Kaupungin luottokortteja on käytössä noin 200

Syynä isoon lukumäärään on ajalta ennen kuntafuusiota periytynyt toimintakulttuuri sekä kaupungin maantieteellinen koko.

LOVIISA Kaupungin laskut ovat julkisia, mutta kysyjän pitää tietää mitä etsii. Esimerkiksi viime elokuun laivaseminaarin majoitus- ja ravitsemuskulut olivat 7 992,50 euroa.
Kaupungin ostolaskut tulevat nähtäville nettiin, kunhan kaupunginhallitus on hyväksynyt raportointimallin.

Ostolaskut ovat julkisia tälläkin hetkellä ja niihin pääsee halutessaan tutustumaan kaupungin taloustoimistossa. Tiedot ovat sähköisessä muodossa, mutta tarvittaessa löytyy myös kuitteja.

Silti ostosten summia on hankala löytää valtavasta tietomäärästä. Esimerkiksi Tukholmaan suuntautuneen laivaseminaarin luennoitsijakulut löytyisivät koulutuspalvelujen kuluista.
Viking Mariella lähti kohti Tukholmaa 17. elokuuta ja takaisin tultiin aamulla 19. elokuuta.

Ohjelma oli tiivis ja kouluttajana toimi HT Eero Laesterä Perlacon Oy:stä. Koulutusseminaariin osallistui 19 valtuutettua, ”uusia” ja ”vanhoja”. Lisäksi mukana oli 18 virkamiestä eri sektoreilta.

Aihepiirit liikkuivat kaupungin talouden mittaamisesta ja haasteista sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin Loviisan talouteen, kaupungin painelaskelmiin, kaavoituksen peruskäsitteisiin ja talousarvion avaintavoitteita koskeneeseen ryhmätyöhön.

Taloustoimistossa reskontrasta etsitään tietoa, kunhan sitä osaa kysyä.

Esimerkiksi kaupungin luottokorttien käytön saa esille: First Card -laskut tulevat kerran kuukaudessa.

Laskujen sisältöihin ei kuitenkaan pääse käsiksi, sillä kysyjällä pitäisi olla tarkemmat tiedot. Vaikkapa nimen perusteella tietoja ei pysty suodattamaan.

Ostolaskutiedot palvelevat ensi sijassa kirjanpitoa. Laskuja on kymmeniä tuhansia.

Paljonko kaupungin luottokortteja on käytössä? Periaatteessa kaupungin luottokortti on käytössä ainakin ylimmillä virkamiehillä ja luottamushenkilöillä.

Talousjohtaja Kirsi Kettunen tietää. Luottokortteja on noin 200. Eniten luottokortteja on sivistyskeskuksessa. Korttien käytöstä vastaa aina keskuksen johtaja oman keskuksensa osalta.

Korkeaan lukumäärään on syynä vanhojen kuntien mukana seurannut toimintakulttuuri ja Loviisan maantieteellinen laajuus. Luottokorttien määrää pyritään vähentämään.

First Card on kaupungilla tällä hetkellä käytössä oleva luottokortti.

– Meillä on edustuskuluja tosi tosi vähän, tai sellainen käsitys minulla on.

Pieniä laskuja tulee vuoden aikana todella paljon. Ja kun puhutaan pienistä laskuista, summat ovat todella pieniä: senteistä muutamiin euroihin.

Muutaman sentin viivästyskorot näkyvät nekin omalla laskurivillään.

Suurimmat yksittäiset ostolaskut vuonna 2016 näyttävät tuleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä: 1,3 miljoonaa euroa. Arviolasku tulee kerran kuukaudessa.

Entäpä kaupungin uudenvuodenvastaanotto?

Kemiönsaarella syntyi äskettäin kohu kun paljastui, että valtuustoseminaarissa oli nautittu alkoholijuomia tuhannen euron edestä.

Miten runsas ruoka- ja juomatarjoilu Loviisan raatihuoneella oli uudenvuodenaattona?

Summat löytyisivät, jos tietäisin, mitkä yritykset tarjoilusta ovat laskuttaneet. Rahasummalla tai tositenumerolla pääsisi myös eteenpäin.

Myöhemmin talousjohtaja aprikoi, että tarjoilu tuli suurimmaksi osaksi kaupungin keittiöstä.

Jos joku jäi miettimään laivaseminaarin alkoholitarjoiluja, niin siitä ei revitä otsikkoa Kemiönsaaren tapaan. Laivaseminaarissa jokainen maksoi juomansa itse. Myös yhden hengen hytin halunnut joutui maksamaan erotuksen itse.

Raporttimalli tekeillä

Loviisassa raportointimallia ostolaskuille alettiin kehittää valtuustoaloitteen seurauksena.
Talousjohtaja Kettunen kertoo, että mallia raportointiin on otettu muista kaupungeista. Vastaava raportointimalli on käytössä esimerkiksi Helsingissä.

Raportointia on kuitenkin mietittävä myös yksilön suojan kannalta, varsinkin, kun kaupunki on pieni. Yksittäiset laskut voivat koskea esimerkiksi kuntalaisen terveydenhoitoa. Julkisista tiedoista ei voi voida päätellä, että kysymyksessähän on ”naapurin Pekka”.

Raportointimalli on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä kerran, mutta silloin se palautettiin valmisteluun.

– Olemme muokanneet raportointitietoja niin, että pystymme luokittelemaan asioita. Kaupunginhallitus katsoi, että tiedot kävivät ilmi liian yksityiskohtaisella tasolla. Nyt mallia korjataan ohjeiden mukaan.

Kun raportointimalli on hyväksytty, tiedot tulevat kaupungin nettisivuille aina tilinpäätöstietojen yhteydessä kerran vuodessa.