Fortumin valitus nurin KHO:ssa

Hylkäys. KHO hylkäsi Vaasan hallinto-oikeuden ratjaisuista tehdyt valitukset. Kuva: Lasse Lehtinen
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Fortum Power and Heat Oy:n valitukset, jotka koskivat ydinvoimalan lähinaapureille maksettavia korvauksia rehevöitymisestä.

HELSINKI Vaasan hallinto-oikeus määräsi Fortumin maksamaan 14 lähinaapurille korvauksia Loviisan ydinvoimalan aiheuttamasta rehevöitymisestä. KHO hylkäsi sekä Fortumin että kuuden, korvauksia vaille jääneen naapurin valitukset, joten Fortumin maksettaviksi määrätyt korvaukset jäävät voimaan.

Rehevöitymisen syyksi katsottiin vuonna 1967 rakennettu Kirmosundin pengertie, jossa on ainoastaan neljän metrin levyinen veneaukko. Se on heikentänyt virtausta salmessa.
Joulukuussa 2013 Aluehallintovirasto päätti velvoittaa Fortumin maksamaan korvauksia Loviisan ydinvoimalan lähistön 14 rantakiinteistölle jäähdytysvesi- ja jätevesipäästöjen aiheuttamasta rantakasvillisuuden lisääntymisestä. Avi:n määräämä korvaussumma oli 2 660 euroa kiinteistöä kohti. Vaasan hallinto-oikeus määräsi vuonna 2015 Fortumin maksamaan yksittäiselle mökkiläiselle kertakorvauksena 5 440 euroa. Korvauksia määrättiin maksettavaksi ainoastaan Kristiansbottenin ja Haravassenin poukamien alueelle, ei voimalaitoksen itäpuolella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaneet yksityishenkilöt eivät olleet korvauksen saajien joukossa. Samaan ratkaisuun oli aiemmin päätynyt myös Vaasan hallinto-oikeus.

Fortum vetosi siihen, että rehevöityminen on lisääntynyt koko Suomenlahden alueella, eikä pelkästään voimalan pohjoispuolella.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi sekä Fortumin että kuuden naapurin valitukset helmikuun alussa.

KHO katsoi, että Fortumille ei ole määrätty enemmän korvauksia, kuin mitä täyden korvauksen periaate edellyttää. Aluehallintoviraston määräämät korvaukset virkistyskäytölle aiheutuneista haitoista eivät myöskään ole päällekkäisiä.
Kuusi valituksen tehnyttä yksityishenkilöä joutuu lisäksi maksamaan oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here