Kansalaisuus määrittyy valtiosta riippuen

Tiettyjen maiden kohdalla kansalaisuus pitää vahvistaa ko. maasta. Silloin yhteydenottoa maan viranomaisiin ei voida olettaa turvapaikkaprosessin aikana – vaan kansalaisuus määrittyy vasta päätöksen jälkeen. Migrin mukaan tällaisia maita ei ole monta.
Irak kuuluu niihin maihin, joissa lapsen kansalaisuus määrittyy lain perusteella automaattisesti äidin tai isän mukaan.

Viime perjantain lehdessä 23.2. (Heidän kohtalonsa voi ratketa tänään) kerrottiin erheellisesti, että Suomessa syntyneillä turvapaikanhakijalapsilla ei ole Irakin kansalaisuutta.