Hallinto-oikeus hylkäsi Helsingin Erikoishöyläyksen ympäristöluvan

Lupa hylätty. Oikeuden mukaan puuaineksen murskauksesta aiheutuu melu- ja pölyhaittaa, joka voi olla merkittävää. Arkistokuva Mika Mykkänen
Vaasan hallinto-oikeuden mukaan puunmurskaus- ja haketustoiminnasta syntyy merkittävää pöly- ja meluhaittaa. Ympäristölupahakemuksen hylkäämistä vaativat lähialueen asukkaat.

PORLAMMI Helsingin Erikoishöyläys Oy:lle myönnetty ympäristölupahakemus puunmurskaukseen- ja haketustoimintaan on hylätty Vaasan hallinto-oikeudessa 28. helmikuuta. Samalla oikeus kumosi Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan lupapäätöksen. Päätöksestä valitti kuusi lähialueen asukasta.

Oikeuden mukaan puuaineksen murskauksesta aiheutuu melu- ja pölyhaittaa, joka voi olla merkittävää. Lähin asuinrakennus sijaitsee 25 metrin päässä toiminta-alueelta.

Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan kohtuutonta rasitusta lähimmälle asuinkiinteistölle ei voida riittävästi ehkäistä teknisiä torjuntatoimenpiteitä koskevin lupamääräyksin. Toiminnasta katsottiin aiheutuvan haittoja myös alueen länsipuolisille kiinteistöille.

Oikeuden mukaan yhtiön hakemuksessa ei ole myöskään esitetty sellaisia kiinteitä pysyviä meluntorjuntatoimia, jotka riittävän tehokkaasti estäisivät melun leviämistä.
Lautakunta myönsi toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan haketustoimintaan joulukuussa 2017 ja salli toiminnan aloittamisen muutoksenhausta huolimatta 8 000 euron vakuusmaksun maksamisen jälkeen.

Kunta vaati katselmusta

Vaasan hallinto-oikeus teki elokuussa 2018 välipäätöksen, jolla se kielsi Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen täytäntöönpanon ennen lopullista päätöstä.
Yhtiö haki välipäätöksen jälkeen mahdollisuutta tehdä koehaketusta ympäristöluvan koskemalla alueella, jotta todellisia mittaustuloksia saataisiin melusta ja pölystä. Hallinto-oikeus ei suostunut myöskään muuttamaan täytäntöönpanokieltoa koehaketuksen ajaksi.

Lapinjärven kunta vaati kannanotossaan katselmuksen tekemistä alueella. Oikeudelle riitti kartta-aineisto ja asiakirjat, eikä katselmusta nähty tarpeelliseksi.
Yritys voi hakea päätökseen muutosta hakemalla valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta 1.4. mennessä.