Esiopetus jatkuu Pernå kyrkoby skolassa ja Haddom skolassa

Esiopetus. Esiopetusta ei keskitetä suunnitelman mukaisesti Loviisassa. Ainoastaan Teutjärven koulussa esiopetus loppuu. Kuva: KSF-arkisto
Teutjärven koulussa esiopetus lakkaa ensi syksynä. Vastoin aiempaa suunnitelmaa esiopetusta ei keskitetä Pernajan kirkonkylästä Forsby skolaan eikä Haddom skolasta Generalshagens skolaan.

LOVIISA Kaupungin kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli esikouluasiaa keskiviikkoiltana.
Kristian Willner (r.) ehdotti Thomas Rosenbergin (r.) kannattamana, että esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2019-2020 ovat Tesjoen koulu, Tessjö skola, Isnäsin koulu, Isnäs skola, Harjurinteen koulu, Koskenkylän koulu, Valkon koulu, Sävträsk skola, Kirkonkylän koulu, Pernå Kyrkoby skola, Forsby skola, Haddom skola ja Generalshagens skola tai näiden yhteydessä olevassa päiväkodissa.

Esittelijän ehdotus oli, että esiopetus järjestetään oppilaaksi ottoalueiden mukaisesti kolmea poikkeusta lukuun ottamatta 1.8.2019 alkaen:

Teutjärven koulun ja Kirkonkylän koulun oppilaaksi ottoalueella asuville esiopetus järjestettäisiin Kirkonkylän koulun esikoulussa, Pernå kyrkoby skolan ja Forsby skolan alueella asuville Forsby skolan esikoulussa sekä Haddom skolan ja Generalshagens skolan alueella asuville Generalshagens skolanin esikoulussa.

Äänestyksessä pohjaehdotus sai 1 äänen (Anne Sokka-Tuomala, kok.) ja Kristian Willnerin ehdotus sai 5 ääntä (Anders Hurmerinta, sdp, Sofia Nevalainen, sdp, Thomas Rosenberg, rkp, Kristian Willner, rkp ja Jonna Hinttaniemi, rkp). Kolme jäsentä oli poissa.

Ennen asian käsittelyä Haddom skolan ja Pernå Kyrkoby skolan vanhempien edustajat esittivät kysymyksiä ja kertoivat mielipiteensä ehdotuksesta esiopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2019-2020.

Teutjärven koulussa esikoulun olisi ensi syksynä aloittanut oppilasennusteen mukaan yksi lapsi. Haddom skolassa esikouluun on tulossa kuusi ja Pernå kyrkoby skolassa viisi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi budjettikokouksessaan viime marraskuussa suunnitelman, jonka mukaan esikouluopetusta vahvistetaan keskittämällä toimintaa tietyille kouluille. Samalla tavoitteena oli laajentaa niiden toimintapaikkojen lukumäärää, joissa aamu- ja iltapäivähoito yhdistetään aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Riskiarvion mukaan liian pienet opetusryhmät aiheuttavat haasteita opetusjärjestelyissä esimerkiksi esikouluopetuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Keskittämisen hyötyjä olisivat olleet muun muassa, että esiopetusta järjestettäisiin samojen periaatteiden mukaan koko kaupungin alueella ja epävarmuus esiopetusryhmän muodostamisesta poistuisi. Huonoiksi puoliksi keskittämisessä mainittiin esimerkiksi se, että joissakin kouluissa esiopetus olisi erillään lapsen tulevasta koulusta, sekä kuljetusmatkojen mahdollinen pidentyminen hoitopaikkaan.

 

Korjaus pe 1.2. klo 11.20: Anders Hurmerinta edustaa Sdp:tä.