Suivaantunut. Eltete Oy:n toimitusjohtaja ihmettelee tonttineuvottelujen yhdistämistä julkisuudessa yritystukeen. Kuva: Max Nyberg
Eltete Oy:n toimitusjohtajan mielestä vireillä olleen tonttikaupan väittäminen laittomaksi yritystueksi on idioottimainen.

 

LOVIISA Eltete Oy:n toimitusjohtaja Bo Österman on sydämistynyt väitteestä, jonka mukaan yhtiön omistaman maa-alueen ostaminen kaupungille olisi ollut laitonta yritystukea.

Neuvottelut Kuningattarenportissa sijaitsevasta tontista laukaisivat huhtikuun lopussa tapahtumaketjun, joka johti kaupunginjohtaja Olavi Kalevan irtisanoutumiseen.

Österman palasi viikonloppuna matkoilta ja hämmästelee neuvotteluista annettuja lausuntoja.

– Muun muassa [kaupungin kehitysjohtaja] Sten Frondén on antanut julkisuuteen lausunnon, joissa hän yhdistää meidän ja kaupungin väliset tonttineuvottelut yritystukeen. Sehän on täysin idioottimaista. Joka ikinen tällä planeetalla, joka on tässä asemassa kuin minä tietää, että kaikki tämmöiset yritystuet ovat kiellettyjä. Miksi lähtee edes yhdistämään tällaisia asioita?! Ainoa syy on, että haluaa olla täysin kehitystä vastaan tässä kaupungissa!

Hän lisää, että jos kaupungilla on intressiä ostaa ja yrityksellä myydä, niin miksi niin ei voitaisi tehdä.

Österman luonnehtii aluetta ainutlaatuiseksi.

– Meillä on aikaisemmin ollut siellä tehdas, mutta olemme siirtäneet toimintamme Tesjoelle. Meille alue on dead assets. Alue, jonka olemme halukkaita myymään. Kaupunki on ollut kiinnostunut ostamaan.

Hän jatkaa, että Eltete ja Frondén ovat neuvotelleet hinnasta.

– Hän oli myös kokouksessa mukana, jossa oli mukana jäseniä kaupunginhallituksesta.

– He olivat katsomassa, kun me ja Frondén neuvottelimme hinnasta ja myös sovimme, millä hinnalla Frondén esittelee sen kaupunginhallitukselle eteenpäin.

– Kaikki muu, mitä hän väittää, on täyttä valhetta!

– Frondén on ollut nimenomaan pääneuvottelija. Hänen kanssaan sovittiin hinta, johon päädyttiin.

Östermanin mukaan kaupunginhallituksen jäseniä oli mukana palaverissa antamassa tukensa Frondénille siinä, että aluetta halutaan kehittää ja alue halutaan ostaa. Kuningattarenportti on kaupungille strategisesti tärkeä alue. Maa-alue olisi yhdistetty kaupungin omistamaan alueeseen ja niin olisi syntynyt mahdollisuus tehdä yhtenäinen strategia alueen ympärille.

Österman ihmettelee neuvotteluista vedettyjä johtopäätöksiä.

– Meillä on kiinnostusta kehittää toimintaamme Tesjoella, jossa on töissä 12 ihmistä.

Elteten pyyntihinta alueesta on ollut 900 000 euroa. Hänen mielestään summa olisi mahdollista saada myymällä alue osissa samaan hintaan kuin Eltete myi alueen Würthille. Würth osti tonttinsa 27 eurolla neliöltä, nyt kaupunki olisi saanut maan 17,50 euron neliöhintaan.

Elteten ja kaupungin neuvotteluissa alin kauppahinta oli Elteten puolelta ollut aluksi 600 000 euroa.

– Kyllä tämä on kummallista yritystukea! Mehän tuemme tässä Loviisan kaupunkia, eikä toisin päin, hemmetti!

Maa-alueesta käydyissä neuvotteluissa hinta oli laskenut 480 000 euroon, joka sisälsi nykyisten rakennusten purkukustannukset, 150 000 euroa. Eli Eltete olisi myynyt maa-alueen rakennuksista tyhjänä ja purkukustannukset sisältyivät kauppahintaan, johon neuvotteluissa päädyttiin.

Syy siihen, miksi Eltete ei myy maa-aluettaan suoraan jollekin kiinnostuneelle, on Östermanin mukaan se negatiivinen selvitys, jonka Frondén ja Kaleva tilasivat ulkopuoliselta.

– Siinähän sanotaan nimenomaan näin, ettei Loviisaan kannata investoida. Ei ikinä! Täällä on kaikki päin helvettiä.

Hänen mukaansa eräs perustelu kehnoksi liikepaikaksi on ollut se, että tontti ei näy tarpeeksi hyvän lännestä tulevalle liikenteelle. Österman miettii, että idästä tuleva liikenne ei sitten ole yhtä merkittävää kuin lännestä tuleva,

– Ehkä meidän ei pitäisi edes olla täällä. On aika julmaa yhdistää tontin myynti tämmöiseen [yritystukeen].

Östermanin mukaan Olavi Kaleva on ollut täysin tietoinen joka ikisestä asiasta ja hänet kutsuttiin moneen kokoukseen mukaan.

– Hän ei ikinä tullut. Luultavasti hän oli valtuuttanut Frondénin.

 

Frondén: Hinta olisi voinut alkaa korkeintaan kolmosella

LOVIISA Kaupungin kehittämisjohtaja Sten Frondén vastaa Östermanille, että virkamies ei voi sopia kauppahinnasta.

Hän kertoo lähettäneensä tammikuun viimeisenä päivänä tiedon Elteten johdolle siitä, että alueesta tehdyn hinta-arvion mukaan kaupungin ei ole hedelmällistä jättää tarjousta.

Neuvottelut kuitenkin jatkuivat, mutta alueen kauppasumma voisi alkaa korkeintaan kolmosella.

7.3. keskusteltiin neuvottelujen etenemisestä. Esiin tuli mahdollisuus säilyttää tontilla oleva rakennus, jolloin kauppahinta olisi lähempänä Elteten tavoitetta.

Sen jälkeen Frondén ja silloinen kaupunginjohtaja Olavi Kaleva totesivat, että jos kauppa syntyisi, ilmaa olisi liikaa: normaalien kauppahintojen ylitys voi olla korkeintaan 200 000 kolmen vuoden aikana.

– Totesimme, että tulee gappia.

Frondén sanoo, että kauppojen syntyminen siitä huolimatta ei olisi ollut kiellettyä.

– Siitä pitää ilmoittaa kilpailusäännösten mukaisesti EU-komissiolle.

Lopulta asia ei edennyt kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Frondén huomauttaa, että asia on yhä avoin Elteten kanssa.
– Se miten jatketaan, on vielä avoinna.