Itärata kiilaa ohi rantaradan?

Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan kaavaillun 112 kilometrin pituisen uuden itäradan toteutusta selvittävä liikenneministeriön kokoama työryhmä aloitti keskiviikkona työnsä. Liikenneministeri Anne Bernerin aloitteesta perustetun työryhmän tehtävänä on jo kuluvan vuoden loppuun mennessä päivittää aiempia selvityksiä itäradan linjauksista, kustannuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista. Selvityksen myötä itärata halutaan nostaa samanarvoiseen tarkasteluun Turun ja Tampereen nopeiden raideyhteyksien rinnalle.

Työryhmässä on edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikennevirastosta, Etelä-Karjalan liitosta, Etelä-Savon liitosta, Kainuun liitosta, Kymenlaakson liitosta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Pohjois-Savon liitosta, Uudenmaan liitosta, Kouvolan kaupungista ja Porvoon kaupungista, mutta valitettavasti ei Loviisasta.

Itä-Suomen maakuntaliitot, kaupungit, yrittäjäjärjestöt sekä kauppakamarit ovat jo asettuneet Kouvolan ja Porvoon kanssa laajaksi rintamaksi uuden itäradan saamiseksi Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Itärata on ollut itäsuomalaisten haaveena jo pitkään samalla tapaa kuin Loviisassa ja Kymenlaakson eteläosissa on jo vuosikymmenien ajan toivottu ja lobbattu Helsingistä Pietariin kaavailtua itäistä rantarataa, jota myös Heli-radaksi on kutsuttu.

Nyt näyttää vakavasti siltä, että itäradasta on tullut vakava kilpailija itäiselle rantaradalle, sillä molempia ratahankkeita tuskin on mahdollista toteuttaa yhden sukupolven aikana.
Itärata on saanut taakseen lyhyessä ajassa niin runsaasti kannatusta Itä-Suomen lisäksi myös kansallisella tasolla, että se näyttäisi jopa kiilaavan jo rantaradan ohi, vaikka selvitystyö on tällä viikolla vasta alkanut.

Loviisan kannalta itäinen rantarata olisi selvästi parempi vaihtoehto, sillä sen linjaus kulkisi Loviisan keskustan pohjoispuolelta, jonne rakennettaisiin, jos ei nyt täysimittaista rautatieasemaa, niin ainakin seisake, jossa osa junavuoroista pysähtyisi. Itäinen rantarata seisakkeineen olisi merkittävä piristysruiske, joka helpottaisi huomattavasti työmatkaliikennettä Loviisan ja pääkaupunkiseudun välillä. Kokemukset muista radanvarsikuntien asuinalueilta ovat osoittaneet, että raideyhteys toisi myös uusia asukkaita alueelle.

Vaikka rantarata olisikin selvästi parempi vaihtoehto, ei Loviisa jäisi täysin osattomaksi itärata-vaihtoehdossakaan. Esillä olleen linjauksen mukaan itärata kulkisi Porvoosta Loviisan Koskenkylän tietämille ja sieltä edelleen kuutostien tuntumassa Lapinjärven halki Kouvolaan. Itäradan seisakkeita on kaavailtu sekä Koskenkylään että Lapinjärvelle. Itärata olisi eräänlainen lottovoitto Koskenkylälle sekä erityisesti Lapinjärvelle, ja sen sivarikeskukselle, jonka puutteena on ollut joukkoliikenneyhteyksien vähäisyys kilpaileviin sijoituspaikkakuntiin verrattuna.

Jos itäradan toteutuminen merkitsisi rantaratahankkeen hautautumista, olisivat Loviisan ohella koko eteläinen Kymenlaakso ja erityisesti Pyhtää, Kotka sekä Hamina suurimpia häviäjiä. Vaikka itäradan ja rantaradan kilpailuasetelma jakaa rajusti Kymenlaaksoa, on itäradalla vahva kannatus sekä Kymenlaakson maakuntahallituksessa että maakuntavaltuustossa.

Tässä vaiheessa Loviisan seudulle olisi joka tapauksessa hyödyksi, että edes jompi kumpi Helsingistä itään kaavailluista raideyhteyksistä nostetaan kiireellisyysjärjestyksessä Turun ja Tampereen nopean radan hankesuunnitelmien rinnalle tai mielellään niiden edelle.
On täysin mahdollista, että uuden itäradan raideyhteyden saaminen pääkaupunkiseudulta Koskenkylän kautta Kouvolaan, alentaisi myöhemmin kynnystä toteuttaa myös Loviisasta Kotkan suuntaan ja itärajalle suuntautuvaa rantaradan haara.