Itäranta kiinnostaa monia

Sahaniemen suunnitelmien jälleen kariuduttua ainakin toistaiseksi on esille otettu pitkään lähtökuopissa ollut Loviisanlahden itärannan suunnittelu. Itäranta on nykyisellään lähes hyödyntämätön ja tarjoaa julkistetuissa suunnitelmissa uudenlaista merellisen elämän paikkaa.

Kaupunkilaiset saavat antaa tämän kuun loppuun asti avoinna olevassa nettikyselyssä omia mielipiteitään niin mieleisistä talomalleista, kuin mitä palveluja alueelle toivoisi.

Kaava-alue ulottuu Mannerheiminkadusta etelään aina Gröna Uddeniin saakka rajautuen Saaristotien itäpuolelle.
Tavoitteet suunnitelmissa ovat korkealla. Haetaan monipuolisuutta, ja tarjottaisiin niin merenrantatontteja, virkistysalueita kuin erilaisia palveluja. Palvelut ja virkistysalueet palvelisivat toki myös muita kuin uuden alueen ja läheisen Määrlahden alueen asukkaita.

Talotyyppejä on laitettu tarjolle kolmea erilaista, toisistaan hyvinkin paljon poikkeavia.
Kyselyn sulkeutumisen jälkeen nähdään, miellyttivätkö vastaajia terassitalot, muurimaiset puukerrostalot vai pistemäiset kerrostalot. Rannan jättäminen ekologiseksi kaupunkipuistoksi, vai rakennetuksi kaupunkipuistoksi, on myös esillä.

Suunnitelmissa korjaantuisi myös Ungernintien, Saaristotien ja Mannerheimintien muodostama nelihaarainen risteys, joka nykyisellään on monelle autoilijalle epäselvä väistämisvelvollisuuden suhteen. Saaristotie linjattaisiin kohtisuoraksi Mannerheimintielle, jolloin järjestys selkiytyy.
Museovirasto on vaatinut, että mereltä on säilyttävä näkymä Ungernin linnoitukselle. Tielinjauksen suoristaminen mahdollistaa paitsi vaaditun näkymän säilymisen, myös sen, että rakentamista voidaan sijoittaa tulvarajan yläpuolelle ja kovemmalle maaperälle.

Alueeseen sisältyvä erikoinen tammimetsä, Gröna Udden, on tiettävästi saanut alkunsa ajalla, kun Loviisassa rakennettiin vielä laivoja ja tammia istutettiin raaka-aineeksi.
Tammimetsä ei ole suojeltu, mutta siellä tehtyjen luontoselvitysten perusteella aluetta olisi sen perhos- ja sienilajiston perusteella varmastikin syytä riittävästi suojata.

Valintatalon lopetettua ei Määrlahdessa ole kauppaa enää ollut. LOTES-osayleiskaavassa on varattu tila kaupan suuryksikölle. Nykyisellään asukaspohja ei vielä riitä suuryksikölle, mutta ehkä kasvun myötä myös Määrlahti ja saariston kesäasukkaat saisivat asiointipaikan takaisin.
Loviisa käynnistelee kesämarkkinointikampanjoitaan ja lukuisat kesätapahtumat muualta tulevine vieraineen mahdollistavat uusien asukkaiden houkuttelun.
Itärannan muotoutuminen ja rakennushankkeiden käynnistyminen kestää, mutta toivottavasti hanke saadaan mahdollisimman pian käyntiin ja tänne haluaville tarjolle korkealaatuisia keskusta-asumisen paikkoja, jotka nykyisellään ovat vähissä Loviisassa.
Sahaniemen kariutumisen ja Harmaakallion menekkivaikeuksien jälkeen olisi toivottavaa, että Itärannan kaavoittaminen etenee ja alue saadaan jo lähivuosina myynti ja rakentamisvalmiuteen.

Kannabiksen käryä ilmassa

Suolatorin laidalla sijainneen omakotitalon tulipalon yhteydessä paljastuneen kannabisviljelmän sanotaan olevan vain jäävuoren huippu Loviisan seudulla.
Tietoon kantautuu tämän tästä vastaavia uutisia tapauksista, joissa paikallisia asukkaita jää kiinni erilaisista huumausainerikoksista. Yleisin huumerikos näyttäisi olevan auton ajaminen huumausaineen vaikutuksen alaisena, josta jäädään kiinni yleensä joko onnettomuuden tai normaalin liikennevalvonnan yhteydessä.

Samoin yhtä sattumanvaraisesti huumeiden käyttäjät, valmistajat ja kauppiaat jäävät yleisimmin kiinni, kun poliisi väkivaltarikoksen, omaisuusrikoksen, tulipalon tai muun tehtävän yhteydessä vierailee seudun asunnoissa tai muissa kiinteistöissä.
Sattumanvaraisuus kertoo karulla tavalla siitä, että vahvojen huumeiden piikittelijöitä sekä pössyttelijöitä on Loviisassakin pilvin pimein. Poliisin arvion mukaan huumerikoksista paljastuu vain noin joka kymmenes tapaus. Yleensä sattumalta.