Kaupungin varhaiskasvatuksen opettajille ja lähihoitajille lisää palkkaa

Loviisan kaupunki kohdentaa kunta-alan työsopimuksen järjestelyerän palkkausepäkohtien korjaukseen ja henkilökunnan kannustamiseen 1.1.2019 lähtien.

LOVIISA Muun muassa varhaiskasvatusopettajille sekä kotihoidon ja vuodeosaston lähihoitajille on luvassa palkankorotus, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Kunta-alan työehtosopimuksiin sisältyvä järjestelyerä tuli maksuun vuodenvaihteessa. Palkanlisäys on 0,7–1,2 prosentin suuruinen sopimusalasta riippuen.

Esimerkiksi varhaiskasvatusopettajien palkat nousivat runsaalla 150 eurolla. Perusturvakeskuksessa korotus kohdistettiin pienipalkkaisimpaan ryhmään, jonka työn vaativuus ja kuormittavuus lisääntyvät jatkuvasti.

Järjestelyerä jaetaan kaupungin neljän keskuksen ja Loviisan vesiliikelaitoksen kesken työnantajien ja työntekijöiden edustajien tammi- ja helmikuussa 2019 käytyjen keskustelujen perusteella. Myös yhteistoimintakomitea on käynyt läpi sopimusaloittain jaettavat summat.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen osuus kohdistui pääosin varhaiskasvatusopettajien (aiemmin lastentarhanopettajat) palkkaan, jota korotettiin vuodenvaihteesta lähtien runsaalla 150 eurolla. Varhaiskasvatusopettajien tehtäväkohtainen palkka on nyt 2 550 euroa kuukaudessa.

Perusturvakeskus kohdistaa tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset ja yhdenmukaistamiset erityisesti lähihoitajille niin kotihoidossa, vuodeosastolla kuin muissa hoivayksiköissä.

– Näin haluttiin tukea ryhmää, jonka työn vaativuus ja kuormittavuus kasvavat koko ajan, kertoo perusturvakeskuksen johtaja Carita Schröder.

– Lisäksi halusimme suhteessa nostaa eniten niiden ammattiryhmien palkkoja, jotka kuuluvat perusturvakeskuksen pienipalkkaisimpiin.

Järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat kaupungin mukaan olleet paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Samalla kaupunki aikoo huolehtia siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.