Eltete TPM Oy ja Eltete Oy hakeneet yrityssaneeraukseen

Toiminnan turvaamista. Eltete TPM Oy ei ollut päässyt sovintoon päärahoittajien kanssa.
Loviisalaisen Eltete TPM Oy ja Eltete Oy* ovat hakeneet yrityssaneeraukseen sekä väliaikaiskieltoja toiminnan turvaamiseksi. Yhtiöitä uhkasi mm. osamaksukaluston poishaku.

LOVIISA, HELSINKI Helsingin käräjäoikeus teki asiassa kansliapäätöksen torstaina 13.7.
Eltete TPM Oy haki keskiviikkona 12.7. saneerausmenettelyn aloittamista sekä sitä, että käräjäoikeus määrää velkojia kuulematta maksu- ja vakuudenasettamiskiellon, perintäkiellon sekä ulosmittaus- ja täytäntöönpanokiellon olemaan voimaan väliaikaisina, kunnes käräjäoikeus tekee ratkaisun yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta.

Yhtiö perusteli kieltojen tarvetta yhtiön toiminnan jatkumisen ja saneerausmenettelyn turvaamiseksi. Yhtiö ei ollut päässyt sovintoon päärahoittajiensa kanssa ja tämän vuoksi yhtiötä uhkasi perintätoimet. Vaarana oli lisäksi osamaksukaluston poishaku, joka saattaisi käytännössä keskeyttää yhtiön liiketoiminnan.

Käräjäoikeus näki pyydettyjen väliaikaiskieltojen määräämisen olevan tarpeen Eltete TPM Oy:n toiminnan ja mahdollisten saneerausedellytysten turvaamiseksi siihen asti, kunnes käräjäoikeus päättää saneerausmenettelyn aloittamisesta.
– Yhtiö on kertonut, että se ei ole päässyt sovintoon sen päärahoittajien kanssa ja tästä johtuen perintätoimet uhkaavat. Perintätoimet ja mahdolliset täytäntöönpanotoimet, kuten osamaksukaluston poishaku vaarantavat yhtiön liiketoimintaa, yhtiön selviytymistä ja liiketoiminnan sopeuttamista, todetaan käräjäoikeuden perusteluissa.

Käräjäoikeus määräsi kiellot väliaikaisina, kunnes yhtiön saneerausmenettely aloitetaan, menettelyn aloittamista koskeva hakemus hylätään tai asiassa toisin määrätään.

Noin 460 työntekijää

Eltete TPM Oy konsernin liikevaihto oli 38,3 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja se työllisti silloin noin 460 henkilöä. Liikevaihto nousi 7,8 prosenttia. Tilikauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 17 prosenttia. (Lähde: Taloussanomat)
Eltete TPM OY valmistaa mm. aaltopahvi-, paperi- ja kartonkipakkauksia.

*Päivää aiemmin 12.7.2017 myös Eltete Oy oli jättänyt hakemuksen yrityssaneerauksesta ja saanut Helsingin käräjäoikeudelta vastaavan päätöksen väliaikaiskiellosta.

*Uutiseen lisätty 14.7.2017 klo 07.50 tieto Eltete Oy:n yrityssaneeraushakemuksesta ja väliaikaiskiellosta.