Kahdella tiellä suojaraivauksia

Näkyvyyttä. Puustoa ja kasvillisuutta raivataan noin 20 metrin etäisyydelle maantien keskiviivasta mitaten niiltä osin, kun kasvillisuus ei ole istutettu tai otettu erityiseen hoitoon. Kuva Mats Engblom
Kahden tien varrella Loviisassa tehdään marras-toukokuun välillä tie- ja suoja-alueraivauksia.

LOVIISA Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee Loviisan kaupungin alueella maantien 1792 välillä Elimäentie 1-600 sekä maantien 11945 välillä Marinkyläntie 80-600 varrella tie- ja suoja-alueraivauksia. Raivauksissa poistetaan liikenneturvallisuutta vaarantavaa kasvillisuutta maantien suoja-alueelta ja näkemäaluellta.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi puustoa ja kasvillisuutta raivataan noin 20 metrin etäisyydelle maantien keskiviivasta mitaten niiltä osin, kun kasvillisuus ei ole istutettu tai sitä ei ole otettu erityiseen hoitoon.

Liikenneturvallisuutta parannetaan poistamalla tiealueelta törmäystilanteissa vaaralliset runkopuut ja harventamalla suoja-alueiden kasvillisuutta sekä nostamalla runkopuiden oksakorkeutta noin kolmeen metriin erityisesti hirvi- ja peuravaara-alueilla.

Tiealueen ulkopuolella raivattava kasvillisuus, pienpuusto sekä niin sanottu rajapuusto jätetään hajautettuna maastoon. Raivaustyön tekee Ely-keskuksen Porvoon alueurakka.