Fortum pohtii 10 lisävuotta

Säteilyturvakeskus ilmoitti viime viikolla puoltavansa Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluoto 1 ja 2 reaktoreiden käyttöluvan jatkamista 20 vuodella eli vuoteen 2038 saakka. Silloin Olkiluodon kiehutusvesilaitoksen ykkösyksikkö tulee toimineeksi tasan 60 vuotta. Kakkosyksikkö valmistui kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1980.

STUK antoi Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) jatkolupahakemuksesta lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto.
Olkiluodon laitosyksikön alkuperäisissä suunnitelmissa ja laskelmissa tähdättiin 40 vuoden käyttöikään. On todennäköistä, että jatkolupa heltiää myös valtioneuvostolta.

Samaan aikaan Fortum on jatkanut vastaavanlaisia selvityksiä Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän mahdollisesta pidentämisestä. Loviisa 1:n nykyinen käyttölupa on voimassa vajaat 9 vuotta eli vuoteen 2027 ja Loviisan 2:n lupa vuoteen 2030 saakka. Silloin molemmat yksiköt täyttävät 50 vuotta. Alkuperäisissä laskelmissa investoinnin kannattavuutta arvioitiin 30 vuoden käyttöiän perusteella.

Teknisesti ydinvoimalaitoksen käyttöikää voitaisiin teoriassa jatkaa vaikka loputtomiin, mutta kyse on lähinnä siitä ovatko lisävuosia varten tarvittavat osien ja rakenteiden perusparannukset ja uusimiset taloudellisesti kannattavia investointeja.

Kuvaavaa on, että takavuosina Olkiluodon laitoksen kunnossapitopäällikkö totesi energiaseminaarissa, että kuluvia osia uusimalla Olkiluodon ydinvoimalaitosta voidaan periaatteessa käyttää vaikka ikuisesti. Loviisan voimalan silloinen kunnossapitopäällikkö ja *taannoinen voimalaitosjohtaja Arvo Vuorenmaa tokaisi samassa tilaisuudessa, että Loviisan voimalaitokselle riittää puoletkin siitä.

”Hästholmenin kymmenellä lisävuodella olisi erittäin suuri vaikutus myös Loviisan kaupungin talouteen ja kehitykseen.”

USA:ssa selvitetään ydinvoimaloiden käyttöiän jatkamista 80 vuoteen ja Venäjällä peräti 100 vuoteen. Fennovoiman Pyhäjoen voimalan suunnittelussa valmistaudutaan jo alusta alkaen vähintään 60 vuoden käyttöön. Toistaiseksi maailman iäkkäin kaupallisessa käytössä oleva reaktori on toiminut Sveitsissä jo 49 vuotta. Beznaun ykkösreaktori otettiin käyttöön syyskuussa 1969. Se suljettiin paineastian korjaustöitä varten maaliskuussa 2015, ja otettiin käyttöön uudelleen kuluvan vuoden maaliskuussa. Beznauta operoivan Axpo-yhtiön mukaan reaktori voisi näillä näkymin toimia ainakin vuoteen 2030 asti.

Teoriassa höyrystimet, turbiinit, pumput, putken ja ydinvoimalan kaikki muutkin osat voidaan vaihtaa, mutta reaktoreita ei toistaiseksi ole vaihdettu vielä missään.
Vaikka selvitykset ja valmistautuminen käyttöiän pidentämiseen on Fortumissa jo käynnissä, on lopullisen jatkolupahakemuspäätöksen valmisteluun vielä hyvin aikaa.
TVO jätti hakemuksensa vuoden 2017 alussa, ja STUK sai tehtyä oman lausuntonsa alle kahdessa vuodessa. STUK:lla on jo nyt ajantasainen käsitys myös Loviisan voimalaitoksen tilasta sekä käyttöluvan jatkamisen edellytyksistä.

STUK tekee Loviisan voimalaitokselle nykyisten käyttölupien mukaisen seuraavan väliturvallisuusarvion vuoden 2023 loppuun mennessä, jonka tulokset antavat viitteitä myös mahdolliseen käyttöluvan pidentämishakemukseen.

Kysymys käyttöiän pidentämisestä on kaupallinen. Mahdollisesti satojen miljoonien eurojen remontteja ei ehkä kannata tehdä viiden lisävuoden takia, vaan käyttöä pitäisi voida jatkaa kymmenen vuotta. Lisävuosien lukumäärän lisäksi niiden kannattavuuteen ja investointien takaisinmaksuaikaan vaikuttaa olennaisesti myös sähkön hintakehitys pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Myös esimerkiksi yllättävät veropäätökset voivat vaikuttaa dramaattisesti kannattavuuslaskelmiin.

Epävarmuuksia on runsaasti, mutta Loviisan nykyisten reaktoriyksiköiden käyttöiän pidentäminen vuosiin 2037 ja 2040 on todennäköisesti omistajien ja kansantalouden kannalta kannattavampaa verrattuna useita miljardeja euroja maksaviin uusiin ydinvoimalaitoksiin.
Kymmenellä lisävuodella olisi erittäin suuri vaikutus myös Loviisan kaupungin talouteen ja kehitykseen.

* ”nykyinen” muutettu ”taannoinen”