Kaupunginvaltuusto antoi sapiskaa virkamiehille

Unohdus. Lisämääräraha liikuntahallin korjauksiin unohtui talousarviosta. Se puhutti kaupunginvaltuustoa keskiviikkona. Kuva: Marita Itävuori
Tekninen johtaja myönsi unohtaneensa liikuntahallin lisämäärärahan tarpeen. ”Rutiinit pettivät.”

LOVIISA Liikuntahallin sisäilman parantamistoimien kustannukset puhuttivat kaupunginvaltuustossa keskiviikkoiltana. Liikuntahallin korjauksiin oli varattu 225 000 euroa, mutta lopulta rahaa kului 62 000 euroa enemmän.
Lisämäärärahan tarvetta ei kuitenkaan viety talousarvioon viime vuonna, vaikka korjaukset saatiin liikuntahallissa päätökseen jo viime syksynä.
Jo kaupunginhallitus kiinnitti huomiota asiaan helmikuun alussa todetessaan, että muutokset talousarvioon ja lisämäärärahaesitykset on tehtävä tilikauden aikana.

Valtuustossa Sdp:n ryhmäpuheenjohtaja Pertti Lohenoja kysyikin syytä tapahtuneeseen.

– Miksi tekninen johtaja Ulf Blomberg esitti teknisessä lautakunnassa 25.1. muutosta 2017 budjettiin vaikka hallintosääntö edellyttää, että mahdolliset muutosehdotukset tehdään talousarviovuoden aikana. Vain poikkeustapauksissa voidaan tehdä myöhemmin.

Tämä ei tosiaankaan ole poikkeustapaus.
Lohenoja jatkoi, että aluksi arvio kustannuksista oli 450 000 euroa, mutta kaupunginhallitus pudotti summan 225 000 euroon.

– Oikeastaan sitten viime toukokuussa kaupunginhallitus totesi lisämäärärahatarpeen ja että työt tehdään kesän aikana. En löydä järkevää selitystä viivytykselle.

Blomberg teki valtuuston edessä Canossan matkan:
– Rutiinit ovat pettäneet, on tapahtunut inhimillinen erehdys mikä ei olisi saanut tapahtua. Asia oli unohtunut hoitaa, en huomannut. Valitan tapahtunutta ja on tehtävä selvä parannus, näin ei saa tapahtua jatkossa.
Lohenoja oli samaa mieltä.

– Sen varmistamiseksi esitän toimenpidealoitteena, että valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta selvittämään hallintosäännön vastaiseen toimintaan johtaneet syyt, sekä tekemään tarvittavat järjestelyt, päätökset tai ehdotukset valtuustolle virheen toistumisen ehkäisemiseksi.

Valtuutettu Sofia Nevalainen kannatti Lohenojan esittämää toimenpidealoitetta. Päätös 62 000 euron määrärahaylityksestä hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Toimenpidealoitteen valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Suullisia vuokrasopimuksia

Keskustan valtuutettu Kari Hagfors otti esiin kaupungin vuokrasopimukset, kun päätettiin Krouvinmäen eli Savitalon myynnistä.
– Krouvinmäki on ollut saamani tiedon mukaan pitkään vuokrattuna.

Rakennus siirtyi Loviisan kaupungille kuntafuusion yhteydessä Ruotsinpyhtään kunnalta 2010.
Krouvinmäki on ollut vuokrattuna Lomatähdet Oy:lle.

– On vain saatu tietyt ylläpitokustannukset, vuokraaja on vastannut lämmityksestä ja vuokraamistaan tiloista. Lisäksi ei olemassa mitään kirjallista vuokrasopimusta vaan vuokraus on hoidettu suullisella sopimuksella.

Hagfors ei vastustanut Krouvinmäen myyntiä, mutta teki valtuustoaloitteen vuokrasopimusten selvittämiseksi. Aloitteen mukaan kaupunginhallituksen tulisi välittömästi tarkistaa, että kaikilla sen hallinnassa olevilla vuokratuilla kiinteistöillä on kirjalliset ja ajan tasalla olevat vuokrasopimukset.

– Kyllähän meillä täytyy olla dokumentoidut vuokrasopimukset ja asioita on hoidettava niin kuin huolellinen mies hoitaa.

Hagfors kannatti myyntiä 51 900 eurolla, joka oli korkein tarjous.

– Asia on tärkeä ja hyvä että se tulee esiin valtuustoaloitteena, valtuuston puheenjohtaja Otto Andersson (r.) totesi.

Kehittämisjohtaja Sten Frondén sanoi, että Savitalon myyntiin ja käyttöön liittyy melkoinen korjausvelka.
– Sen takia on ihan hyvä että se saadaan myytyä.
– Kohtuullinen vuokra on arvioitu aiemmin, teimme valinnan vuokraamisen ja myynnin välillä. Ratkaiseva tekijä on, ettei kaupunki halunnut ottaa korjausvelkaa kannettavakseen.
– Myynti tukee myös Strömforsin alueen kehittämistä mikä on tärkeää tässä vaiheessa.Myynti ehdotetulla hinnalla hyväksyttiin yksimielisesti.

Fastighets Ab Liljendal Bostäderin osakepääoman korotus asuntotuotannon edistämiseksi hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä.

Valtuutettu Janne Lepola (kok.) esitti, että kaupunginvaltuuston päätös kuuluu:
Kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki maksaa pääomakorotuksena Loviisan Asunnot Oy:lle toteutuneiden rakentamiskustannusten mukaisesti 15 prosentin pääomalisäyksen. Lisärahoitus on 26 359 euroa.

Tilinpäätöstietoja kaivattiin

Valtuutettu Kari Hagfors esitti lisäyksenä päätökseen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto merkitessään tiedonannon siirtää maksamiensa osakkeiden kauppasumman, 175 800 euroa, taseen oman pääoman osaketililtä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, edellyttää saavansa myös Valkon Halli Oy:ltä sen viimeiset viralliset tilinpäätöstiedot tietoonsa. Ehdotettu lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ennen lisäyksen hyväksymistä Hagfors sai kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomilta vastauksen osakepääoman ja vapaan oman pääoman rahaston erosta.

Kaupunginjohtajan mukaan kaupungin kannalta on parempi laittaa summa vapaaseen omaan pääomaan (SVOP), vaikka yritys pystyy käyttämään molempia. Kokonaan osakepääomaa ei tietenkään voi hukata.

– Kaupungin riski hieman pienenee. Jos yhtiö onnistuu ja voittoa tulee, niin omistajille on helpompi saada rahaa. SVOPista voidaan palauttaa helpommin rahaa omistajille, kun taas osakepääomasta ei saada rahaa ulos kuin muuttamalla osakepääomaa virallisella päätöksellä tai maksamalla osinkoa.

Hagforsin kaipailemien tilinpäätöstietojen Oker-Blom kertoi valmistuvan vasta viime vuodelta, sillä vasta silloin yhtiön toiminta pääsi alkamaan.
Loviisan kaupunki omistaa halliyhtiöstä 24 prosenttia, Suomenlahden Telakka Oy loput.