Ilmastonmuutos voi heikentää puita nopeasti

Metsäkuuset. Yläpajan vieressä kasvavien metsäkuusten terveydentila on heikentynyt. Kuva Marita Itävuori
Strömforsin ruukin viheralueiden puuston terveydentila on kartoitettu. Puiden hoitoa ja seurantaa on lisättävä.

STRÖMFORSIN RUUKKI Raportti Strömforsin ruukin viheralueiden puuston terveydentilasta on valmistunut. Puiden arviointi ja kuntoluokitus tehtiin tänä syksynä.
Kaupungin puisto-osasto alkaa tässä kuussa käyttää ohjelmaa, jonne siirretään tiedot kaikista kaupungin omistamilla alueilla sijaitsevista vaurioituneista puista ja puistoista.
– Kartoitus ja hoito jatkuvat talven aikana, kaupunginpuutarhuri Mona Bäckman kertoo. Ruukin lisäksi erityisalueeksi luetaan esimerkiksi Tamminiemi. Erityisalueita, joiden tilanne selvitetään ykkösvaiheessa, ovat kaikki kaupungin leikkipaikat.
Vanhaa puustoa on myös raatihuoneen ympärillä.
– Osa puista on huonossa kunnossa.
Puuinventointeja tehtiin jo viime talvena ja tiedot viedään puurekisteriin.
Jatkossa järjestelmä muistuttaa, milloin mikäkin alue tai yksittäinen puu kaipaa huomiota ja toimenpiteitä.

Bäckmanin mukaan Ruukissa kaikkein vaarallisimmat puut poistetaan syksyn aikana. Puiden kuntoa selvitetään ensin poraamalla rungoista näytteitä. Bäckman korostaakin, että puita ei ryhdytä kaatamaan summanmutikassa.
Myös hoitotöitä tehdään, esimerkiksi vanhojen lehtipuiden latvoja kevennetään.

Strömforsin ruukin viheralueet liittyvät olennaisesti alueen kulttuurihistoriaan ja seudun teollisuuden kehittymiseen.
Nykyisin alue palvelee matkailua, sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttöä.

Sertifer Consulting Oy:n toimitusjohtajan, dosentti, MMT Päivi Lyytikäinen-Saarenmaan laatiman raportin mukaan tästä syystä alueeseen ei voida soveltaa samoja tavoitteita ja menetelmiä kuin talousmetsiin, vaan toimenpiteet on suunniteltava pienipiirteisesti.

Ilmastonmuutos heikentää

Raportin mukaan havu- ja lehtipuiden terveydentila on heikentynyt viimeisten vuosien aikana sekä Suomessa että muualla Euroopassa.
Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat säiden ääri-ilmiöt, kuten lisääntyneet sateet ja myrskyt, edistävät erilaisten vaurionaiheuttajien menestymistä ja niiden esiintymisalueet ovat siirtyneet pohjoisemmaksi. Myös nykyiset vaurionaiheuttajat ovat vahvistuneet.

Lue koko uutinen Loviisan Sanomista 10.10.