Etäohjausta yhä kehitettävä

Idästä nopeammin. Eilen E18-moottoritiellä Ahvenkoskelta Loviisaan oli 100km/h:n rajoitus ja vastakkaiseen suuntaan 80 km/h. Kuva Arto Henriksson

Loviisan Sanomien Facebook -ryhmässä ihmetellään jälleen etäohjattujen nopeusrajoitusten toimintaa ja niiden logiikkaa Loviisaa halkovalla E18 -moottoritiellä.

Lukijat nostavat esille useita kokemuksia, joissa talvinopeusrajoitus vaihtelee 80 km/h:n ja 100 km/h:n välillä, vaikka keliolot ja liikennemäärät näyttävät pysyvän täysin samanlaisena.

Rajoitukset näyttävät heittelehtivän jopa samalla väylällä sen perusteella ollaanko menossa itään vai länteen.
Esimerkiksi eilen Loviisan itäisestä sekä läntisestä liittymästä oli 80 km/h:n nopeusrajoitus ajettaessa itään, mutta palattaessa 4 metriä pohjoisempana samaa reittiä vastakkaista kaistaa oli rajoitus 100 km/h, vaikka ajokeli ja liikennemäärät sekä muut olot näyttivät olevan täsmälleen samanlaiset.

Selityksiä on tarjolla monia. Loviisan läpi kulkeva E18-tie on Suomen moderneimpia väyliä, jonka nopeusrajoituksia ja opasteiden tekstejä vaihdetaan tieliikennekeskuksesta, jonka päivystys sijaitsee Tampereella.

Varoituksia ja rajoituksia koskevat ehdotukset tekee liikenteenhallintajärjestelmä. Se kerää monilla eri laitteilla tietoa esimerkiksi keli- ja liikenneolosuhteista.

Tiesääasemat keräävät muiden muassa lämpötila- ja kosteustietoja. Kelikamerat välittävät reaaliaikaista kuvaa juuri sillä hetkellä vallitsevasta tilanteesta. Automaattiset mittauspisteet mittaavat dataa liikennevirrasta eli ajoneuvotyypeistä, määristä ja nopeuksista.

Rajoituspäätöksistä vastaa kuitenkin aina ihminen. Tampereella valvomossa istuvan ja toisaalta tiellä autossaan istuvan kuljettajan käsitykset vallitsevista kelioloista poikkeavat yllättävän monasti toisistaan.
Keliolojen mukaan vaihtelevat nopeusrajoitukset ovat periaatteessa hyvä ja tarpeellinen palvelu, vaikka ne toimivat periaatteessa vain yhteen suuntaan eli rajoittavat nopeuksia, jotka muuten olisivat moottoriteillä talvisinkin 100 km/h.

Esimerkiksi talvinopeusrajoituskaudella 2017-2018 uuden E18-moottoritien talvinopeusrajoitus Loviisan seudulla on 100 km/h, jota voidaan etäohjattavilla rajoitusmerkeillä alentaa nopeuteen 80 km/h, kuten varsin usein tehdään.
Samaan aikaan myös Lapinjärven ja Loviisan kautta kulkevan leveäkaistatien rajoitus on risteysalueita lukuun ottamatta talvellakin 100 km/h.

Etäohjattavia nopeusrajoitusten hyväksyttävyys ja mielekkyys perustuu paljolti niiden johdonmukaisuuteen ja uskottavuuteen.

Mikäli kuivilla ja kirkkailla ajokeleillä 80 km/h nopeusrajoitusta noudattava autoilija kokee liian usein olevansa liikenteen tulppana ja useampien muiden autoilijoiden ohitettavana, joutuvat ohjausjärjestelmän uskottavuus ja yleinen liikennekuri helposti koetukselle.

Liikenneoloihin perustuvia etäohjattavia nopeusrajoituksia sekä niihin liittyvää lainsäädäntöä on syytä vielä kehittää niin, että ne korreloisivat paremmin todellisien keli- ja liikenneolojen kanssa. Eli rajoittaisivat ja toisaalta myös sallisivat vuodenajoista riippumatta moottoriteillä turvalliset ja sujuvat ajonopeudet tilanteen mukaan esimerkiksi 80 km/h – 120 km/h välillä.

Koska vastuu oikeasta tilannenopeudesta on kaikissa oloissa aina lopulta ajoneuvon kuljettajalla.

Sopivia ostajia

Loviisan kaupungin omistaman Ruotsinpyhtään Krouvinmäellä sijaitsevan niin sanotun Savitalon myyntiaikeet herättivät aluksi runsaasti epäluuloja paikallisten asukkaiden piirissä.

Huolena oli, että vuonna 1784 rakennettu historiallinen majatalo päätyisi yksityiseksi kesämökiksi keskellä kylää.

Pelko näyttää nyt aiheettomalta. Talosta tehtiin kaksi tasokasta ja sopivaa tarjousta, jotka kumpikin tukisivat hyvin alueen kehitystä matkailukohteena.

Keskiviikkona valtuustolle esitetään Strömforsin tehdaskiinteistöt omistavan Uusitalon sukuyhtiön tarjousta hyväksyttäväksi. Savitalo näyttää saavan ansaitsemansa arvokkaan kohtelun ja tulevaisuuden.