Kaupungin talous jäi viime vuonna 6,7 miljoonaa euroa miinukselle

Paljon hyvääkin. Kaupunginkamreeri Johan Mattsson, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén ja kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esittelivät Loviisan kaupungin tilinpäätöstä tiistaina. Kuva Auli Henriksson
Kahden ylijäämäisen vuoden jälkeen Loviisan kaupungin talous on kääntynyt alijäämäiseksi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kaupungin talous oli yhteensä 6,7 miljoonaa euroa alijäämäinen.

LOVIISA Alkuperäinen talousarvio oli 0,4 miljoonaa alijäämäinen. Tärkein yksittäinen syy tulokselle oli suunniteltua pienemmät yhteisöverotulot.

– Vuoden 2018 suuri alijäämä ei ole ylittyneiden kustannusten, vaan alittuneiden tulojen syytä, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo.

Positiivista tuloksessa oli hänen mukaansa se, että kunnallisverokertymä kasvoi huomattavasti. Kasvu johtuu matalammasta työttömyydestä ja kohonneista palkoista. Määrä on kuitenkin riippuvainen väestömäärän kehityksestä.

Oker-Blom toteaa vuoden tuloksen olevan usean ikävän yllätyksen epäonninen summa.
– Ne olivat osittain kertailmiöitä, osittain niiden täytyy johtaa ja tulevatkin johtamaan muutoksiin.

Viime vuoden 6,7 miljoonan euron miinus vähentää Loviisan kaupungin aiemmilta vuosilta kertynyttä noin 17 miljoonan euron ylijäämää. Oker-Blom korostaa, ettei kaupunki aio syödä kahden seuraavan vuoden aikana loppua ylijäämää. Tarkoitus on, että kuluva vuosi on nollavuosi, tai vain pienesti alijäämäinen.

– Uskomme yhteisöverotulojen kasvuun pitkällä ajalla, nyt se putosi siitä tasosta, johon ehdittiin tottua, hän huomauttaa ja lisää, että poliitikkojen ja viranhaltiojoiden on otettava kantaa siihen, miten talous ja toiminta saadaan tasattua.

Fortum iso vaikuttaja

Yhteisöverotulot toteutuivat 3,2 miljoonaa euroa alkuperäistä arviota pienempinä ja kunnallisverotulot jäivät 2,0 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta. Yhteisöverotuloihin vaikutti merkittävästi Fortumin aiempien vuosien erinomaisten tulosten vaikutus Loviisan yhteisöveron jako-osuuteen vuonna 2017. Jako-osuus laski merkittävästi vuonna 2018. Fortumin tulokseen vaikutti sähkön alhainen hinta sekä Loviisan voimalaitokselle tehdyt investoinnit. Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom oli luottavainen Fortumin tulevaisuuteen ja näki tehdyt investoinnit hyvin myönteisenä asiana.

Myös kunnallisveron jako-osuus laski vuonna 2018 muun muassa asukasmäärän pienenemisen vuoksi. Koko kuntasektorin kunnallisverotuloa rasitti loppuvuodesta 2018 tehty huomattava jako-osuuden tasaus valtion ja kuntasektorin välillä, ennätyssuuret ennakonpalautukset ja vuodelle 2018 verotuloon tehty jako-osuuden tarkistus. Loviisan verotulo toteutui yhteensä 5,6 miljoonaa alkuperäistä talousarviota pienempänä.

Valtionosuudet toteutuivat 459 000 euroa alkuperäistä arviota suurempina, mutta kuitenkin 869 000 euroa vuoden 2017 osuuksia pienempinä.

Yllättäviä lisämenoja

Investointeihin oli alkuperäisessä talousarviossa 2018 varattu yhteensä 10,1 miljoonaa euroa, josta 8,2 miljoonaa euroa kaupungin investointeihin ja 1,8 miljoonaa euroa vesiliikelaitoksen investointeihin. Isojen kouluinvestointien Loviisan keskustaan ja Koskenkylään uskotaan olevan myös muuttoon houkuttelevia.

– Kouluista tulee vetovoimatekijöitä, Koskenkylästä tulee lapsiperheille todellinen mansikkapaikka, toivottavasti se näkyy myös asuntomarkkinoiden kohenemisena, toteaa Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén.

Vuoden aikana esiintyi osittain sisäilmaongelmista johtuen tarvetta noin 4,8 miljoonan euron lisämäärärahalle. Merkittävä investointihanke oli myös kaksivuotinen keittiöverkon saneeraus, johon kaupunki satsasi 528 000 euroa vuonna 2018.

Vesiliikelaitos jatkoi Pernajan runkolinjan rakentamista, jonka vuoden 2018 investointitoteuma oli noin 500 000 euroa. Liikelaitos osti syksyllä 2018 uudet toimitilat 426 000 eurolla. Vesiliikelaitoksen tulos oli 233 000 euroa ylijäämäinen ja laitos pysyi hyvin talousarviossa. Myyntituotot jäivät hieman arviosta, mutta kuluja vähentämällä ollaan päästy positiiviseen tulokseen.

-Henkinen tilinpäätös plussalla, konsernin tilinpäätös plussalla ja Loviisan kaupungin tilinpäätös miinuksella, kiteytti Oker-Blom korostaen konsernitilinpäätöksen positiivista kehitystä.

Tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3. ja tämän jälkeen kaupunginvaltuustossa. Tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan Loviisan kaupungin verkkopalvelussa hallituksen käsittelyn jälkeen.