Kansalaisopistoille yhteinen hallinto?

Sivistyslautakunta käsittelee opistojen hallinnollista yhdistämistä ensi viikolla. Mikäli hanke etenee, yhdistyminen tapahtuisi aikaisintaan vuoden 2019 alusta.

LOVIISA Kaupungin sivistyslautakunta käsittelee ensi viikon keskiviikkona Valkon kansalaisopiston (VaKo) ja Lovisa svenska medborgarinstitutin (Mi) rehtorin viran täyttämistä.
Nykyinen rehtori on jäämässä eläkkeelle vuoden lopussa.

Mikäli lautakunta hyväksyy sivistysjohtaja Thomas Grönholmin tekemän päätösehdotuksen, uuden, molempia kansalaisopistoja johtavan kaksikielisen rehtorin rekrytointiprosessi alkaa heti ja uusi rehtori astuisi virkaansa 1.3.2018.

Tavoitteena on, että hakijoiden haastattelut alkaisivat jo ennen joulua ja uusi rehtori valittaisiin sivistyslautakunnan kokouksessa tammikuussa 2018.

Päätösehdotuksessa esitellään neljä vaihtoehtoa uudeksi hallintorakenteeksi. Vaihtoehdossa a vuodesta 2007 käytössä ollut, toimivaksi osoittautunut yhden rehtorin malli jatkuisi.

Kolmessa muussa vaihtoehdossa kansalaisopistot yhdistettäisiin koulujen johtamisjärjestelmiin: Vaihtoehto b:ssä VaKo olisi osa Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion johtamisjärjestelmää ja Mi:n rehtorius kuuluisi Lovisa Gymnasiumin johtamisjärjestelmään.

Vaihtoehto c:ssä kansalaisopistojen rehtori olisi osa Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion johtamisjärjestelmää, vaihtoehto d:ssä kansalaisopistojen rehtorius olisi osa Lovisa Gymnasiumin johtamisjärjestelmää.

Vaihtoehto a lisää opistojen yhteistyötä suunnittelussa ja kehittämisessä, muut vaihtoehdot lisäisivät mahdollisuuksia koulujen ja opistojen yhteistyöhön.

Kaupungissa valmisteilla olevan organisaatiouudistuksen yksi tavoite on eri yksiköiden yhdistämisen selvittely. Siksi ratkaisua tehtäessä on otettava huomioon, että opistot voitaisiin lähitulevaisuudessa yhdistää myös hallinnollisesti.