Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio Vanhaan Rantaan

Lisää väistötilaa. Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio siirtyvät Vanhaan Rantaan, jossa ruotsinkielinen yläkoulu on parakeissa jo. Kuva: Marita Itävuori
Harjurinteen koulu ja Loviisan lukio sijoitetaan väistötiloihin Vanhaan Rantaan.

Loviisan kaupunginhallitus päätti sijoituksesta maanantai-illan kokouksessaan. Kokouksen aluksi yhdyskuntapäällikkö Markus Lindroos, koulutuspäällikkö Timo
Tenhunen ja rehtori Laura Tenhunen tiedottivat Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion
tilanteesta ja erityisesti väistötilojen kilpailutuksesta. Saatujen tietojen perusteella
kaupunginhallitus päätti käsitellä asiaa edelleen kohdassa muut asiat.

Viranhaltijoilta pöytäkirjan ensimmäisessä pykälässä saatujen tietojen perusteella
kaupunginhallitus päätti, että koulujen vanhan puolen väistötiloiksi tarvittavien
lisäparakkien kilpailutus aloitetaan välittömästi. Kaupunginhallituksen 7.5.2018 § 126
päätöksestä poiketen sijoitetaan Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion kaikki
väistötilat Vanhan Rannan alueelle.
Kaupunginhallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 28.5.2018 kello 17.00, johon
muut väistötiloihin liittyvät kysymykset valmistellaan kaupunginhallituksen
päätettäväksi.