henkilöstömitoitusta kuin sillä on omissa hoivakodeissaan. Kaupunki aikoo silti lisätä ennalta ilmoittamatta tehtäviä tarkastuskäyntejä huomattavasti viime viikkoina muualla Suomessa paljastuneiden epäkohtien seurauksena.

LOVIISA – Ostopalveluiden valvonta lähtee oikeastaan siitä, että jo tarjouspyynnöissä asetetaan hyvät kriteerit. Jos ajattelemme ikäihmisten palveluja, jotka ovat olleet eniten tapetilla, niin olemme kilpailuttaneet ne ja olemme asettaneet peräti 118 kriteeriä, ennen kuin me otamme edes tarjouskilpailuun mukaan, perusturvajohtaja Carita Schröder kertoo.

– Kriteerejä on erilaisia, kuten tiloille ja välineille, mutta kriteerejä on asetettu myös henkilöstömitoitukselle. Meidän kilpailutuksessa vaadittiin samaa kuin itsellämme, eli 0.6. Jos henkilöstöä oli enemmän, niin siitä sai kilpailutuksessa lisäpisteitä.

– Seuraava vaihe valvontatoiminnassa on, että on oltava hyvää sopimusosaamista. Sillä jos ei vaadita asioita tarjouspyynnössä ja kirjata niitä sopimukseen, niin jälkikäteen meidän on tosi vaikea vaatia sellaista, mitä ei sopimuksessa ole.

Schröder painottaakin hankintaosaamisen tärkeyttä.
– Olemme käyttäneet kaupungin hankinta-asiantuntijaa ja tehneet aika paljon kilpailutuksia muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Olemme myös ostaneet konsulttiapua, jos kyse on ollut vaativammista kokonaisuuksista.

Yllätystarkastuksia lisää

Schröder ja senioripalvelujen palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom kävivät maanantaina kertomassa kaupunginhallitukselle ikäihmisten ostopalvelujen tilanteesta.

– Toinen asia, jonka kerroimme, oli se, miten olemme tarkastuksia tehneet ja mitä asioita niissä käydään läpi, Schröder kertoo.
– Vanhustenhuoltoon on tehty tarkastuksia vuosittain eikä mitään isompia huolenaiheita tai murheita ole ilmennyt hoidon laadussa tai hoidon mitoituksessa.

– Mitä nyt aiomme muuttaa, on toimintatapa. Olemme ennenkin tehneet ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia, mutta nyt niiden määrää lisätään huomattavasti. Pyydämme tietyt dokumentit ja asiakirjat kaikilta yksityisiltä palveluntuottajilta, mutta sitten teemme näitä ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Nythän on ollut paljon puhetta siitä, että ne ovat tuoneet esille ongelmia paremmin kuin sovitut käynnit.

Forsblom lisää, että jos on havaittavissa, että tehtyjä puitesopimuksia ei noudateta, siitä lähtee tieto myös aluehallintovirastoon.

Tarjouskriteerien tiukentamiseen Schröder ei näe tässä vaiheessa tarvetta.
– Asiat ovat korjaantuneet, jos jotkin asiat ovat meitä mietityttäneet tai ei ole ollut aivan sopimuksen mukaista.

Kunnallisella puolella tuli äskettäin käyttöön työ- ja virkaehtosopimuksen mukainen järjestelyvara.
– Olemme tehneet esityksen, että lähihoitajien tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaisiin. Tavoitteena on silläkin tavalla tsempata heitä ja näyttää arvostusta. Hehän tekevät todella tärkeää työtä.

Loviisa satsannut

Kaupunki ostaa ikäihmisten tehostettuja palveluasumisen palveluja yhdestä kaupungissa toimivasta Esperin yksiköstä ja yhdestä Attendon omistavasta, sekä kahdesta säätiöpohjalta toimivasta yksiköstä.

Senioripalvelut on toteuttanut säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä, joiden tulokset ovat olleet hyvät sekä julkisen puolen että yksityisten palveluntarjoajien ylläpitämissä yksiköissä.

Schröder kertoo painottaneensa kaupunginhallituksen jäsenille sitä, että kaupunki on kuunnellut asiantuntijoita ja panostanut senioripalveluihin.

– Halusin ääneen kiittää sekä poliitikkoja että virkamiehiä siitä, että virkamiesten näkemyksiin on luotettu. Meidät on tässä tilanteessa pelastanut se, että kaupunki on satsannut todella paljon vanhustenhuoltoon.

Loviisassa on viime vuosina rakennettu Harmaakallion hoivakoti, Taasiakotiin on tehty laajennuksia, Rosenkullaa on remontoitu ja pian alkaa Onnelan laajentaminen.

– Meillä on todella paljon omaa toimintaa. Arviolta 160 henkilöä asuu tehostetussa palveluasumisessa. Heistä noin sata on omissa yksiköissä.