Johtajalle vahva mandaatti

Ruotsalaisen kansanpuolueen Jan D. Oker-Blom alias ”Didde” valittiin odotetusti keskiviikkona Loviisan uudeksi kaupunginjohtajaksi selkein luvuin. Hän sai jo ensimmäisessä suljetussa lippuäänestyksessä äänestyksessä taakseen 22 valtuutettua 35:stä eli lähes kaksi kolmasosaa valtuustosta.

Oker-Blom oli kisan selkeä ennakkosuosikki jo alkumetreiltä asti.
Se, että Rkp-enemmistöinen Loviisan valtuusto valitsi tehtävään Rkp:n entisen varapuheenjohtajan ja Helsingin Rkp:n entisen kunnallispoliitikon ei ollut mikään yllätys.
Vaikka Oker-Blomin valintaa voidaan helposti pitää niin sanottuna poliittisena virkanimityksenä, on myös hyvin mahdollista, että hän oli ehkä lopulta myös paras ja sopivin hakija monenkirjavien hakijoiden joukosta.

Mikäli kolmen hakijan luottamuksellisista soveltuvuustesteistä tihkuneet signaalit pitävät paikkansa, oli Oker-Blom niissä selkeästi paras.

Muutamat haastatteluihin ja valintaan osallistuneet poliitikot pitivät Oker-Blomia hyvin verkostoituneena, selkeänä esiintyjänä ja ennen kaikkea todellisena ”gentlemannina”.
Jotkut valtuutetut, jotka eivät todennäköisesti äänestäneet Oker-Blomia, luonnehtivat häntä kokemattomaksi ja lyhytjänteiseksi sekä vahvojen poliitikkojen vietävissä olevaksi. Sen arvion Oker-Blom heti valintansa jälkeen halusi kumota.

On myös arveltu, ettei lähinnä valtakunnallisella ja pääkaupunkiseudun tasolla poliittista uraa rakentaneen Oker-Blomin tarmo ehkä riitä pienen ja vähäväkisen Loviisan kuntapolitiikan vääntöihin ja vahvan virkamieskunnan johtamiseen.

Edellisen kaupunginjohtajan Olavi Kalevan eroon johtanut luottamuspula syntyi paljolti luottamusjohdon sekä viranhaltijajohdon keskinäisen työn- ja vallanjaon sekoittumisesta.
Kaleva on selkeästi antanut ymmärtää joidenkin johtavien poliitikkojen toimineen perinteisesti kunnan operatiiviselle johdolle kuuluvalla alueella. Kasvanut jännite purkautui Elteten maakauppa-aikeiden yhteydessä.

Rkp:n hallituksessa ja piirijohtajana toimivan Loviisan hallituksen puheenjohtajan Mia Heijnsbroek-Wirénin ja Rkp:n leivissä työskentelevän valtuuston puheenjohtajan Otto Anderssonin henkilökemioiden, työnjaon ja yhteistyön voi odottaa toimivan Oker-Blomin kanssa paremmin kuin aikanaan Kalevan kanssa.

Henkilöhistorialtaan ja taustaltaan Oker-Blom on kuitenkin enemmän poliitikko kuin viranhaltija. Onko se etu vai rasite, jää nähtäväksi.
Toisaalta hänen kokemus pienistä startup -yrityksistä voi ollut hyödyksi pikkukaupungin yrityskirjon monipuolistamisessa.

Wikipedia tietää kertoa ilmeisen osuvasti, että ”Oker-Blom herätti toisinaan voimakasta keskustelua lausunnoillaan, häntä on kritisoitu uskaliaista muutosehdotuksistaan ja mielletty liiankin uusliberalistisiksi, mutta samalla sekä kiitetty avoimuudesta että kiitetty ja kritisoitu suorapuheisuudesta.

Hän on pääsääntöisesti puolustanut ihmisten vapaita valintoja ja kritisoinut valtiota ja kuntasektoria liiallisesta holhoamisesta sekä liian laajojen organisaatioiden rakentamisesta.” Kuka lie lausunut.

Vaikka Jan D. Oker-Blomin valinta näyttääkin selkeästi poliittiselta virkanimitykseltä, on todennäköistä, että hän on samalla myös pätevin ja sopivin tehtävään hakeneista.
Minkään puolueen jäsenkirja ei tietenkään tee ketään päteväksi, mutta ei myöskään sopimattomaksi.

Oker-Blom sai joka tapauksessa keskiviikkoiltana Loviisan valtuustolta vahvan mandaatin selkeällä äänten enemmistöllä.
Ainakin alkuasetelmien perusteella hänellä on hyvät mahdollisuudet luotsata Loviisa viimein kasvu-uralle sekä toimia uskottavasti kaupungin keulakuvana ja kaikkien kaupunkilaisten parhaaksi äidinkielistä ja puoluekannoista riippumatta.

Tervetuloa Loviisaan Didde!