Energiatehokkuutta satamassa

Säästöä syntyi. Loviisan sataman satamajohtaja Tiina Vepsäläinen on tyytyväinen Merikotkan Vähähiiliset satamatoiminnot -hankkeen tuloksiin. Kuva: Charlotta Forsberg
Loviisan satama on kahden vuoden ajan ollut mukana tänä keväänä päättyneessä Merikotkan Vähähiiliset satamatoiminnot hankkeessa. Satamajohtaja Tiina Vepsäläinen on tuloksiin tyytyväinen.

LOVIISA Vähähiiliset satamatoiminnot -hanke potkaistiin käyntiin Loviisan satamassa vuoden 2015 huhtikuussa. Tänä vuonna hanke saatiin päätökseensä. Loviisan satamassa aikaansaatiin yli sadan megawattitunnin vuosisäästöt hankkeen myötä. Satamajohtaja Tiina Vepsäläinen on tulokseen tyytyväinen ja kertoo, että tavoitteisiin päästiin.
– Sähkökustannukset pienenivät, minkä lisäksi pääsimme omistajan asettamiin ympäristönsäästämis-tavoitteisiin.

Energiaa talteen

Viimeisen kahden vuoden aikana Loviisan satamassa on parannettu laiturin pulputusjärjestelmän sekä konttoritalon energiatehokkuutta.
Yhteensä Loviisan satamalla on noin 700 metriä laituria, jonka ympäriltä vesi on pidettävä sulana. Satama-altaan jään kurissa pitävän pulputusjärjestelmän kompressorin sähkönkulutukseen on puututtu kahdella tapaa.
– Kompressori toimii paineilmalla, jota säätelemällä energiakulutusta voidaan hillitä. Aluksi ajatuksissa oli automaattinen systeemi, joka lukisi säätä. Sellaisen kehittäminen olisi kuitenkin tullut pienelle satamalle liian kalliiksi, joten päädyimme manuaaliseen ratkaisuun, Vepsäläinen kertaa.
Aiemmin sataman pulputusjärjestelmä oli päällä syksystä kevääseen. Nykyään tilannetta seurataan ja järjestelmää käytetään tarpeen vaatiessa.
– Seuraamme tilannetta. Kovillakin pakkasillakin riittää usein, että pulputin on päällä pari päivää, Vepsäläinen sanoo.
Vuoden 2013 tammikuussa paineilmaa tuotettiin 36,9 megawattitunnilla, vuoden 2016 tammikuussa vastaava luku oli 18,2.
– Säästöt ovat huomattavat, varsinkin kun otetaan huomioon, että vuoden 2016 tammikuu oli erityisen kylmä, Vepsäläinen iloitsee.
Myös kompressorin lämmittämä ilma käytetään nykyään hyväksi painesäiliön lämmityksessä.
Yhteensä paineilmatuotannon sähkönkulutus on laskenut 89 prosenttia vuodesta 2013.

Säädöt kuntoon

Toinen vähähiiliset satamatoiminnot -hankkeen säästökohde oli öljylämmityksellä toimiva toimistokiinteistö. Kiinteistön sähkönkulutuksessa saatiin aikaiseksi 34 prosentin energiankulutussäästöt ilmanvaihtokoneen tehonsäätelyssä sekä 13 prosentin säästöt kiinteistön lämmityskuluissa.
Ikkunoiden ongelmakohdat tiivistettiin ja ilmanvaihtoon puututtiin.
– Ilmanvaihto käy puoliteholla iltaisin ja viikonloppuisin, päiväsaikaan se on täysillä. Tällöin ilmanvaihtokoneen energiankulutus on pienempää ja lisäksi lämpöä menee vähemmän hukkaan, jolloin lämmitykseen tarvitaan vähemmän energiaa.

Tulevaisuus?

Kaikki Merikotkan hankkeen yhteydessä toteutetut muutokset on tehty sataman omin voimin ja pienellä budjetilla.
Hankeen aikana Minna Lindroosi (Xamk) kehitti energiaseurantamallin. Excel-pohjaisella ohjelmalla satamat pystyvät tulevaisuudessa laskemaan, mikä energiankulutuksen tason tulisi olla. Todellisiin lukuihin verrattaessa satamat voivat lähteä miettimään, missä energiasyöpöt ovat.
– Ohjelmaa kehitetään tällä hetkellä eteenpäin, Vepsäläinen mainitsee.
Sähkönsäästötoimenpiteitä Loviisan satamassa on tehty jo ennen Merikotkan hanketta, yhtiöittämisen alusta saakka. Vertailuluvut ulottuvat vuoteen 2013 saakka, joka oli kaupunginalaisuuden viimeinen kokonainen vuosi.
Omistajan asettama toiminnallinen tavoite on ollut energiatehokkuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Vuodesta 2013 lähtien yhtiö on kokonaisuudessaan vähentänyt sähkönkulutusta 48 prosenttia, jolloin myös hiilijalanjälki pienenee.
Aiemmin sähköä on säästetty muun muassa valaistuksen ohjausjärjestelmän uusimisen kautta.
– Valaistus aikataulutettiin paremmin ja lisäksi järjestelmässä on valaisuusmittarit, Vepsäläinen kertoo.
Öljylämmitykseen menevä energiamäärä on vuodesta 2015 vähentynyt 13 prosenttia, jolloin myös hiilijalanjälki on pienentynyt.
Tällä hetkellä energiankulutukseen ollaan tyytyväisiä, luonnollisesti työ jatkuu. Tulevaisuudessa seuraava askel on vesilämpöpumpun asentaminen öljylämmityksen ohelle sekä valaistuksen lampputyypin vaihtaminen.