Saaristotien, Mannerheiminkadun ja Loviisanlahden välisen nk. Itärannan alueen suunnittelu on alkamassa. Pohjoisosaan toivotaan uimahallia.

MÄÄRLAHTI Alueen asukkaiden ja kaupunkilaisten toiveita kartoitettiin nk. paikkatietokyselyllä. Tavoitteena oli selvittää, minne ja minkä tyyppistä rakentamista toivotaan.

Itärannan kehittämistä ovat toivoneet myös useat kaupunginvaltuutetut erityisesti sen jälkeen, kun Sahaniemen rakentamissuunnitelmat kaatuivat.
– Julkisesta rakentamisesta tuli palautetta sekä puolesta että vastaan, kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari kertoo.

Palautteesta tehdään koosteet tänään konsultin kanssa.

Suunnittelualueella on voimassa oleva oikeusvaikutteinen yleiskaava (LOTES).
Alustavissa vaihtoehdoissa alueen pohjoisosaan, Atomitien risteysalueen tuntumaan on kaavailtu julkista rakentamista, etelään ketju-, piste- ja terassitaloja. Kallioiselle, metsäiselle alueelle omakotitalojen jälkeen on hahmoteltu muutamaa vaihtoehtoa; ryhmärakentamista, pienkerrostaloja ja Gröna Udden -alueen rakentamatta jättämistä tai asuinrakennuksia. Gröna Uddenin erikoisuuksiin kuuluu tammimetsä.

Myös nykyisen Saaristotien risteysalueen siirtämistä on hahmoteltu: vaihtoehdosta riippuen tilaa tulisi lisää joko tien länsi- tai itäpuolelle. Samalla Saaristotien alkupää muuttuu kaduksi niin pitkälle etelään, kuin alueelle osoitetaan asuntorakentamista.

– Lisäksi maalinnoituksesta pitää jäädä näkymäsektori merelle, Mäntysaari huomauttaa.
Myös tulvapenger on joka tapauksessa rakennettava.

Toiveissa uimahalli

Tulleen palautteen perusteella toiveissa on yhä, että Loviisaan saataisiin uimahalli. Se sopisi alueen pohjoispäähän julkisille rakennuksille varattavalle alueelle.

– Uimahallin, palvelutalon, päiväkodin tai liikuntahallin paikkaa ei tarvitse kaavassa ratkaista, Mäntysaari lisää.

Hän pitää mahdollisena ratkaisua, jossa uimahalli ja uusi liikuntahalli rakennettaisiin alueelle. Nykyinen liikuntahalli kun on joka tapauksessa tullut rakennuksena elinkaarensa päähän.

– Uimahalli tietenkin nousee esiin, sekä liikuntahalliin liittyvät asiat, kun nykyisen liikuntahallin elinaika loppuu.

Määrlahden alueen asukkaiden toiveissa ovat lisäksi puistot, viheralueet ja merenrantaan pääsyn turvaaminen.

Pääosin kaupungin maata

Uuden alueen asukasmäärä riippuu täysin siitä, mikä vaihtoehto valitaan.
Tämän viikon aikana, todennäköisesti jo huomenna, valmistuu kooste kyselyn tuloksista.
Hanke etenee syksyllä normaalina kaavaprosessina.

– Muutama kaavaluonnos tulee nähtäville ja sen jälkeen kaavaehdotus.
Kyselyn kohteena ollut alue on pääosin kaupungin omistamaa. Alueella on muutama yksittäinen tontti sekä yksi kaupungin vuokratontti, jonka haltijalle on hyvissä ajoin ilmoitettu, ettei vuokrasopimusta jatketa.

Gröna Uddenin kaksi yksityistä talonomistajaa on jättänyt kirjallisen palautteensa erikseen.