Isnäsin vedenpuhdistamo poistettiin käytöstä

Loviisan vesihuoltohankkeen maali häämöttää. Viikko sitten poistettiin käytöstä Isnäsin vanha vedenpuhdistamo.

LOVIISA Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarisen mukaan vielä ei ole päätetty, puretaanko pois käytöstä otettu Isnäsin puhdistamo. Rakennus on suhteellisen hyvässä kunnossa.
Sen sijaan Pernajan kirkonkylän vanha puhdistamo puretaan, samoin Koskenkylän vanha puhdistamo.
Vanhoista puhdistamoista voidaan luopua vesihuoltohankkeen edetessä. Jätevedet johdetaan Vårdön puhdistamolle runkolinjojen valmistuessa.
Myös Pernajan kirkonkylän ja Isnäsin välinen vesilinja on valmis, mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön. Talousvesi alkaa virrata linjaa pitkin syksyllä.

”Paketissa” ensi keväänä

Isnäsin ja Pernajan kirkonkylän välinen osuus alkaa olla valmiina ja Koskenkylän linjakin puolivälissä. Ensi vuoden keväällä koko vesihuoltohankkeen pitäisi olla valmiina.
– Suunnitelmissa on vielä Koskenkylän ja Rumpilan välinen vesilinja.
Sen tarkoituksena on ohjata tulevaisuudessa hyvälaatuista vettä Myrskylästä Pernajan kautta Loviisaan.
Vesihuollon kehittämishanke alkoi jo 2010. Se maksaa yhteensä viisi miljoonaa euroa, josta valtion avustusta on miljoonan verran.
Hankkeessa jätevedet ohjataan Pernajasta Vårdön puhdistamolle. Vanhat pienpuhdistamot Isnäsissä, Koskenkylässä ja Pernajan kirkonkylässä otetaan pois käytöstä.

Samoihin kaivantoihin vedetään myös vesiputket. Ne turvaavat hyvälaatuisen veden saannin Pernajan alueella.
– Ajatuksena oli, että vanhat puhdistamot saadaan pois Pernajanlahden rannoilta, jotka ovat herkkää Natura-aluetta. Kylät eivät myöskään enää olisi pelkästään pienten puhdistamojen varassa.
Hanke sisälsi myös Vårdön puhdistamon kapasiteetin noston 50 prosentilla.
– Jatkossa keskitytään vanhojen putkien saneeraukseen, johon saadaan lisää paukkuja. Uudessa Loviisassa on satsattu aika paljon vesiasioihin ja alavesisäiliökin on valmis. Laajuus alkaa olla tässä.