Eversti Ragnar Nordströmin 
syntymästä tänään 125 vuotta

Suurmies. Loviisan Sanomat julkaisi 75 vuotta sitten 14.1.1944 jutun ja 4-sivuisen erillispainoksen R. Nordströmin 50-vuotispäivästä 16.1.1944. Kuva: Loviisan Sanomat 14.1.1944. Loput sivut artikkelin lopussa.
Loviisan suurmiehen ja Suomen historian merkkihenkilön, heimosoturin, laivanvarustajan ja jääkärieverstiluutnantin Ragnar Nordströmin syntymästä tulee tänään kuluneeksi tasan 125 vuotta. Vuonna 1944 R. Nordströmin täyttäessä 50 vuotta LS julkaisi hänestä laajan jutun, josta tehtiin myös eripainos. Kopio painoksesta jutun lopussa.

LOVIISA Loviisan Sanomissa 14.1.1944 julkaistussa jutussa ja eilen löytyneessä nelisivuisessa erillispainoksessa oli Ragnar Nordströmin valokuva, ja aloitusteksti:
”Kuva tämän kirjoituksemme yllä on erityisen tärkeä ja tarpeellinen. Kaikki lapsetkin paikkakunnallamme näet tietävät, että täällä jossakin on erinomaisen hyväsydäminen setä, eversti, jolta on saatu ja saadaan apua, jos vaikka mihin tositarpeeseen. Eversti Ragnar Nordström on kuitenkin henkilökohtaisesti näkymättömissä, joten monet lapset eivät tiedä minkänäköinen hän on. Nyt panemme kuvan lehteen. Ja samalla tiedoitamme, että eversti Nordström täyttää ensi sunnuntaina tammikuun 16 pnä 50 vuotta”.

Legendaarinen harmaa eminenssi

LS:n jutussa kuvaillaan vuolaasti jääkärieverstin saavutuksia ja toimintaa niin Loviisassa kuin laajemmissakin ympyröissä. Ragnar Nordströmistä on tehty useita kirjoja sekä artikkeleita, joissa kuvaillaan hänen elämäänsä ja toimintaansa muun muassa vuonna 1915 jääkärinä itärintamalla, heimosoturina Aunuksen Karjalassa, Suomen sisällissodassa, talvisodan eri vaiheissa sekä laivanvarustajana ja harmaana eminenssinä Suomen politiikassa.

LS:n syntymäpäiväjutussa tuotiin esille erityisesti Nordströmin toimintaa tuon ajan Loviisassa. Vuonna 1924 Nordström oli perustanut Loviisaan laivavarustamon Ab R. Nordström & Co Oy. Nordströmin konsernissa työskenteli 1 700 työntekijää ja yhtiöillä oli yhteensä 60 alusta.

”Koko kaupunkiamme voidaan onnitella siitä, että keskuudessamme toimii sellainen henkilö kuin eversti Nordström, joka työllään, tarmollaan ja kaukonäköisyydellään, liikemieskyvyillään on suuresti elvyttänyt yhdyskuntaamme. Hän on tuonut paikkakunnallemme työtä, elämää ja viihtyisyyttä”, todetaan jutussa.

Suomen toiseksi suurin varustamo

”Hän on perustanut yhtiön toisensa jälkeen, ostanut suuren määrän kalliita laivoja, rakennuttanut tuotantolaitoksia, ulottanut toimintaansa yhä laajemmille aloille ja on nyttemmin mm. toiseksi suurin laivanvarustaja maassamme Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön ollessa suurin.”

”Palveluksessaan olevista henkilöistä eversti N, on alati huolehtinut esimerkillisellä tavalla. Hyvästä työstä hän on maksanut hyvän palkan ja esim. virkailijoittensa oman kodin hankintaa hän on säännöllisesti sopivin keinoin edistänyt.”

Perusti suomenkielisen lukion Loviisaan

Ragnar Nordström tunnetaan myös Loviisan suomenkielisen oppikoulun eli nykyisen Loviisan lukion perustajana. Syntymäpäiväjutussa ylistettiin Nordströmin panosta suomenkielisen opetuksen järjestämiseksi ruotsinkielisenemmistöiseen Loviisaan.
”Lähimmäisiään muisti everstimme silloinkin, kun hän poikansa (Martti Ragnar Nordströmin) oppikouluikään tultua hankki tälle opettajan: hän tiedoitti, että toisetkin voivat käyttää hyväkseen samaa opetusta – ja siitä sai alkunsa Loviisan Yhteiskoulu, josta nyttemmin on kehittynyt kunnollinen, yliopistoon johtava oppikoulu. Tätä koulua hän on tukenut sekä taloudellisesti että muuten.”

Joululahjoja kaupungin lapsille

Ragnar Nordström lahjoitti Valkom Folkskolanille 24 ostokorttia jaettavaksi köyhille lapsille. Kuva: Hillevi Toimelan kotiarkisto.

Nordström tunnettiin myös joululahjoistaan, joita yhtiön auto jakeli ympäri kaupunkia. Moni nyt jo iäkkäämpi loviisalainen muistelee edelleen saaneensa Nordströmiltä joululahjaksi esimerkiksi elämänsä ensimmäiset sukset tai luistimen.
”Varsinkin jouluksi puheena oleva syntymäpäiväsankari vuosittain on jakanut lahjoja eri muodoissa oikealle ja vasemmalle, moneen matalaan majaan on hänen toimesta jouluilo tiensä löytänyt.”

Ylistettiin aikansa Loviisan elvyttäjänä

”Kaiken hyväsydämisyyden ohella eversti Nordström jatkuvasti on kehittänyt liikelaitoksiaan ja tuotantokoneistoaan, sillä hänen mielensä on alati eteenpäin. Olimme jo täällä kutakuinkin tottuneet siihen, että paikkakuntamme polkee paikallaan, ei juuri muuksi muutu, mutta hän huomaa mahdollisuuksia ja ajatusten toteuttaminen käy häneltä erinomaisen ripeästi. Hän, kuten sanottu, on elvyttänyt koko kaupunkimme.”

Jatkosodan jälkeen pakomatkalle

Kirjoitus julkaistiin Loviisan Sanomissa 1944 jatkosodan ollessa loppuvaiheessa. Jo seuraavana vuonna Nordström siirtyi Loviisasta Ylitornion Ainolaan toiseen kotiinsa, josta pakeni yöllä punaisen Valpon jahtaamana Ruotsiin.
Valpo jahtasi häntä kolme vuotta asekätkennän, kommunismin vastaisen toiminnan ja saksalaissuhteiden takia. Tulokseton jahti kuitenkin päättyi Valtiollisen poliisin lakkauttamiseen vuonna 1948.

Konserni ajautui lopulta velkasaneeraukseen

Sotien jälkeen Nordström oli merkittävä sijoittaja Suomen yrityselämässä. Hän omisti osakkeita muun muassa Fenniasta, Enso-Gutzeitista ja Kansallis-Osake-Pankista. 1950-luvulla hänen laivanvarustustoimintansa joutui suuriin vaikeuksiin ja lopulta KOP:n ohjauksessa tuon ajan eräänlaiseen velkasaneeraukseen. Osa yhtiöistä jatkoi kuitenkin toimintaansa ja toimii edelleenkin Loviisassa.

Nordström kuoli Loviisassa jouluyönä 1982. Hänet on haudattu sukuhautaan Loviisan vanhalle hautausmaalle. Ragnar Nordström oli naimisissa Nina Seisen kanssa, ja heidän perheeseen kuuluivat lapset Greta, Brita, Martti-Ragnar, Inga, Immo-Ragnar, Raimo-Ragnar ja Veli-Ragnar.

Kaupunginjohtaja Oker-Blom osti Everstin linnan

Loviisan kunniaporvari, laivanvarustaja Ragnar Nordström oli Loviisan nykyisen kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin isoisoisä. Viime lokakuussa Jan D. Oker-Blom osti Tulliniemellä Loviisanlahden rannalla sijaitsevan niin sanotun Everstin linnan, joka on ollut everstin kuoleman jälkeen tyhjillään vailla asukkaita. Oker-Blom kunnostaa parhaillaan 283 neliömetriä ja 10 huonetta käsittävää kivitaloa asunnokseen.

Ragnar Nordström oli myöhemmin myös LS:n tukija

Mesenaatti. R. Nordström oli myös LS:n tukija ja osa-omistaja. Maire Lindströmin Ragnar Nordströmistä tekemä vuoden 1977 maalaus on esillä LS:n toimituksessa. Kuva: Arto Henriksson.

R. Nordströmin 50-vuotispäivien aikoihin vuonna 1916 perustetulla Loviisan Sanomilla oli useita paikallisia omistajia, ja R. Nordström oli lahden vähemmistöosakas. Lehden levikki oli virallisesti 1 552 kappaletta, mutta kasvoi vähitellen kohti 2000 tilaajan rajaa. Vuonna 1946 lehti maksoi vanhat velkansa, ja vararahastoon jäi vielä 66 554 markkaa. Siihen aikaan R. Nordströmin hallussa oli 10 kpl vuonna 1924 hankittua LS:n osaketta.

Myöhemmin lehden talous kuitenkin heikkeni, ja Nordström tarjoutui tukemaan lehden taloutta sekä hankki myöhemmin 1950-luvulla omistukseensa Loviisan Sanomien osake-enemmistön, ja toimi myös lehden rahoittajana vaikeina vuosina. Nykyisin LS kuuluu KSF Media Ab -konserniin.

LS 17.8.2017: Jääkärien 100-vuotismuistotapahtumassa arvovaltaisia vieraita.

Ragnar Nordströmistä Wikipediassa. (LS ei vastaa linkin sisällöstä).