Kaupunginvaltuusto vahvisti Kalevan eron ja erokorvauksen

Kaupunginvaltuusto vahvisti ex-kaupunginjohtaja Olavi Kalevan eron ja hänelle maksettavan 12 kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen, 106 148, 40 euroa.

LOVIISA Ennen päätöstä käytiin kuitenkin keskustelu siitä, onko johtajasopimuksen yli menevä, neljän kuukauden palkkaa vastaava summa aiheellinen maksaa. Kaupunginhallitus oli sopinut tehtävästään itse irtisanoutuneen Kalevan kanssa suuremman korvauksen, kuin mitä johtajasopimus edellytti. Mikäli valtuusto ei olisi hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemää sopimusta, se olisi rauennut.

Kari Hagfors (kesk.) teki muutosesityksen, jonka mukaan johtajasopimuksen ylittävää osaa ei makseta. Häntä kannatti Jorma Pappila (kesk.).

Äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 50-3, 6 tyhjää. Hagforsin ja Pappilan lisäksi Pauli Kopiloff (kok.) äänesti muutosesitystä.  Tyhjää äänesti osa Sdp:n valtuutetuista (Kalevi Lappalainen, Keijo Tähtinen, Satu Hämäläinen ja Kielo Kallio-Taponen) sekä vasemmiston Armi Lindell ja vihreiden Timo Noroviita.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksella oli toimivalta päättää erokorvauksesta. Koska sovittava korvaus ylitti johtajasopimuksessa mainitun korvauksen kaupunginhallitus katsoi, että asian merkittävyyden takia se tuo erokorvauksen valtuuston vahvistettavaksi.

Johtajasopimuksen ylittävää korvausta perusteltiin kaupunginjohtajan 15 vuoden mittaisella uralla sekä sillä, että johtajasopimus on seitsemän vuotta vanha.

Livetallenne valtuuston kokouksesta 10.5.2017.